Eks­plo­ra­sie-be­swa­re ge­wei­er

Beeld - - Nuus - Chris­ti­aan du P­les­sis

39 be­swa­re oor die moont­li­ke ont­gin­ning van ska­lie­gas in de­le van Suid-A­fri­ka is gis­ter deur De­rek Ha­ne­kom, waar­ne­men­de mi­nis­ter van om­ge­wing­sa­ke, van die hand ge­wys.

A­gri SA is een van dié wat be­swaar aan­ge­te­ken het teen die om­ge­wings­mag­ti­ging wat die de­par­te­ment van mi­ne­ra­le bron­ne aan R­hi­no Oil & Gas toe­ge­staan het vir die eks­plo­ra­sie van o­lie en gas in de­le van Noord­wes, die Vry­staat, K­waZu­lu-Na­tal en die Oos-Kaap.

Die eks­plo­ra­sie­reg­te geld ’n ge­bied van on­ge­veer 2,4 mil­joen ha. Daar word ge­vrees dat die toe­staan van die eks­plo­ra­sie­reg­te kan lei tot groot­skaal­se hi­dro­bre­king om ska­lie­gas te ont­gin.

Jan­se Ra­bie, A­gri SA se hoof van na­tuur­li­ke hulp­bron­ne, sê die or­ga­ni­sa­sie gaan hom tot die hof wend so­dat die be­sluit her­sien kan word.

“Ha­ne­kom se be­sluit is baie te­leur­stel­lend, ver­al in die lig van die vroe­ë­re hof­be­slis­sing in die Oos-Kaap,” sê Ra­bie.

Reg­ter Ge­rald Bloem het in Ok­to­ber in die hoog­ge­regs­hof in Ma­khan­da (Gra­ham­stad) be­slis die re­gu­la­sies wat Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, des­tyd­se mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, aan­ge­kon­dig het om hi­dro­bre­king te re­gu­leer, ter­sy­de ge­stel word.

Vol­gens Ra­bie is daar steeds on­se­ker­heid oor waar die wa­ter van­daan gaan kom vir al die hi­dro­bre­king.

Dit laat ook kom­mer ont­staan oor voed­sel­se­ker­heid.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.