Nas­pers be­lê nog meer in Let­go

Beeld - - Sake - Han­lie S­tad­ler

Nas­pers gaan deur sy fi­li­aal OLX nog $500 mil­joen in Let­go be­lê.

Dit is Nas­pers se twee­de groot be­leg­ging in dié A­me­ri­kaan­se app vir ge­klas­si­fi­seer­de ad­ver­ten­sies.

Let­go is soort­ge­lyk aan OLX, wat in 40 lan­de be­dry­wig is en se­dert 2010 lid is van die Nas­pers-fa­mi­lie van on­der­ne­mings.

Let­go self is hoof­saak­lik in die VSA be­dry­wig en in 2015 bekend ge­stel. Sy groot­ste me­de­din­gers in dié mark is Craigs­list, eBay en Of­ferUp.

Die maat­skap­py se mark­waar­de word nou op so­wat $1,5 mil­jard ge­raam.

Meer as 100 mil­joen men­se het al die Let­go-app af­ge­laai en 400 mil­joen ar­ti­kels is al daar­op aan­ge­dui. Ge­brui­kers stuur tot 13 mil­joen bood­skap­pe per dag aan me­kaar deur die app.

Lui­dens ’n ver­kla­ring wat Nas­pers uit­ge­reik het, is $150 mil­joen van die be­leg­ging reeds oor­ge­dra.

Vol­gens Nas­pers is Let­go se groei fe­no­me­naal. In die jaar tot dus­ver het die app se ge­tal maan­de­lik­se ge­brui­kers met 65% ge­groei.

Let­go se stig­ters sê die be­leg­ging sal hom help om sy groei te fi­nan­sier soos wat hy die e-han­del in ge­bruik­te goe­de­re ’n selfs gro­ter deel van die ge­deel­de e­ko­no­mie pro­beer maak.

Let­go se app kom­bi­neer beeld­her­ken­ning met in­tu­ï­tie­we ont­werp ten ein­de die koop en ver­koop van ge­bruik­te goe­de­re te ver­ge­mak­lik. As jy ’n fo­to van jou berg­fiets, ke­tel of spe­le­tjie kon­so­le neem, stel Let­go ou­to­ma­ties ’n ti­tel, prys en ka­te­go­rie voor.

Vol­gens comS­co­re is Let­go een van die apps wat die vin­nig­ste in die VSA groei.

A­lec Oxen­ford, me­de­stig­ter van Let­go, sê lui­dens die ver­kla­ring hul­le is “bui­ten­ge­woon ge­luk­kig om be­leg­gers te hê wat so sterk in ons vi­sie en span glo”.

Mar­tin S­cheep­bou­wer, uit­voe­ren­de hoof van die OLX-groep, sê Let­go is een van die be­lo­wend­ste be­gin­ner on­der­ne­ming ster wê­reld. Hy bied’ n“in­spui­ting van op­win­ding, nu­we teg­no­lo­gie en vars denk­wy­ses in ’n ruim­te wat de­ka­des lank al­les hier­van kort­ge­kom het in die VSA”.

Nas­pers se be­leg­ging in ge­klas­si­fi­seer­de ad­ver­ten­sies het in die boek­jaar tot ein­de Maart be­gin vrug­te af­werp.

Die af­de­ling was vir die eer­ste vol­le boek­jaar wins­ge­wend en kon­tant­dra­end – iets wat in die twee­de helf­te van die boek­jaar ge­beur het.

Sy in­kom­ste het in die boek­jaar met 47% tot $628 mil­joen ge­styg. Dit sluit eg­ter Let­go uit, wat nog nie wins­ge­wend is nie.

Nas­pers het in Mei 2016 ’n kan­toor in San Fran­cis­co, Ka­li­for­nië, oop­ge­maak en toe aan­ge­kon­dig hy soek be­leg­gings ge­leent­he­de in die wê­reld­se groot­ste e­ko­no­mie. Die eer­ste be­leg­ging in Let­go is in Ja­nu­a­rie 2017 ge­doen.

Nas­pers sit op die oom­blik met ’n e­nor­me kon­tant­poel. Hy het in Maart na­ge­noeg $9,8 mil­jard ver­dien deur die ver­koop van 2% van sy be­lang in die C­hi­ne­se in­ter­ne­treus Ten­cent en in Mei nog $2,2 mil­jard in uit die ver­koop van die In­die­se e-han­del­maats kap­py F­lip­kart aan Wal­mart.

Hy het ook on­langs die In­die­se reis­a­gent­skap Tra­vel Bou­ti­que On­li­ne vir ’n on­be­ken­de be­drag ver­koop.

Bob van Di­jk, uit­voe­ren­de hoof, het in Maart ge­sê Nas­pers wil die geld wat hy uit sy Ten­cent-aan­de­le ver­dien het, ge­bruik om sy on­der­ne­mings vir ge­klas­si­fi­seer­de ad­ver­ten­sies, e-han­del en be­taal­stel­sels op groot skaal uit te bou en ook om deur ver­kry­gings en sa­me­smel­tings uit te brei.

Ná die ver­koop van 190 mil­joen aan­de­le be­sit Nas­pers s­teeds ’n be­lang van 31,2% in die C­hi­ne­se in­ter­ne­treus, waar­in hy in 2001 be­lê het.

Nas­pers het on­der­neem om vir min­stens drie jaar geen ver­de­re Ten­cent-aan­de­le te ver­koop nie. Hy be­oog om die geld met­ter­tyd – oor ’n tyd­perk van min­stens drie jaar – te be­lê.

Nas­pers ding in ge­klas­si­fi­seer­de ad­ver­ten­sies, e-han­del en be­taal­stel­sels mee teen wê­reld­reu­se soos A­ma­zon, Ap­ple en A­li­ba­ba, wat al­mal baie diep sak­ke het.

Met die kon­tant in die bank hoef Nas­pers nie nog skuld te maak in­dien’ n be­leg­gings ge­leent­heid hom voor­doen nie, wat ook be­te­ken hy sal nies y be­leg­gings gra­de­ring in die ge­drang bring nie.

“Nas­pers het ’n be­leg­gings gra­de­ring en ons is gre­tig om dit te be­hou. Ons kry aan­lok­li­ke ren­te­koer­se; ons is ge­luk­kig daar­mee. Dit kan nou selfs ver­be­ter, maar dis nie die doel­wit van die tran­sak­sie nie,” het Van Di­jk ge­sê.

■ Sa­ke is ’n pu­bli­ka­sie van Me­dia24, ’n fi­li­aal van Nas­pers.

Bob van Di­jk

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.