Ein­stein ‘ras­sis­ties en xe­no­fo­bies’, wys no­tas

Beeld - - Wêreld-beeld -

Die pri­va­te reis­dag­boek­in­skry­wings van Al­bert Ein­stein wat pas ge­pu­bli­seer is, ont­hul glo ras­sis­tie­se en xe­no­fo­bie­se sie­nings.

Die BBC be­rig dat die in­skry­wings tus­sen Ok­to­ber 1922 en Maart 1923 Ein­stein se rei­se in A­sië en die Mid­de-Oos­te volg.

Hier­in maak hy ge­waag­de en ne­ga­tie­we ver­al­ge­me­nings deur by­voor­beeld die C­hi­ne­se “hard­wer­ken­de, vuil en on­no­se­le men­se” te noem.

Ein­stein, ’n bur­ger­reg­te­ak­ti­vis in die VSA, het na ras­sis­me as ’n “siek­te van wit men­se” ver­wys.

Dit is die eer­ste keer dat die dag­boek, The Tra­vel Di­a­ries of Al­bert Ein­stein: The Far East, Pa­le­sti­ne and S­pain, 1922-1923, wat deur P­rin­ce­ton U­ni­ver­si­ty P­ress uit­ge­gee word, in ’n al­leen­staan­de En­gel­se vo­lu­me ge­pu­bli­seer is.

Ein­stein het van S­pan­je via Sri Lan­ka (des­tyds Cey­lon) na die Mid­de-Oos­te tot in C­hi­na en Ja­pan ge­reis.

Die fi­si­kus het sy aan­koms in Port Said in E­gip­te só be­skryf: “Le­van­ty­ne van el­ke k­leur . . . as­of hul­le uit die hel ge­spoeg is.”

’n In­skry­wing oor sy tyd in Co­lom­bo in Cey­lon lui: “Hul­le woon in ’n groot ge­mors. Daar is ’n er­ge stank op die grond, hul­le doen min en het min no­dig.”

Vol­gens The In­de­pen­dent het hy ook ge­skryf die C­hi­ne­se is ’n “snaak­se, kud­de­dier­ag­ti­ge na­sie . . . dik­wels meer soos ou­to­ma­te as men­se” en “selfs die kin­ders is lus­te­loos en sla­pe­rig”.

NBC News be­rig Ze’ev Ro­sen­kranz, ’n se­ni­or re­dak­teur en as­sis­tent­di­rek­teur van die Ein­stein Pa­pers Pro­ject van die Ka­li­for­nie­se In­s­ti­tuut vir Teg­no­lo­gie, sê: “Ek hoop men­se kry ’n meer ou­ten­tie­ke in­druk van sy per­soon­lik­heid en sien hom meer as ’n drie­di­men­si­o­ne­le mens, wat soos ons al­mal voor­oor­de­le ge­had het, wat kwet­send kan wees.”

Die BBC be­rig dat die in­skry­wings moont­lik pri­va­te ge­dag­tes was, maar dat dié pu­bli­ka­sie som­mi­ge A­me­ri­kaan­se stry­ders, wat meen Ein­stein het ge­help om se­gre­ga­sie on­der die soek­lig te plaas, kan ont­stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.