G­rey: Be­heer­raad vra om me­di­a­sie met skool­hoof

Beeld - - Nuus - Mi­ke van Rooy­en Hen­ry Bu­ch­ner

Die be­heer­lig­gaam van G­rey Kol­le­ge in Bloem­fon­tein wil hom nou tot me­di­a­sie wend in ’n po­ging om die on­ver­kwik­li­ke on­min tus­sen hom en die hoof van sy ho­ër­skool te pro­beer by­lê.

De­on S­chee­pers, die skool­hoof, het in­ge­stem om aan die sa­me­spre­kings op 30 Ju­nie deel te neem.

In ’n skry­we aan ou­ers van leer­lin­ge aan G­rey sê Hen­ry Bu­ch­ner, voor­sit­ter van die be­heer­lig­gaam, die lig­gaam meen nie S­chee­pers se hof­aan­soek in die hoog­ge­regs­hof in Bloem­fon­tein sal ’n o­plos­sing vir die om­vang van die kwes­sies, wat in die hof­stuk­ke uit­ge­lig is, bied nie – on­ge­ag die uit­slag van die aan­soek.

Om ’n vin­ni­ge en vriend­skap­li­ke o­plos­sing te vind, het die be­heer­lig­gaam dié me­di­a­sie­pro­ses voor­ge­stel.

Na ver­neem word, sal dié me­di­a­sie waar­skyn­lik niks an­ders wees nie as ’n po­ging om ’n skik­king tus­sen die par­tye te pro­beer be­reik.

Die regs­kos­te van die hof­aan­soek be­loop glo nou al in die om­ge­wing van R1 mil­joen en die aan­soek is nog nie eens aan­ge­hoor nie. Dít sal waar­skyn­lik ook op 30 Ju­nie ter spra­ke kom.

S­chee­pers se aan­soek in die hoog­ge­regs­hof om be­slui­te van die be­heer­lig­gaam ter­sy­de ge­stel en nie­tig ver­klaar te kry, is ver­le­de week tot 20 Au­gus­tus uit­ge­stel.

Vol­gens dié be­slui­te, wat op 15 Mei ge­neem is, word S­chee­pers van baie van sy plig­te, wat as die so­ge­naam­de “be­heer­lig­gaam­plig­te” be­skryf is, ge­stroop.

Ju­rie Gel­den­huys, hoof van die la­er­skool, is deur die be­heer­lig­gaam as ty­de­li­ke skool­be­stuur­der aan­ge­stel om dié plig­te, soos sport en kul­tuur, aan die ho­ër­skool te be­stuur.

Dié be­slui­te is steeds tot min­stens 20 Au­gus­tus van krag.

Han­nes Pey­per van Pey­per­pro­ku­reurs het be­ves­tig dat hy S­chee­pers na die me­di­a­sie sal ver­ge­sel.

■ In­tus­sen het daar van die sa­me­spre­kings tus­sen die par­tye van­dees­week wat deur die Fe­de­ra­sie van Be­heer­lig­ga­me van Suid-A­fri­kaan­se S­ko­le (Fed­s­as) ge­fa­si­li­teer sou word ook nog niks ge­kom nie.

■ Oor wat ge­beur het toe twee le­de van die be­heer­lig­gaam en S­chee­pers vroe­ër van­dees­maand op ver­soek en on­der voor­sit­ter­skap van amp­te­na­re van die on­der­wys­de­par­te­ment van die Vry­staat ver­ga­der het, wil nie­mand hul­le uit­laat nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.