Ju­a­ni­ta se fir­ma skuld nie oud­wer­kers

Beeld - - VOORBLAD - Han­ti Otto

Die Kom­mis­sie vir Ver­soe­ning, Be­mid­de­ling en Ar­bi­tra­sie (KVBA) het nie die ju­ris­dik­sie o moor werk­loos­heid s ver­se­ke­ring dis­pu­te te be­slis nie.

Daar­om moes twee voor­ma­li­ge werk­ne­mers van die san­ge­res Ju­a­ni­ta du P­les­sis se pla­te­maat­skap­py hul saak voor die KVBA te­rug­trek.

Wil­lem Kru­ger en sy seun, Ma­ri­us, het hul­le vroe­ër op aan­be­ve­ling van die de­par­te­ment van ar­beid na die KVBA ge­wend ná ’n dispuut met Ju­a­ni­ta Re­cords B Koor werk­loos­heid s ver­se­ke­ring.

“Ons is ver­keer­de­lik na die KVBA ver­wys,” sê Wil­lem.

Die kom­mis­sa­ris van die KVBA het’ n no­ta aan die de­par­te­ment van ar­beid se ver­wy­sings do­ku­ment ge­skryf :“Moet as­se­blief nie die ver­ant­woor­de­lik­heid af­skuif nie. Kwes­sies wat hier­in ge­noem word, val on­der u ju­ris­dik­sie, nie die KVBA nie. Groe­te.”

Die dispuut het ont­staan om­dat die Kru­gers aan­ge­voer het hul­le is ge­reg­tig op ne­ge jaar se werk­loos­heid s ver­se­ke­ring, ter­wyl di eB K be­weer dat hul­le net van 1 Ju­lie 2016 tot 30 Ju­nie 2017 daar­op ge­reg­tig is.

Ar­du T­heron, die B K se pro­ku­reur by’ n ar­beid spe­si­a­lis maat­skap­py, sê die Kru­gers het ne­ge jaar vir die BK ge­werk, waar­van hul­le agt jaar as sub­kon­trak­teurs ge­ag is.

“Wil­lie het die bus­sie (met toe­rus­ting) be­stuur en ge­help met CD-ver­ko­pe by Ju­a­ni­ta se op­tre­des. Ma­ri­us het on­der meer die klank ge­doen, waar­mee hy baie goed was.

“Hul­le het net vir die BK ge­werk as Ju­a­ni­ta op­ge­tree het, wat so twee of d­rie Vry­dae en/ of Sa­ter­dae per maand was.

“Die Kru­gers het dus tus­sen tien tot 30 dae per jaar ge­werk. Hul­le het nie al­tyd lank voor­uit ge­weet pre­sies wan­neer en waar daar op­tre­des sou wees nie, maar moes al­tyd be­skik­baar wees,” voer T­heron aan.

Daar­om het Du P­les­sis se man, Doe­pie, wat ’n lid van die BK is, die Kru­gers steeds el­ke maand ’n vas­te be­drag gegee, sê The­ron.

“Dit was el­ke maand pre­sies die­self­de be­ta­ling. Daar was geen af­trek­kings, geen diens­kon­trak of ver­lof of siek­te­ver­lof nie.”

In 2016 het die BK se boek­hou­er Doe­pie ge­vra oor dié be­ta­lings, sê T­heron.

“Doe­pie het ver­dui­de­lik dat die Kru­gers sub­kon­trak­teurs is. Die boek­hou­er het ge­sê die BK moet die wer­kers se kon­trak­te op skrif kry om pro­ble­me met die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens te voor­kom.

“Doe­pie het dus op aan­be­ve­ling van die boek­hou­er die Kru­gers as werk­ne­mers ge­re­gis­treer. Hul­le was be­kom­merd dat daar be­las­ting van hul­le af­ge­trek gaan word, maar Doe­pie het ge­sê aan­ge­sien hul­le sub­kon­trak­teurs is, sal hy die be­las­ting be­taal.

“Dit is hoe­kom Ju­a­ni­ta Re­cords BK hul­le net van 1 Ju­lie 2016 tot 30 Ju­nie 2017 by die werk­loos­heid s ver­se­ke­rings­fonds (WVF) ge­re­gis­treer het,” sê T­heron.

In 2017 het die BK be­sluit om van die werk wat die Kru­gers en an­der doen op ten­der uit te kon­trak­teer.

“Daar was geen klag­tes oor die Kru­gers se werk nie. Die Kru­gers het wel ge­glo hul­le is per­ma­nen­te werk­ne­mers, ter­wyl di eB K hul­le as sub­kon­trak­teurs be­stem­pel. Ek het die skei­dings­pak­ket­te, wat al­mal on­der­te­ken het, op­ge­stel. Dit be­te­ken nié dat ie­mand ’n vas­te werk­ne­mer is nie.

“Dit moet nie ver­war word met die voor­skrif­te van art. 189 van die Wet op Ar­beid s ver­hou­din­ge oor uit­dien s stel­lings nie.

“Ons skuld die Kru­gers dus nié WVF nie,” sê T­heron.

Ju­a­ni­ta du P­les­sis

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.