In­fra­struk­tuur vir wa­ter verg drin­gend aan­dag

Beeld - - Kommentaar -

Nou­dat dam­vlak­ke in die Wes-Kaap be­moe­di­gend styg, kan men­se dit al­ler­mins be­kos­tig om hul in­ge­steld­heid oor be­spa­ring te ver­slap. Ter­wyl die re­ën uit­sak, is dit nóú juis die tyd om vir die vol­gen­de droë pe­ri­o­de te be­spaar, ook el­ders in die land. Ver­al in ag ge­no­me dat Suid-A­fri­ka een van die 30 droog­ste lan­de ter wê­reld is, moes dit ­ lank­al deel van ons leef­wy­se ge­wees het.

K­li­maats­ver­an­de­ring en be­vol­kings­groei be­te­ken dat droog­tes in die toe­koms ge­reel­der, lan­ger en die ef­fek daar­van meer in­tens sal wees. Dis ’n land­wye ver­skyn­sel. Die knel­len­de droog­te wat die sen­tra­le bin­ne­land in 2016 ge­teis­ter het, as­ook die Wes-Kaap en Nel­son Man­de­la­baai wat daar­na tot droog­teramp­ge­bie­de ver­klaar is, moet die be­lang van twee sa­ke op­nuut tuis­bring.

Eer­stens: Juis om­dat re­ën­val toe­ne­mend on­voor­spel­baar is, is dit elk­een se plig om spaar­saam met wa­ter te werk. Nie net wan­neer wa­ter­be­per­kings van krag is nie – dit moet ’n leef­wy­se word.

T­wee­dens: Aan o­wer­heids­kant is deeg­li­ke be­plan­ning om die­self­de re­de ui­ters be­lang­rik, soos die ge­brek hier­aan rond­om die Kaap­stad­se kri­sis deeg­lik be­wys het. ’n Groot pri­o­ri­teit in dié be­plan­ning moet die land en plaas­li­ke o­wer­he­de se kwy­nen­de wa­ter­in­fra­struk­tuur wees.

On­der­bre­kings in die voor­sie­ning van wa­ter duik met toe­ne­men­de re­ël­maat op en is ’n aan­dui­ding van die ge­brek­ki­ge ka­pa­si­teit op plaas­li­ke vlak.

Ook op na­si­o­na­le re­ge­rings­vlak heers ’n erns­ti­ge ge­brek aan deur­dag­te lang­ter­myn-in­stand­hou­ding, wat ver­oor­saak dat e­nor­me hoe­veel­he­de kos­ba­re wa­ter ver­lo­re gaan. Die Eskom-kri­sis was juis ’n goeie voor­beeld van waar ken­ners ja­re voor die kri­sis ge­waar­sku het dat voor­sie­nings­ka­pa­si­teit en in­fra­struk­tuur uit­ge­brei moet word. Met wa­ter is ons nou in die­self­de ver­knor­sing.

Gu­gi­le N­kwin­ti, nu­we mi­nis­ter van wa­ter en sa­ni­ta­sie, sê hy het “’n ge­mors” van sy voor­gan­ger, Nom­vu­la Mo­ko­ny­a­ne, ge­ërf. In­der­daad – sy het toe­ge­laat dat wa­ter­in­fra­struk­tuur so ag­ter­uit­gaan dat tot so­wat 37% van skoon drink­wa­ter deur lek­ka­sies ver­lo­re gaan. Maar wat is N­kwin­ti se plan­ne?

Nog­maals: Die tyd dat ons – land­bur­gers en amp­te­na­re – kan op­tree as­of ons in ’n wa­ter­ryk land leef, is vir al­tyd ver­by. On­der­skat die erns hier­van op eie ri­si­ko.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.