S­chee­pers van mag­te ge­stroop

Beeld - - Voorblad - Gert Coet­zee

Dis­si­pli­ne, na­le­wing en voort­set­ting van die “wa­re Grey-tra­di­sie”, per­soon­li­ke aanslag en druk deur oud-Grey-jaar­groe­pe is aan die hart van ja­re lan­ge span­ning en twee­spalt by G­rey­kol­le­ge Se­kon­dêr wat tot uit­bars­ting ge­kom het deur­dat die be­heer­raad die hoof van sy be­heer­raads­plig­te ont­hef het.

Die aan­kon­di­ging van die be­heer­raad dat De­on S­chee­pers weens ’n “ver­trou­ens­breuk” en “in die bes­te be­lang van die skool, leer­lin­ge en on­der­wy­sers” sy be­heer­raads­plig­te ont­neem word, het die Grey-ge­meen­skap gis­ter ge­skud.

In die bin­ne­kring is die aan­kon­di­ging, wat ge­volg het op ’n vroe­ë­re be­heer­raads­ver­ga­de­ring en ge­sprek­ke met be­lan­ge­groe­pe, ver­wag.

Hoe­wel S­chee­pers in sy de­par­te­men­te­le pos as skool­hoof ver­ant­woor­de­lik vir die a­ka­de­mie­se sy van die skool aan­bly, het die skool­be­heer­raad hom van al sy an­der ver­plig­tin­ge ont­hef.

Ju­rie Gel­den­huys, hoof van Grey-kol­le­ge P­ri­mêr, is deur die be­heer­raad as ty­de­li­ke oor­hoof­se skool­be­stuur­der aan­ge­stel.

Die per­so­neel en leer­lin­ge is gis­ter­og­gend vroeg in die saal daar­van ver­wit­tig en ’n om­send­brief van die be­heer­raad is aan ou­ers ge­stuur.

Hen­ry B­ü­ch­ner, voor­sit­ter, het in ’n ver­kla­ring na­mens die be­heer­raad die in­gry­ping – weens ’n ver­lies aan ver­troue in die skool­hoof – be­ves­tig. S­chee­pers sit as amp­te­naar van die Vry­staat­se on­der­wys­de­par­te­ment wel die a­ka­de­mie­se skool­hoof­plig­te voort wat in­ge­vol­ge die S­ko­le­wet aan hom toe­ge­wys is.

Na ver­neem word, be­stem­pel S­chee­pers die stro­ping van sy plig­te as on­bil­lik en on­reg­ma­tig. Sy be­na­de­ring stryk­deur was dat hy hom daar­voor be­y­wer om die Grey-stel­sel struk­tu­reel so te ves­tig dat dit sa­ke vir ’n la­te­re op­vol­ger sou ver­ge­mak­lik.

By na­vraag sê S­chee­pers hy win regs­ad­vies in en kan nie ver­der kom­men­taar le­wer nie.

Hy vol­staan met: “Wan­neer dit oor op­voe­ding van leer­lin­ge gaan, speel die skool­hoof ’n kar­di­na­le rol.”

Gel­den­huys sal on­der meer die be­stuur van Grey-kol­le­ge se e­tos, mis­sie, waar­des, gees­bou bin­ne skool­ver­band en dis­si­pli­ne be­har­tig.

Nie­mand wou aan­ge­haal word dat hul­le die kern van die on­min be­ves­tig nie, maar dit is be­kend die be­heer­raad was die laas­te paar jaar ver­al aan­vank­lik ver­deeld oor S­chee­pers, wat on­der meer ’n MBA-graad het, se be­stuur­styl, sa­ke­ge­rig­te aanslag en be­heer van dis­si­pli­ne. Hul kom­mer is dat die “wa­re Grey-tra­di­sie” (“the Grey way”) nie na wens uit­ge­leef en on­der die seuns voort­ge­sit word nie.

Ver­le­de jaar het van die on­der­wy­sers ’n grief­skrif aan die Vry­staat­se on­der­wys­de­par­te­ment oor hul on­te­vre­den­heid en bot­sing met S­chee­pers ge­rig.

Die de­par­te­ment het ge­sprek­ke met al­le par­tye ge­voer, maar nooit uit­sluit­sel ge­gee nie.

’n Po­ging tot ’n skik­king met die aan­bied van ’n pak­ket aan S­chee­pers het in De­sem­ber ook mis­luk. On­langs is van twee kan­te aan Beeld ge­sê: “Dit kan nie so aan­gaan nie.”

Lui­dens die ver­kla­ring het die ver­trou­ens­ver­hou­ding tus­sen dié be­heer­raad en S­chee­pers nou on­her­stel­baar ver­brok­kel en het al­le po­gings om die ge­skil­le tus­sen die par­tye te be­sleg op ’n dooi­e­punt uit­ge­loop.

■ Ho­ward N­da­ba, woord­voer­der van die on­der­wys­de­par­te­ment, sê amp­te­na­re gaan van­dag met die Grey-be­heer­raad en -hoof pro­beer ver­ga­der om ag­ter die kap van die byl te kom en om moont­li­ke op­los­sings te pro­beer vind.

“Ons wil ook se­ker maak dat die leer­pro­ses in die skool nie ont­wrig en be­na­deel word nie.”

De­on S­chee­pers

Hen­ry B­ü­ch­ner

Ju­rie Gel­den­huys

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.