Werk-e-pos tuis lei tot druk op ge­sin

Beeld - - Nuus - El­sa­bé B­rits

’n Mens se ge­sond­heid en per­soon­li­ke ver­hou­dings kan ska­de ly as jy na­uurs ge­du­rig kyk na e-pos en an­der e­lek­tro­nie­se kom­mu­ni­ka­sie wat met werk te doen het.

In die eer­ste stu­die in sy soort wat na die ver­hou­ding kyk tus­sen e­lek­tro­nie­se kom­mu­ni­ka­sie en per­soon­li­ke ver­hou­dings, is be­vind dit skep angs en span­ning.

Die na­vor­sings­re­sul­ta­te is ge­pu­bli­seer in die vak­joer­naal A­ca­de­my of Ma­na­ge­ment Best Pa­per Pro­cee­dings.

Selfs as ’n mens na­uurs by die huis sit en wag vir e-pos, ver­hoog dit jou stres en is dit na­de­lig vir jou ge­sond­heid.

Vol­gens die stu­die is dit ook sleg vir die per­soon se le­wens­maat en die in­druk wat dié per­soon oor die ver­hou­ding het.

Maak nie saak hoe­veel tyd men­se daar­aan be­stee om e-pos te mo­ni­tor en te ant­woord nie, die blo­te teen­woor­dig­heid van die sel­foon of re­ke­naar bui­te werk­tyd is ne­ga­tief.

Dit het ’n uit­wer­king wat van die wer­ken­de per­soon na die ge­sin oor­spoel.

Men­se wat die he­le tyd met die werk ver­bind is, raak uit­ge­put en kan nie af­ska­kel nie.

Dit het die kul­tuur in som­mi­ge or­ga­ni­sa­sies ge­raak.

Om na­uurs by die huis te werk, word “ver­steek as ’n voor­deel” om­dat jy by die huis is en op jou eie kan werk.

Maar vol­gens die stu­die is dit nie waar nie – flek­sie­tyd gaan mak­li­ker oor in lang werk­u­re son­der gren­se, wat na­de­lig is vir die wer­ker en sy of haar fa­mi­lie.

Dit blyk dat werk­ge­wers se ver­wag­tin­ge van wer­kers aan die toe­neem is.

Vol­gens die stu­die moet dui­de­li­ke gren­se ge­stel word en ek­stra ver­wag­tin­ge be­spreek word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.