Grond na­by no­des is ge­sog

Beeld - - HUISGIDS -

Ver­le­de week het ons be­gin ge­sels oor die oor­we­gings in­dien jy daar­aan dink om jou ei­en­dom aan ’n ont­wik­ke­laar te ver­koop. Van­dees­week gaan ons voort om dié ont­werp te be­spreek.

Die be­lang­rik­ste en oor­we­gen­de fak­tor vir ’n ont­wik­ke­laar is se­ker­lik die a­rea.

Ont­wik­ke­laars ver­kies spe­si­fie­ke a­re­as oor die ti­pe een­he­de of kom­plek­se wat in so ’n a­rea ge­bou kan word.

Nog ’n fak­tor is die ti­pe een­he­de wat in aan­vraag sal wees.

Die ko­pers in die spe­si­fie­ke in­kom­ste­groep is ook be­pa­lend wan­neer die kos­te­be­re­ke­ning ge­doen word van die een­he­de wat dan la­ter ver­koop moet word.

By­voor­beeld, in die ou oos­te van P­re­to­ria vind daar op die oom­blik baie nu­we re­si­den­si­ë­le ont­wik­ke­lings plaas. Een­he­de is baie mo­dern met duur af­wer­kings.

In die noor­de van P­re­to­ria word goed­ko­per een­he­de ge­bou met ge­mid­del­de stan­daard-af­wer­kings.

Hoe­wel die vloer­op­per­vlak­te van die een­he­de in al­bei soor­te ont­wik­ke­lings dalk die­self­de kan wees, sal daar ’n aan­sien­li­ke prys­ver­skil wees, bloot om­dat die aan­vank­li­ke in­set­kos­te en die la­te­re bou­kos­te van die

Eien­dom­s­praat­jies deur Ro­bin He­fer

ont­wik­ke­ling in die noor­de min­der is as dié van een­he­de in die ou oos­te.

An­der fak­to­re wat be­pa­lend is vir die prys van ont­wik­ke­lings­ei­en­dom is die lig­ging.

Af­ge­sien daar­van dat se­ke­re woon­buur­te ge­woon duur­der as an­der woon­buur­te is, is die Tshwa­ne-mu­ni­si­pa­li­teit by­voor­beeld deu­ren­tyd be­sig om diens­te soos o­pen­ba­re ver­voer te ver­be­ter.

In die oos­te­li­ke woon­buur­te van P­re­to­ria is groot uit­brei­dings van kom­mer­si­ë­le, re­si­den­si­ë­le en klein­han­dels­kom­plek­se, wat ver­oor­saak dat daar ’n gro­ter toe­loop na dié ge­bie­de is.

Men­se wil na­der aan dié soort ont­wik­ke­lings bly en dit ver­oor­saak meer ver­keer en ’n gro­ter vraag na be­hui­sing.

Hier­die kon­sen­tra­sie van win­kels en kan­toor­kom­plek­se in een a­rea word no­des ge­noem.

Die paaie wat na hier­die no­des lei, dra meer ver­keer en die woon­buur­te rond­om hier­die ti­pe ont­wik­ke­lings word meer ge­sog om­dat dit ge­rief­lik na­by die sen­trums ge­leë is.

’n An­der no­de is by­voor­beeld die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria, wat die Hat­field-sa­ke­ge­bied en die Gautrein­sta­sie in­sluit.

Hier­die kon­sen­tra­sie van fa­si­li­tei­te ver­oor­saak dat men­se in die na­by­ge­leë woon­buur­te wil woon, weer eens om­dat die fa­si­li­tei­te ge­rief­lik na­by is.

Die digt­heid van woon­een­he­de rond­om sul­ke no­des word baie ver­hoog deur die mu­ni­si­pa­li­teit so­dat die diens­te soos o­pen­ba­re ver­voer on­der­steun kan word.

In­dien jy een van die ge­luk­ki­ge ei­e­naars is wat ’n ei­en­dom na­by so ’n no­de be­sit of een het langs die hoof­roe­tes in die no­des-om­ge­wing, kan jy ver­wag dat ont­wik­ke­laars be­reid sal wees om meer te be­taal.

Meer een­he­de, win­kels of kan­to­re kan op so ’n erf ge­bou word en dus ’n gro­ter wins vir die ont­wik­ke­laar le­wer.

Om op te som: Die kos­te van die grond vir ’n re­si­den­si­ë­le of kom­mer­si­ë­le ont­wik­ke­ling is dus be­pa­lend vir die ont­wik­ke­laar.

Die een­vou­di­ge vraag van die ont­wik­ke­laar is: Kan ek ’n wins­ge­wen­de pro­jek aan­pak?

Die ko­pers in die spe­si­fie­ke in­kom­ste­groep is ook be­pa­lend in die kos­te­be­re­ke­ning van die een­he­de wat dan la­ter ver­koop moet word.

Fo­to: ISTOCK

Die kos­te van die grond vir ’n re­si­den­si­ë­le of kom­mer­si­ë­le ont­wik­ke­ling is be­pa­lend vir die ont­wik­ke­laar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.