A­mor dreig Joost glo met hul kin­ders

Beeld - - Nuus - Ja­na Marx

Joost van der West­hui­zen het sy tes­ta­ment ver­an­der om­dat A­mor Vit­to­ne ge­dreig het om hul kin­ders se van te ver­an­der.

Fer­di­nand Hart­zen­berg, Van der West­hui­zen se pro­ku­reur, voer dit aan in ’n eeds­ver­kla­ring wat Maan­dag voor die hof sal dien wan­neer die stryd oor die oud-S­pring­bok se laas­te wens be­gin.

Vit­to­ne ont­ken dat sy ooit so ’n drei­ge­ment ge­maak het.

Die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria moet be­slis wat­ter een van twee tes­ta­men­te Van der West­hui­zen se laas­te, gel­di­ge tes­ta­ment is.

Vol­gens Hart­zen­berg was nog ’n re­de vir die op­stel van ’n nu­we tes­ta­ment Vit­to­ne se aan­drang dat die paar­tjie se ge­meen­skap­li­ke boe­del “net aan haar na­ge­laat word en nie tot voor­deel van die min­der­ja­ri­ge kin­ders nie”.

Lui­dens Vit­to­ne se be­ant­woor­den­de ver­kla­ring is dit on­waar.

“Die kin­ders is my al­les en ek sal be­slis nie op­tree tot hul na­deel en daar­op aan­dring dat die boe­del s­legs aan my na­ge­al­les. laat word nie.

“Ons ver­vreem­ding en eg­skei­ding is die ge­volg van ’n mor­si­ge ver­haal van seks en dwelms waar­by Joost be­trok­ke was.”

Sy ver­wys na ’n vi­deo wat in 2009 aan die lig ge­kom het waar­in Van der West­hui­zen saam met ’n ont­klee­dan­se­res in die bed af­ge­neem is.

Lui­dens hul ge­sa­ment­li­ke tes­ta­ment van 2009 erf Vit­to­ne In sy 2015-tes­ta­ment ont­erf Van der West­hui­zen sy ver­vreem­de vrou as’t wa­re en be­maak hy sy boe­del aan sy twee min­der­ja­ri­ge kin­ders.

“Ek be­maak my ge­he­le boe­del aan die J9-stig­ting met dien ver­stan­de dat my twee kin­ders, of hul af­stam­me­lin­ge, die ka­pi­taal en in­kom­ste be­guns­tig­des (sic) van die stig­ting sal wees,” lui Van der West­hui­zen se laas­te tes­ta­ment.

“My vrou, A­mor, mag geen di­rek­te voor­deel uit die J9-stig­ting ont­vang nie.”

Pie­ter van der West­hui­zen, sy broer, en Hart­zen­berg vra ’n ver­kla­ren­de be­vel van die hof na­dat die mees­ter van die hoog­ge­regs­hof dié tes­ta­ment weens ’n regs­fout ten op­sig­te van die on­der­te­ke­ning nie aan­vaar het nie.

Hart­zen­berg het die tes­ta­ment as kom­mis­sa­ris van ede én na­mens Joost on­der­te­ken.

Hul­le voer aan dat hier­die tes­ta­ment aan­vaar be­hoort te word om­dat dit Joost se laas­te wils­be­skik­king was.

Die twee­de tes­ta­ment be­vat ook ’n aan­hang­sel wat Joost se rug­by-aan­den­kings en roe­ren­de ba­tes tus­sen sy kin­ders en fa­mi­lie­le­de ver­deel. Vit­to­ne kry ’n TV-stel.

Hy skryf ook voor dat die kin­ders hul voor­de­le as be­guns­tig­des sal ver­beur in­dien hul van­ne ver­an­der, “an­ders dan as (my dog­ter) een­dag trou”.

Vit­to­ne voer aan Joost het haar ver­se­ker dat hul kin­ders goed ver­sorg sou kon word ná sy dood, maar dat dit nou “ver­keerd be­wys is, aan­ge­sien ek moet raap en skraap met net die helf­te van die in­kom­ste wat ek (voor Joost se dood) deur die J9-stig­ting ont­vang het”.

Vit­to­ne voer aan dat Pie­ter self die R18 000 per maand vas­ge­stel het wat sy se­dert Joost se dood ont­vang.

Joost en Vit­to­ne se paaie het in 2010 ge­skei. Mo­tor­neu­ron­siek­te is in Mei 2011 by Joost ge­di­ag­no­seer.

Vit­to­ne sê in haar ver­kla­ring die eg­skei­ding is op Joost se ver­soek uit­ge­stel en was nie ’n “ak­tie­we” eg­skei­ding ten ty­de van sy dood nie.

Die aan­soek om ver­lof tot ap­pèl van on­der an­de­re Joost se twee broers, Pie­ter en Gus­tav, teen Vit­to­ne oor wie die trus­tees van die J9-stig­ting moet wees, is nog han­gen­de.

Fo­to: DEAAN VIVIER

Joost van der West­hui­zen

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.