Bou­ver­troue laag­ste in 5 j.

Beeld - - Sake Nuus - El­ma Klop­pers Ver­ko­pe

Die SSA het ook die ver­koop­sy­fers vir Sep­tem­ber be­kend ge­maak. Dit het op ’n jaar­grond­slag met 7% ver­be­ter en op ’n maand­grond­slag met 0,8%.

Die land het ver­al voor­deel uit die groei in ver­ko­pe van man­gaan (176,2%), ys­ter­erts (40,7), steen­kool (9,4%) en chroom (46,6,3%) ge­trek. Die ver­ko­pe van goud (-17,4%) en die pla­ti­num­groep­me­ta­le (-10,1%) het eg­ter be­dui­dend af­ge­neem.

In Sep­tem­ber is R41,89 mil­jard se mi­ne­ra­le ver­koop ver­ge­le­ke met R40,2 mil­jard in Au­gus­tus, R35,73 mil­jard in Ju­lie, R41 mil­jard in Ju­nie en R41,7 mil­jard in De­sem­ber 2016.

Die ver­koop­sy­fers is ’n maand ag­ter die pro­duk­sie­sy­fers. Swak bou­be­dry­wig­he­de in spe­si­fiek die nie­re­si­den­si­ë­le bou­be­dryf het ver­troue in dié be­dryf tot die laag­ste vlak se­dert die der­de kwar­taal van 2012 laat daal.

Die jong­ste bou­ver­trou­en­s­in­deks van First Na­ti­o­nal Bank (FNB) en die Bu­ro vir E­ko­no­mie­se On­der­soek het in die vier­de kwar­taal van 2017 tot 31 pun­te af­ge­neem van 35 in die der­de kwar­taal.

Dié vlak weer­spie­ël dat die oor­gro­te meer­der­heid van die re­spon­den­te, by­na 70%, on­te­vre­de is met heer­sen­de sa­ke­toe­stan­de, sê John Loos, ver­brui­ke­ren ei­en­dom­stra­teeg van FNB.

Dié in­deks weer­spie­ël die ver­troue van al die groot rol­spe­lers in die bou­be­dryf: ar­gi­tek­te, bou­re­ke­naars, kon­trak­teurs, sub­kon­trak­teurs, die ver­vaar­di­gers van bou­ma­te­ri­aal en groot- en klein­han­de­laars.

Die hoof­kon­trak­teurs se ver­troue het in van­jaar se vier­de kwar­taal tot 34 pun­te ge­val van 44 in die der­de kwar­taal.

Loos sê die ver­troue van die re­si­den­si­ë­le hoof­kon­trak­teurs en dié van die nie­re­si­den­si­ë­le hoof­kon­trak­teurs ver­skil tans soos dag en nag. “Hoe­wel die ver­troue van die re­si­den­si­ë­le hoof­kon­trak­teurs tot 43 pun­te af­ge­neem het, het dié van nie­re­si­den­si­ë­le kon­trak­teurs tot 11 pun­te ge­tui­mel.”

Hy skryf die da­ling in laas­ge­noem­de se ver­troue toe aan ’n ver­de­re ag­ter­uit­gang in bou­be­dry­wig­he­de in die nie­re­si­den­si­ë­le bou­be­dryf. “Hoë leeg­staan­sy­fers in van die nie­re­si­den­si­ë­le sub­sek­to­re en swak on­der­lig­gen­de e­ko­no­mie­se ak­ti­wi­teit eis sy tol op die nie­re­si­den­si­ë­le bou­be­dryf.”

In van­jaar se der­de kwar­taal het 11,2% van kan­toor­ruim­te lui­dens die kan­toor­leeg­st­aan­ver­slag van die Ver­e­ni­ging van Eiend­oms­ei­e­naars van SuidA­fri­ka (Sa­poa) land­wyd leeg ge­staan.

In kon­tras daar­mee het be­dry­wig­he­de in die re­si­den­si­ë­le bou­be­dryf tot na­by die lang­ter­myn­ge­mid­del­de toe­ge­neem, sê hy.

Hy ver­wag dat die ge­demp­te voor­uit­sig­te vir die nie­re­si­den­si­ë­le mark die voor­uit­sig­te vir die oor­hoof­se bou­be­dryf gaan oor­ska­du. “Selfs as daar iet­wat van ’n her­stel in die al­ge­me­ne e­ko­no­mie kom, gaan dit lank neem voor­dat dit in die bou­be­dry­wig­he­de van die nie­re­si­den­si­ë­le sek­tor weer­spie­ël word om­dat daar ’n oor­aan­bod is wat eers ge­ab­sor­beer moet word.”

Bou­ma­te­ri­aal­ver­vaar­di­gers se ver­troue het in die vier­de kwar­taal met 21 pun­te tot 16 ge­val.

“’n Af­na­me in plaas­li­ke ver­ko­pe het ver­troue ge­knou, maar uit ’n uit­voer­per­spek­tief het die sek­tor be­trek­lik goed ge­vaar, wat weer be­klem­toon dat die plaas­li­ke bou­be­dryf on­der druk is,” sê Loos.

Ar­gi­tek­te en bou­re­ke­naars se ver­troue het tot on­der­skei­de­lik 25 pun­te en 38 pun­te ge­daal. Hy sê in die ge­val van die ar­gi­tek­te is dit die laag­ste vlak van ver­troue se­dert die eer­ste kwar­taal van 2012.

In skerp kon­tras het sub­kon­trak­teurs se sa­ke­ver­troue met tien pun­te tot 47 ge­klim. Dit word toe­ge­skryf aan aan­bou­ings en op­knap­pings eer­der as die op­rig­ting van nu­we ge­boue.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.