Hoe vroe­ër, hoe be­ter

Be­gin spaar vir af­tre­de ter­wyl jy jonk is; jy sal nie spyt wees nie

Beeld - - SAKE - HAN­LIE S­TAD­LER

Te min Suid-A­fri­ka­ners be­gin vir af­tre­de be­plan wan­neer hul­le jonk is. Die mees­te van hul­le is la­ter spyt dat hul­le te laat be­gin het.

Vol­gens 10X In­ves­t­ment se eer­ste af­tree­ver­slag, wat on­langs uit­ge­reik is, dink net 22% van re­spon­den­te wat aan ’n pei­ling deel­ge­neem het aan die be­gin van hul loop­baan aan hul af­tree­plan.

Maar meer as 50% van hul­le sê as hul­le oor kon be­gin, sou hul­le din­ge an­ders doen.

Die ver­slag, “Re­ti­re­ment Re­a­li­ty Re­port” (RRR), is die eer­ste om­vat­ten­de ver­slag deur 10X oor hoe ge­reed Suid-A­fri­ka­ners vir af­tre­de is.

Die plan is om dit voort­aan jaar­liks te doen.

Die pei­ling, wat deur Brand At­las ge­doen is, het meer as ’n mil­joen Suid-A­fri­ka­ners by aan­lyn pei­lings be­trek.

Die land het vol­gens S­ta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka 11,9 mil­joen e­ko­no­mies ak­tie­we Suid-A­fri­ka­ners wat meer as R7 600 per maand ver­dien.

Net 7% van men­se van al­le ou­der­dom­me sê hul­le het ’n be­hoor­li­ke af­tree­plan wat hul­le uit­voer. 41% het géén plan nie.

“Dit on­der­streep die om­vang van die kri­sis,” sê Chris­to­pher Ed­dy, se­ni­or be­leg­gings­ont­le­der van 10X.

’n An­der groot op­na­me oor aftreebepl­anning, San­lam se Ben­ch­mark-ver­slag, het ver­le­de jaar be­vind 17,37% van wer­ken­de Suid-A­fri­ka­ners re­ken dat hul­le “in die moei­lik­heid” is wat aftreebepl­anning be­tref.

“Dis meer as ’n bie­tjie kom­mer­wek­kend dat die si­tu­a­sie nie veel ver­an­der het die af­ge­lo­pe 20 jaar nie, on­danks die be­staan van ’n groot en fi­nan­si­eel sterk af­trees­paar­be­dryf,” sê Ed­dy.

10X is een van die eer­ste fir­mas in die land wat uit­tree-an­nu­ï­tei­te aan­ge­bied het wat op in­deks­volg­fond­se ge­grond is en wat boon­op nie po­lis­ti­pe be­leg­gings is nie.

Die fir­ma, wat hom­self as ’n ont­wrig­ter be­skryf, sê nou al ge­rui­me tyd tra­di­si­o­ne­le ba­te­be­stuur­ders die stryd aan. Die be­lang­rik­ste stryd­punt was tot dus­ver die kos­te van be­leg­gings-pro­duk­te. As kos­te 3% be­loop – die be­dryfs­ge­mid­del­de – is die uit­ein­de­li­ke waar­de van jou af­tree­geld 40% min­der as wan­neer dit 1% be­loop, die kos­te wat 10X vra.

Met die RRR hoop 10X om be­hoor­li­ke da­ta oor die af­tree­werk­lik­he­de van Suid-A­fri­ka­ners te skep, in die hoop dat dit men­se sal laat wak­ker skrik.

Vol­gens die na­vor­sing be­gin so­wat 46% van die re­spon­den­te eers vir af­tre­de be­plan wan­neer hul­le le­wens­maats het of wan­neer hul­le kin­ders kry. Dit be­te­ken juis hul­le gee baie be­lang­ri­ke ja­re prys.

Vo­ri­ge stu­dies het ook al be­wys dat die eer­ste tien jaar van jou af­trees­paar­geld ein­de­lik die mees­te tel dank­sy die voor­deel van saam­ge­stel­de groei – selfs al dra jy re­la­tief min by aan die be­gin van jou werk­loop­baan.

Ed­dy sê kon­se­kwen­te by­dra­es tot jou af­trees­paar­geld is die sleu­tel tot suk­ses.

“Die voor­de­le van vroeg be­gin spaar kan nie ge­noeg be­klem­toon word nie. Dit kan baie moei­lik wees om vir af­tre­de te be­gin spaar wan­neer jy be­gin werk, en af­tre­de lyk lig­ja­re ver. Maar as jy vroeg be­gin en net ’n bie­tjie el­ke maand weg­sit en dit los om oor die de­ka­des te groei, is dit baie meer haal­baar as wan­neer jy laat be­gin en pro­beer in­haal.”

Dis be­lang­rik om te ont­hou dat, al is jy hóé arm met jou eer­ste sa­la­ris, dit nie mak­li­ker gaan word om vir af­tre­de te spaar wan­neer jy be­gin dink aan huis­koop of doe­ke vir kin­ders moet koop nie.

Vol­gens 10X se be­re­ke­nin­ge kan ie­mand wat op 25 jaar

R1 000 per maand vir af­tre­de spaar en dit dan op 40 jaar staak – om wat­ter re­de ook al – meer geld op 65 jaar sal hê as ie­mand wat eers op 35 jaar be­gin spaar en dan aan­hou spaar tot 65 jaar.

Dit be­te­ken die 15 jaar wat jy aan die be­gin spaar, gaan meer be­te­ken as geld wat jy dub­bel so lank spaar, maar wat nie so lank saam­ge­stel­de op­brengs ver­dien nie.

Dié som wys ook waar­om dit so on­ge­loof­lik be­lang­rik is dat men­se nié af­trees­paar­geld ont­trek wan­neer hul­le van werk ver­an­der nie. Die ar­gu­ment is dik­wels dat dit “mos” nog min geld is, maar dit kyk die uit­wer­king mis van saam­ge­stel­de op­brengs.

Die Ben­ch­mark-pei­ling het juis be­vind 62% van men­se wat van werk ver­an­der, ont­trek hul af­tree­geld wan­neer hul­le van werk ver­an­der of as hul­le af­ge­lê word. Dit word as een van die fa­ta­le fou­te in aftreebepl­anning be­skryf.

Die gra­fiek ver­on­der­stel werk­li­ke groei (dus ná in­fla­sie) van 6,5% per jaar, wat we­lis­waar in die hui­di­ge la­e­groei­om­ge­wing iet­wat op­ti­mis­ties is.

As jy van jou eer­ste sa­la­ris­tjek af vir af­tre­de spaar, kan jy ’n klei­ner per­sen­ta­sie van jou sa­la­ris­tjek daar­voor weg­sit. As jy la­ter be­gin, gaan jy ’n baie gro­ter per­sen­ta­sie moet weg­sit om te ver­se­ker dat jy ná af­tre­de jou leef­styl kan vol­hou.

10X se for­mu­le vir suk­ses is dat jy 15% van jou in­kom­ste van die eer­ste dag tot met jou af­tre­de, dus so­wat 40 jaar lank, weg­sit. Jy moet dit be­lê in ’n goed ge­di­ver­si­fi­seer­de fonds met hoë aan­de­le­bloot­stel­ling en lae kos­te, sê Ed­dy.

Al­lan Gray se na­vor­sing is ef­fens meer kon­ser­wa­tief: Dié ba­te­be­stuurs­fir­ma stel voor dat 25-ja­ri­ges 17% van hul sa­la­ris vir af­tre­de spaar. As hul­le eg­ter tot 30 wag, moet hul­le 22% spaar; tot 40 ’n he­le 42% en tot 45 ’n baie on­re­a­lis­tie­se 59%.

“Die goeie nuus is dat die ba­sie­se be­gin­sels van spaar vir af­tre­de nie werk­lik in­ge­wik­keld is nie. En teg­no­lo­gie maak dit selfs mak­li­ker.”

Af­tree-sak­re­ke­naars is op ver­skeie web­wer­we be­skik­baar wat vir jou ’n goeie aan­dui­ding sal gee waar jy tans staan.

Men­se wat nié ge­noeg vir af­tre­de ge­spaar het nie, en nie re­a­lis­ties ge­spro­ke kan in­haal nie, sal moet aan­vaar dat hul­le lan­ger sal moet werk en hul leef­styl dra­ma­ties sal moet in­kort.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.