De­par­te­ment se ant­woord

Beeld - - Nuus -

Die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling ont­ken dat nu­we re­gis­tra­sie­ver­eis­tes aan die NRO’s ge­stel is.

“Die pro­vin­sie het ge­vra dat al­le or­ga­ni­sa­sies wat on­langs hul naam of bank­be­son­der­he­de ver­an­der het, dit in die te­sou­rie se sen­tra­le da­ta­ba­sis moet op­da­teer.

“Dit is ’n ge­ou­to­ma­ti­seer­de stel­sel wat die Gau­teng­se re­ge­ring ge­bruik om be­ta­lings aan NRO’s en an­der ver­skaf­fers goed te keur,” sê M­bang­wa Xa­ba, woord­voer­der.

Vol­gens Xa­ba word die stel­sel ge­bruik vir keu­ring – spe­si­fiek die na­gaan van bank­be­son­der­he­de om be­drog te voor­kom.

“El­ke NRO weet dat hy die de­par­te­ment in ken­nis moet stel wan­neer be­son­der­he­de ver­an­der. In die ver­le­de moes hul­le vorms met die hand in­vul,” sê Xa­ba.

Vol­gens Xa­ba het 90% van “goed­ge­keur­de NRO’s” Woens­dag reeds hul diens­vlak­oor­een­koms­te on­der­te­ken en in die da­ta­ba­sis ge­re­gis­treer.

78% van die or­ga­ni­sa­sies het hul geld ont­vang, sê Xa­ba.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.