Deel­ne­mers raak al hoe swart­gal­li­ger oor toe­koms

Beeld - - Sake - El­vi­ra Wood

Deel­ne­mers aan die Ekonoom van die Jaar-wed­stryd se ver­wag­tin­ge vir die rand, hulp­bron­pry­se en Suik-A­fri­ka se lo­pen­de re­ke­ning raak al hoe don­ker­der.

Die e­ko­no­me voor­spel nou vir die eer­ste keer van­jaar dat die rand in die laas­te kwar­taal teen meer as R13 teen­oor die dol­lar gaan ver­han­del.

Hul kon­sen­sus voor­spel­ling is R13,03 ver­ge­le­ke met die R12,85 wat hul­le nog in Ju­lie ver­wag het en Fe­bru­a­rie se ver­wag­ting van R12,55.

Hul­le voor­spel dat die rand ook be­dui­dend swak­ker teen­oor die eu­ro gaan ver­han­del.

Die kon­sen­sus voor­spel­ling van die groep vir van­dees­maand is dat die rand in die laas­te kwar­taal van die jaar teen R15,22 teen­oor die eu­ro gaan ver­han­del.

In Fe­bru­a­rie het e­ko­no­me R14,73 ver­wag.

Toe was die kon­sen­sus voor­spel­ling vir die te­kort op die lo­pen­de re­ke­ning R 93,46 mil­jard, maar die be­drag wat die e­ko­no­me ver­wag, het el­ke maand gro­ter ge­word.

In Ju­lie het die e­ko­no­me voor­spel dat die te­kort teen die ein­de van die jaar R154 mil­jard gaan be­loop.

Van­dees­maand is die kon­sen­sus voor­spel­ling’ n te­kort van R158,59 mil­jard.

Vol­gens da­ta wat die Re­ser­we­bank in Ju­nie bekend ge­maak het, het die te­kort op die lo­pen­de re­ke­ning van R134 mil­jard in die laas­te kwar­taal van 2017 tot R229 mil­jard in die eer­ste kwar­taal van van­jaar op­ge­skiet.

Dit be­te­ken die te­kort het in dié tyd van 2,9% van die bru­to bin­ne­land­se pro­duk (BBP) tot 4,9% ge­groei.

Die groep e­ko­no­me sien ook nie lig vir Suid-A­fri­ka se e­ko­no­mie­se groei nie – nie vir van­jaar nie en ook nie vir vol­gen­de jaar nie.

Die te­sou­rie het in Fe­bru­a­rie in die be­gro­tings­re­de ’n groei­koers van 1,8% vir Suid-A­fri­ka voor­spel, maar die kon­sen­sus voor­spel­ling van die e­ko­no­me wat aan die wed­stryd deel­neem, is nou 1,44%.

Dit is teen­oor die 1,61% wat hul­le nog in Ju­lie voor­spel het, die 1,67% van Ju­nie en die 1,81% van Mei.

Die Re­ser­we­bank het ook on­langs sy ver­wag­tin­ge vir groei tot net 1,2% ver­min­der.

Waar die kon­sen­sus ver­wag­ting vir e­ko­no­mie­se groei in 2019 in Fe­bru­a­rie 1,97% was, het dit in Au­gus­tus tot 1,88% ge­daal.

Die e­ko­no­me het ook nie juis po­si­tie­we ver­wag­tin­ge vir hulp­bron­pry­se nie.

Aan die een kant is die voor­spel­ling vir die ge­mid­del­de olieprys in die laas­te kwar­taal van die jaar nou ho­ër as wat dit aan die be­gin van die jaar was, en aan die an­der kant is hul­le min­der op­ti­mis­ties oor die goud- en platinumprys.

Die kon­sen­sus voor­spel­ling is dat die olieprys in die laas­te kwar­taal van die jaar ge­mid­deld $73,31 per vat gaan wees.

In Fe­bru­a­rie het hul­le ’n olieprys van $63,72 per vat voor­spel.

Die e­ko­no­me het in A­pril en Maart nog ’n ge­mid­del­de platinumprys vir die laas­te kwar­taal van die jaar van meer as $1 000 per ons ver­wag, maar dit het van­dees­maand tot $923,50 per ons te­rug­ge­sak.

Die ver­wag­ting is nou dat goud in die laas­te kwar­taal van die jaar teen ge­mid­deld $1 293,71 per fyn­ons gaan ver­han­del.

Dit is die eer­ste keer van­jaar dat e­ko­no­me ’n prys van la­er as $1 300 per fyn­ons voor­spel.

In Ju­lie was die kon­sen­sus voor­spel­ling nog $1309,93 per fyn­ons.

Die e­ko­no­me se in­fla­sie ver­wag­ting bly eg­ter sta­biel.

Die kon­sen­sus is nou 4,89% teen­oor die 4,87% van Ju­lie en Ju­nie.

Die kon­sen­sus voor­spel­ling van­dees­maand is dat die pri­ma ren­te­koers van han­dels­ban­ke in die laas­te kwar­taal van die jaar 10,04% gaan wees. Dit is by­kans die­self­de as die 10,03% wat in Ju­nie en Ju­lie ver­wag is.

Die pri­ma ren­te­koers is tans 10%.

Die 30 e­ko­no­me wat aan Net­werk24, Beeld, Die Bur­ger, Rap­port en Volks­blad se Ekonoom van die Jaar-wed­stryd deel­neem, moet el­ke maand voor­spel­lings vir 14 e­ko­no­mie­se ver­an­der­li­kes doen.

Dit word dan deur prof. Eon S­mit, voor­ma­li­ge di­rek­teur van die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch se Be­stuur­skool, in ’n kon­sen­sus­ra­ming ver­werk.

Dit gee ’n goeie rig­lyn van wat in die e­ko­no­mie kan ge­beur en ver­brui­kers en sa­ke­on­der­ne­mings kan dit in hul be­plan­ning ge­bruik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.