25ste Bos­man­na­week

Beeld - - BY -

Van Vry­dag­aand 19 Ok­to­ber tot Son­dag 21 Ok­to­ber. Dit kos R970 per per­soon vir die he­le na­week, kos en baie ver­maak in­ge­sluit. Kin­ders on­der 12 be­taal half­prys. Daar is ook pak­ket­te vir de­le van die na­week.

Ak­ti­wi­tei­te sluit in:

■ Ver­to­nings deur An­toi­net­te Pienaar, Da­vid Mul­ler, Guy But­te­ry, S­wan­nie S­wa­ne­vel­der en Jo­an­ne Cooper;

■ Bos­man-le­sings, -voor­le­sings en ’n do­ku­men­têr;

■ Mu­siek, van ’n boe­re­mu­siek­or­kes tot ’n ghong-uit­voe­ring;

■ Brood­bak­de­mon­stra­sie; en

■ Boe­ke en hand­werk te koop. Vir ver­blyf en om die fees by te woon, bel San­ta van Bart by 014 503 0085 of 083 272 2958, of s­tuur e-pos aan haar by in­fo@ma­ri­co. co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.