‘O­prui­e­ry mis­da­dig’

Eer­ste helf­te van 2018 ‘was bui­ten­ge­woon’

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Dit is mis­da­dig van Ju­li­us Malema, EFF-lei­er, om Suid-A­fri­ka­ners in die par­le­ment aan te moe­dig om grond on­wet­tig te be­set, meen Jack­son Mthembu, ANC-hoof­sweep.

Mthembu het gis­ter die ANC-kou­kus se ont­le­ding van die ge­beu­re die af­ge­lo­pe ses maan­de in die par­le­ment op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­gee.

Dit is kort voor­dat LP’s van 18 Ju­nie tot 13 Au­gus­tus op ver­leng­de ver­lof gaan om on­der meer kies­af­de­lings­werk te kan doen. Hul ver­lof is drie we­ke lan­ger as ge­woon­lik.

Mthembu het die eer­ste helf­te van 2018 in die par­le­ment as “bui­ten­ge­woon” be­skryf.

“Ons het ons par­le­men­tê­re jaar be­gin met ’n his­to­rie­se po­li­tie­ke oor­gang wat ge­lei het tot die ver­kie­sing van pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa as die vyf­de de­mo­kra­tie­se pre­si­dent.

“Ra­map­ho­sa se ver­kie­sing het ’n nu­we dag­breek in­ge­lui wat ’n nu­we ver­bin­te­nis ge­bring het om SuidA­fri­ka­ners be­ter te dien.”

Joer­na­lis­te wou by Mthembu weet wat die ANC se stand­punt is oor Malema, wat in en bui­te die par­le­ment bur­gers aan­moe­dig om grond on­wet­tig te be­sit.

Vol­gens Mthembu moet die par­le­ment drin­gend daar­aan aan­dag skenk om­dat vry­heid van spraak en par­le­men­tê­re pri­vi­le­gie nie mis­bruik kan word om mis­daad aan te hits nie.

Mthembu sê hy is eg­ter be­wus daar­van dat die par­le­ment se reg- span, as­ook die e­tiek­ko­mi­tee, daar­aan aan­dag gee.

“Hul­le moet hul­self af­vra of die par­le­ment as plat­form ge­bruik kan word om men­se aan te hits om ’n mis­daad te pleeg.

“Is dit dan steeds vry­heid van spraak?”

Mthembu meen dit kan nie wees nie.

“Maar waar kla jy as dit in die par­le­ment ge­doen word? Dit is mis­da­di­ge ge­drag om die na­sie aan te hits om ’n mis­daad te pleeg. Dit is par­le­men­tê­re pri­vi­le­gie wat mis­bruik word.

“Per­soon­lik dink ek nie dat ons moet toe­laat dat die par­le­ment ont­aard in ’n plat­form waar on­wet­ti­ge op­tre­de aan­ge­hits word nie.”

Mthembu het ont­ken dat die ANC as meer­der­heids­par­ty in die par­le­ment deur op­po­si­sie­par­tye soos die EFF ge­lei word in be­lang­ri­ke be­slui­te soos die par­le­men­tê­re pro­ses om die wy­si­ging van die Grond­wet te on­der­soek om ont­ei­e­ning van grond son­der ver­goe­ding moont­lik te maak.

Vol­gens hom het die ANC self se­dert Fe­bru­a­rie 13 ver­skil­len­de en be­lang­ri­ke wets­ont­wer­pe deur die par­le­ment laat voer.

Hy meen eg­ter dat die Grond­wet­her­sie­nings­ko­mi­tee wat ont­ei­e­ning moet on­der­soek ’n his­to­rie­se ge­beur­te­nis is.

“Hier­die re­so­lu­sie deur die ANC, wat op sy 54ste na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie (in De­sem­ber in Jo­han­nes­burg) ont­staan het, is ’n dap­per stap om die erf­son­de van die ont­ne­ming van grond en grond­loos­heid op te los.”

Mthembu het Ra­map­ho­sa en adj.pres. Da­vid Ma­bu­za ook ge­prys vir die goeie werk wat hul­le tot dus­ver ge­doen het.

“Een van die kwes­sies wat SuidA­fri­ka voor­heen be­dui­wel het, was ons on­ver­moë om kor­rup­sie te ta­kel.”

Vol­gens hom het Ra­map­ho­sa kor­rup­sie eg­ter di­rek ge­ta­kel deur eers ge­skik­te per­so­ne in wets­toe­pas­sings­een­he­de aan te stel wat dit moet on­der­soek, ter­wyl die skul­di­ges ook in heg­te­nis ge­neem word.

Ver­der ruk Ra­map­ho­sa ook die kor­rup­sie­ge­teis­ter­de staat­sen­ti­tei­te reg met nu­we di­rek­sie- en be­stuurs­le­de.

“Dit is ’n stap in die reg­te rig­ting.”

Jack­son Mthembu

Pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.