Ont­moet die man wat dié fo­to ge­neem het

As jy Ri­chard Ber­na­be nie ken nie, is jy nie een van sy meer as 1 mil­joen vol­ge­lin­ge op T­wit­ter nie. Ber­na­be is ’n A­me­ri­kaan­se fo­to­graaf wat in­ter­na­si­o­naal be­kend is om sy bui­ten­ge­wo­ne fo­to’s van die na­tuur: van ys­ber­ge in Groen­land, glet­ser­wa­ter in Y­slan

Beeld - - VOORBLAD - E­LI­SE TEM­PEL­HOFF @e­lis­e­tem­pel­hoff

Die jong vrou be­weeg gra­si­eus op die maat van die In­die­se mu­siek en haar ge­sig is in per­fek­te fokus. Die fo­to hou die ky­ker se­kon­des ge­van­ge en dit is as­of jy die mu­siek kan hoor en saam wil dans.

Som­mi­ge van sy fo­to’s her­in­ner aan wa­ter­verf­skil­de­rye.

Ri­chard Ber­na­be is ook ’n reis­skry­wer en spre­ker oor na­tuur­be­wa­ring. Hy is by uit­stek ook ’n leer­mees­ter wat so­wel a­ma­teuras pro­fes­si­o­ne­le fo­to­gra­we na ek­so­tie­se en bui­ten­ge­wo­ne be­stem­mings, reg oor die wê­reld heen neem. By hier­die uit­soek­be­stem­mings gee hy fo­to­gra­fie­klas­se.

Hy kan be­skou word as ’n mo­der­ne ont­dek­kings­rei­si­ger wat reeds meer as 50 lan­de be­soek het. Hy reis ag­ter lig, kleur, teks­tuur en die rit­me van die na­tuur aan. Hy het ’n be­son­de­re pas­sie vir Na­mi­bië met sy warm kleur­ska­ke­rings. In Ys­land kleur die son wat lui-lui aan die ho­ri­son hang die land­skap in sag­te blou, wit en groen. In Ant­ark­ti­ka se y­si­ge koue trek hy en sy ka­me­ra ag­ter pik­ke­wy­ne aan.

Ber­na­be was in Ju­nie op ’n be­soek aan Suid-A­fri­ka. Ons het vroe­ër van­jaar in die ku­ber­ruim via T­wit­ter ont­moet. Hy laat weet hy is bin­ne maan­de in Suid-A­fri­ka, en ek nooi hom vir ’n on­der­houd.

Ber­na­be plaas dik­wels fo­to’s op T­wit­ter en le­wer kom­men­taar daar­op. Dit fo­to’s boei die ky­ker en na­tuur­lief­heb­ber, trek jou tot bin­ne-in die oom­blik toe dit op ka­me­ra vas­ge­lê is, en jy wil graag meer daar­van sien én be­leef. Die on­der­skrif­te by die fo­to’s het ’n be­wus­ma­kings­bood­skap. Hy plaas ook nuus­brok­kies, ge­seg­des met ’n fi­lo­so­fie­se in­slag, maar dik­wels ook ko­mie­se aan­ha­lings.

Soms vra men­se hom wat­ter soort toe­rus­ting hy ge­bruik, en sy ant­woord is: “Vra my eer­der hoe ek ge­voel het toe ek die fo­to ge­neem het.”

’n Mens lei af dat die ka­me­ra ’n nut­ti­ge in­stru­ment is wat jy moet be­mees­ter. Dit maak dus nie reg­tig saak wat­ter soort ka­me­ra jy ge­bruik nie. Dit is wat die fo­to­graaf met die ka­me­ra doen, wat be­lang­rik is.

Sy aan­gry­pend­ste fo­to’s word op sy In­sta­gram­pro­fiel ge­plaas, en 44 500 men­se volg hom op dié so­si­a­le net­werk. Van Ber­na­be se fo­to’s is in Na­ti­o­nal Ge­o­graphic en The New York Ti­mes ge­pu­bli­seer. Die BBC en CNN het ook al van sy fo­to’s ge­bruik.

Van kan­toor­werk tot kie­kies

Ons ont­moet per­soon­lik in Ju­nie in Ro­se­bank. Hy is pas te­rug van ’n ver­ken­nings­eks­pe­di­sie in Por­tu­gal en S­pan­je. Vol­gen­de jaar gaan hy te­rug en neem rei­si­gers en hul ka­me­ras saam.

Ber­na­be is die af­ge­lo­pe 15 jaar ’n pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf. Daar was eg­ter ’n tyd vóór 2003 toe hy vas­ge­keer was tus­sen vier mu­re. Hy het 13 jaar lank mo­tors by Hertz in ’n dorp in Suid-Ca­ro­li­na uit­ge­huur. In sy vrye tyd het hy fo­to’s van na­tuur­to­ne­le ge­neem, maar die hun­ke­ring na gro­ter vry­heid en die wê­reld daar­bui­te was groot. Hy het soms van hier­die fo­to’s teen ’n mi­ni­ma­le be­drag aan plaas­li­ke tyd­skrif­te ver­koop.

Op sy les­se­naar was ’n uit­druk van ’n aanhaling van Hen­ry Da­vid T­ho­reau, A­me­ri­kaan­se na­tu­ra­lis: “The mass of men le­ad li­ves of qui­et des­pe­ra­ti­on.” Dit het sy kre­a­tie­we gees wak­ker ge­hou en hom her­in­ner dat hy nie sy le­we in ’n kan­toor wil slyt nie.

“Ons won­der­li­ke pla­neet” se ver­re ho­ri­son­ne het ge­roep. Hy ge­bruik dik­wels die huts­merk: #OurA­ma­zingPla­net.

Op sy 38ste ver­jaar­dag, op 14 Ja­nu­a­rie 2003, het hy be­dank. “Dit was my ver­jaar­dag­ge­skenk aan my­self.” Van daar­die dag af is na­tuur­fo­to­gra­fie en reis sy heel­tyd­se “werk”. Met ’n bie­tjie spaar­geld en baie on­se­ker­heid oor die nu­we toe­koms, het hy deur­ge­druk. “Daar is geen ma­gie­se re­sep van hoe jy ’n suk­ses maak wan­neer jy ’n per­ma­nen­te werk vir dié van ’n en­tre­pre­neur ver­ruil nie. Dit is har­de werk en vas­byt, maar as jy toe­ge­wyd is aan dit wat jy be­sluit het om jou le­wens­taak te maak, sal die suk­ses wel kom,” sê hy.

Van­dag is Ber­na­be een van die suk­ses­vol­ste na­tuur­fo­to­gra­we ter wê­reld. As hy wê­reld­toe­re on­der­neem of sy blog skryf, fokus hy daar­op om men­se be­wus te maak van die kwes­ba­re won­der van die pla­neet en be­dreig­de spe­sies. Hy be­y­wer hom ook vir die be­wa­ring van A­fri­ka se wild. Die mees­te van die be­stem­mings wat hy kies, is dié met ’n klein mens­li­ke voet­spoor.

Leer by ’n mees­ter

Een van die by­voor­de­le daar­van om Ber­na­be op T­wit­ter te volg, is die waar­de­vol­le en vol­ge­houe wen­ke oor reis en die fy­ne­re kuns van na­tuur­fo­to­gra­fie wat hy deel.

Van sy e-boe­ke kan gra­tis af­ge­laai word. So is daar by­voor­beeld die e-boek: Ten Ea­sy S­teps to P­ho­to­grap­hy with Im­pact. Met fo­to’s en be­skry­wings in dié e-boek neem Ber­na­be jou stap vir stap deur tien hoof­stuk­ke: As jy die boek af­laai, lees ge­rus dié deel waar hy ver­tel hoe jy jou oë op skre­fies moet trek om jou on­der­werp be­ter te kan sien. Hy be­skryf ook hoe ’n mens by­voor­beeld kom­ple­men­tê­re kleur in die na­tuur kan raak­sien, hoe om ’n fo­to te neem met lig in die voor­grond en as die weer nie saam­speel nie en hoe om e­ko­no­mies te werk te gaan met jou on­der­werp. En dan die hoog­te­punt: die be­slis­sen­de oom­blik, wan­neer die fo­to ge­neem word. Een van die be­lang­rik­ste les­se is as jy die oom­blik nie harts­tog­te­lik er­vaar nie, sal jou fo­to geen e­mo­sie weer­spie­ël nie. “En die ky­ker sal kil en koud daar­na kyk.”

Ber­na­be het geen klas­se by­ge­woon om sy fo­to­gra­fie te be­mees­ter nie. Elk van sy ka­me­ras be­stu­deer hy en stel dit op die proef.

Hy is ook glad nie skaam om hom­self en sy werk te be­mark nie. “Te veel uit­ste­ken­de kuns­te­naars hoop hul werk word een of an­der tyd raak­ge­sien. Hul­le is te ne­de­rig om hul­self en hul werk te be­mark. S­kuif daar­die ge­voel van skaam­te op die ag­ter­grond en be­mark jou­self,” is sy bood­skap.

Be­mar­king is no­dig, want dit is sy werk en sy in­kom­ste, sê hy, maar hy ver­kies om nie na sy be­roep as werk te ver­wys nie, om­dat dit so­veel pret en ple­sier bied.

Sy blogs is ’n vreug­de om te lees, soos dié een oor die drie­poot. Hy skryf: “As ’n bui­te­lug­fo­to­graaf nie ’n drie­poot het nie, kan hy net­so­wel nie ’n ka­me­ra hê nie. Met an­der woor­de, dit is nood­saak­lik. Maar vir baie be­gin­ners bly die drie­poot ’n ob­jek van ’n in­ten­se lief­de-haat­ver­hou­ding. Hul­le het die drie­poot lief, om­dat hul­le ver­tel word hul­le móét dit lief­hê, maar hul­le haat dit om­dat dit moei­te is om die ding heel­tyd saam te dra.

“Daar­die ver­hou­ding sal uit­ein­de­lik tot ver­draag­saam­heid en ’n loue aan­vaar­ding ver­an­der, dan tot ’n ma­ti­ge waar­de­ring en uit­ein­de­lik: lief­de.” Ber­na­be sê al skryf hy baie, vind hy dit moei­lik en dié deel van sy be­roep ís baie har­de werk. In ’n vo­ri­ge on­der­houd met ’n tyd­skrif sê hy: “Ek dink ek het die skryf­werk in ’n se­ke­re ma­te be­mees­ter en tog is dit vir my ’n mar­te­ling. Ek vind aan­klank by wat Er­nest He­ming­way ge­sê het: ‘Daar is niks daar­aan om te skryf nie. Jy sit net by die tik­ma­sjien en jy bloei.’ ”

Ber­na­be be­skou hom nie as ’n fi­lo­soof nie, maar hy deel tog fi­lo­so­fie­se ge­dag­tes, soos: “Ter­wyl ek ver­staan dat om van als weg te kom moont­lik ’n reg­ver­di­ging is vir reis, vind dié re­de nie by­val by my nie. Ek sien my le­we en werk nooit as iets waar­van­daan ek moet weg­kom nie.”

Nog een: “As jy vind jy is die ta­lent­vol­ste en mees kre­a­tie­we mens in die ver­trek, is dit tyd om die ver­trek te ver­laat.”

En: “’n De­fi­ni­sie van wys­heid, is ’n al­ge­me­ne be­wust­heid van hoe min jy weet.”

Hy be­skou hom­self as ’n ak­ti­vis en le­wer dik­wels kom­men­taar op voor­val­le oor tro­fee­jag, en die A­me­ri­ka­ners is dik­wels in sy vi­sier. Hy deel ook die jong­ste nuus­ge­beu­re wat die na­tuur­li­ke om­ge­wing en rei­si­ger raak.

Ber­na­be ge­bruik so­si­a­le me­dia op ’n mees­ter­li­ke ma­nier. Hy deel sy jong­ste fo­to’s, in­lig­ting oor sy slyp­sko­le, sy fo­to­gra­fie­rei­se, nu­we boe­ke wat hy ge­skryf het “en e­nig­iets snaaks wat ek te­ë­kom”.

The Huf­fing­ton Post het hom aan­ge­wys as een van die wê­reld se voor­ste fo­to­gra­we op die in­ter­net. In­flu­en­ce Di­ge­st het hom aan­ge­wys as een van die 20 fo­to­gra­we in die wê­reld wat “ver­an­de­ring bring deur so­si­a­le me­dia”. Hy het min­stens 200 SuidA­fri­ka­ners wat hom op T­wit­ter volg.

Fo­to’s: RI­CHARD BER­NA­BE

“Pe­ga­sus” vlieg. ’n Trop se­bras in die Se­ren­ge­ti Na­si­o­na­le Park in Tan­za­nië. Hier­die fo­to is ver­le­de jaar in Ju­lie ge­neem.

Fo­to: E­LI­SE TEM­PEL­HOFF

Ri­chard Ber­na­be in Ju­nie ty­dens sy be­soek aan Suid-A­fri­ka.

Een van Ri­chard Ber­na­be se fo­to’s wat die kul­tuur van ’n volk uit­beeld: die Na­va­ra­tri, ne­ge nag­te van dans en aan­bid­ding en vie­ring. Die fo­to is in Mei 2016 in Gu­ja­rat, In­dië, ge­neem.’n Ak­ti­vis ag­ter die lens

Gim­me S­hel­ter. Ys­be­re soek me­kaar se hit­te en na­by­heid op teen die y­si­ge wind in die Ark­tie­se Na­si­o­na­le Park in Alas­ka. Die on­der­skrif by ’n soort­ge­ly­ke fo­to lui: “Die bes­te die­re­tuin is ’n leë die­re­tuin. Die bes­te hok is ’n leë hok”. Dié fo­to is in A­pril ver­le­de jaar ge­neem.

Day’s Ca­tch. ’n Bruin­beer met sy prooi: salm. Dié fo­to is een van ’n reeks wat Ri­chard Ber­na­be ge­neem het van die bruin­beer se jag­tog. Die fo­to is in De­sem­ber 2016 in die Kat­mai Na­si­o­na­le Park en be­skerm­de ge­bied in Alas­ka ge­neem.

Pen­si­ve moun­tain go­ril­la. Dié fo­to is in Fe­bru­a­rie ver­le­de jaar in die Vol­canoes Na­si­o­na­le Park in R­wan­da ge­neem.

Mor­ning Ri­sing. Dié fo­to is in die Tor­res del Pai­ne Na­si­o­na­le Park in C­hi­li ge­neem ty­dens ’n fo­to­gra­fie­reis na Pata­go­nië. Dit is een van Ri­chard Ber­na­be se guns­te­ling-be­stem­mings.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.