VBS-plan: ‘Dis soos om hul kluis­sleu­tels te gee’

Beeld - - Nuus -

Die DA kri­ti­seer die ANC oor sy “po­li­tie­ke in­men­ging” in die om­stre­de VBS Mu­tu­al Bank.

Ho­ë­pro­fiel-lei­ers in die ANC het met die ANC se pro­vin­si­a­le lei­ers in Lim­po­po ver­ga­der om te keer dat die bank ge­li­kwi­deer word, het Ci­ty P­ress gis­ter be­rig.

Die ANC se voor­stel is dat VBS Mu­tu­al Bank in ’n pro­vin­si­a­le staats­bank om­ge­skep moet word in ’n po­ging om hom te red, het bron­ne aan Ci­ty P­ress ge­sê.

Die Re­ser­we­bank het in Maart by VBS Mu­tu­al Bank in­ge­gryp en dit on­der ku­ra­tor­skap ge­plaas.

Ver­skeie van die bank se top­be­stuurs­le­de is se­dert­dien voor­lo­pig ge­se­kwe­streer.

Die bank het kon­tant­vloei pro­ble­me ont­wik­kel en be­we­rings van er­ge be­drog en kor­rup­sie is teen sy top­be­stuur­ders ge­maak.

VBS het ook on­wet­tig groot be­drae van ’n paar mu­ni­si­pa­le re­ge­rings ont­vang. Mu­ni­si­pa­li­tei­te word krag­tens wet­ge­wing ver­bied om geld by ’n on­der­lin­ge bank te be­lê.

Die Re­ser­we­bank het die bank al her­haal­de­lik ge­waar­sku dat hy nie van en­ke­le mu­ni­si­pa­li­tei­te se de­po­si­to’s af­hank­lik moet wees nie en die na­si­o­na­le te­sou­rie het weer die be­trok­ke mu­ni­si­pa­li­tei­te ge­waar­sku hul­le oor­tree die Wet op Mu­ni­si­pa­le Fi­nan­si­ë­le Be­stuur as hul­le geld by ’n on­der­lin­ge bank de­po­neer.

Die DA het klag­te van be­drog, ram­pok­ke­ry en kor­rup­sie teen die top­be­stuur­ders van VBS Mu­tu­al Bank in­ge­dien en het pro­beer om mo­sies van wan­troue in te stel teen die bur­ge­mees­ters van die mu­ni­si­pa­li­tei­te wat on­wet­tig geld by die bank be­lê het.

Ke­vin Mi­le­ham, ’n DA-par­le­ments­lid, het in ’n ver­kla­ring ge­sê plan­ne van die ANC om by die bank in te gryp kan net tot die ver­de­re plun­de­ring van staats­hulp­bron­ne lei.

Hy meen dit is te be­twy­fel dat VBS Mu­tu­al Bank as ’n pro­vin­si­a­le staats­bank sal kan oor­leef.

“Die fo­ren­sie­se on­der­soek na die VBS-skan­daal moet eers drin­gend vol­tooi word, en dit be­hoort on­af­hank­lik ge­doen­te word om ver­ant­woord­baar hei d te ver­se­ker ,” het Mi­le­ham ge­sê.

E­ni­ge po­ging om VBS Mu­tu­al Bank aan die re­ge­ring van Lim­po­po oor te dra, is soos om aan hul­le die sleu­tels van die kluis te gee en moe­nie oor­weeg word nie.

“Lim­po­po is die erg­ste ge­raak deur die voort­sle­pen­de VBS-sa­ge, met be­lang­ri­ke le­de van die ANC se pro­vin­si­a­le lei­ers­korps wat be­trek word,” sê Mi­le­ham.

“As die fi­nan­si­ë­le ge­sond­heid van die mu­ni­si­pa­li­tei­te wat hul geld by VBS be­lê het as ’n pri­o­ri­teit be­skou word, moet die ANC se plan om die bank te red nie toe­ge­laat word nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.