Mens se IK word al hoe la­er

Beeld - - Wêreld-beeld -

IK-tel­lings het die laas­te paar de­ka­des as ge­volg van om­ge­wings­fak­to­re ge­lei­de­lik ge­daal, is in ’n nu­we stu­die be­vind.

In die stu­die is be­vind dat ge­ne­ti­ka glad nie ’n rol speel nie.

Na­vor­sers in Noor­weë het be­vind dat die IK-tel­ling van mans wat tus­sen 1962 en 1991 in die land ge­bo­re is met drie pun­te vir el­ke de­ka­de tus­sen 1962 en 1975 ge­styg het, ter­wyl daar ’n ge­lei­de­li­ke af­na­me in die IK-tel­ling van die­ge­ne is wat ná 1975 ge­bo­re is.

Soort­ge­ly­ke stu­dies in De­ne­mar­ke, B­rit­tan­je, Frank­ryk, Ne­der­land, Fin­land en Est­land het die­self­de ten­dens in da­len­de IK-tel­lings ge­toon, sê Ole Ro­ge­berg, ’n se­ni­or na­vor­sings­ge­noot van die Rag­nar F­ris­ch-sen­trum vir e­ko­no­mie­se na­vor­sing in Noor­weë en me­de-uit­ge­wer van die stu­die.

“Die re­des vir die toe­na­me van die IK-tel­lings oor de­ka­des heen en die af­na­me nou is weens om­ge­wings­fak­to­re,” sê Ro­ge­berg, wat glo dat die ver­an­de­ring niks met ge­ne­ti­ka te doen het nie.

“Om dit kru te stel, dit be­te­ken nie dat dom men­se meer kin­ders as slim men­se kry nie. Dit het te doen met die om­ge­wing, want ons sien die­self­de af­wy­kings ook in fa­mi­lies.”

Vol­gens Ro­ge­berg kan om­ge­wings­fak­to­re in­sluit ver­an­de­ring in die on­der­wys­stel­sel, die me­di­a­om­ge­wing, voe­ding, min­der lees en die toe­na­me in die ge­bruik van die in­ter­net.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.