Vroue, kies reg­te spe­si­a­lis vir dié pro­se­du­re

Beeld - - Nuus - El­sa­bé B­rits

Vroue wat aan in­kon­ti­nen­sie of ’n u­te­rie­ne af­sak­king ly, moet by die reg­te spe­si­a­lis met be­hoor­li­ke op­lei­ding uit­kom, an­ders kan die o­pe­ra­sie om dit te her­stel, ge­vaar­lik wees.

Dui­sen­de vroue ly on­no­dig aan dié ver­ne­de­ren­de toe­stand, wat in som­mi­ge ge­val­le so erg is dat hul­le nie meer die huis ver­laat nie.

Drs. Pie­ter Kru­ger en S­te­phen Jef­fe­ry, twee u­ro­gi­ne­ko­loë wat spe­si­a­li­seer in dié pro­ble­me, het ge­re­a­geer op on­lang­se be­rig­te dat van die maas wat ja­re ge­le­de in van die o­pe­ra­sies ge­bruik is, aan die mark ont­trek is.

Kru­ger en Jef­fe­ry prak­ti­seer by die Ne­t­ca­re Chris­ti­aan Bar­nard-ge­denk­hos­pi­taal en hul­le lei nu­we spe­si­a­lis­te by die Groo­te S­chuur-hos­pi­taal in Kaap­stad in dié sub­spe­si­a­lis­ge­bied op.

“Men­se ver­war sul­ke o­pe­ra­sies en die ver­skil­len­de toe­stan­de en wat waar­voor ge­bruik word,” sê Jef­fe­ry.

Vroue moe­nie in die ver­keer­de han­de be­land nie. “As ’n dok­ter nie min­stens 20 sul­ke pro­se­du­res per jaar doen nie, moe­nie na hom of haar gaan nie,” sê Kru­ger.

Druk-u­ri­nê­re in­kon­ti­nen­sie – wan­neer u­rie­ne on­wil­le­keu­rig uit die blaas lek of selfs uit­loop wan­neer ’n mens hoes, nies, lag, oe­fen of iets swaars op­tel – raak tus­sen 10% en 20% van vroue.

Om dit te her­stel, word TVT (ten­si­on-free va­gi­nal ta­pe) ge­bruik. ’n K­lein snit word in die va­gi­na ge­maak. ’n Dun strop word on­der­deur die u­re­tra aan al­bei kan­te ge­neem om steun aan die blaas te gee. Daar is geen druk en geen an­ker­pun­te van die maas nie. Die strop is nou en vei­lig, sê Kru­ger.

Die an­der toe­stand is ’n u­te­rie­ne af­sak­king, of­te­wel wan­neer die ser­viks en/of baar­moe­der in die va­gi­na af­sak.

Dit kan met e­ni­ge vrou ge­beur, ver­al ná me­no­pou­se en of sy kin­ders ge­had het of nie.

Daar is drie ver­skil­len­de ma­nie­re om dit te her­stel, sê Jef­fe­ry.

Die eer­ste is la­pa­ro­sko­pies. Die maas wat ge­bruik word, is lig, het min an­ker­pun­te aan die lyf en is k­lein. Dit is be­hoor­lik na­ge­vors.

Die twee­de teg­niek is om dit va­gi­naal te her­stel. Dit word met ste­ke ge­doen en daar is geen maas be­trok­ke nie.

Die der­de teg­niek is waar die om­stre­den­heid ont­staan het met spe­si­fie­ke pro­duk­te van John­son & John­son wat nou aan die mark ont­trek is.

Die twee dok­ters meen ook van die men­se wat o­pe­ra­sies ge­doen het, is nie be­hoor­lik op­ge­lei nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.