Ont­le­ding

Beeld - - Nuus - – Kay­de­ne Da­vids Ma­ri­ta Her­sel­man

Die ver­skei­den­heid vrae, in­slui­tend kort­vrae, sti­mu­lus­re­spons­vrae waar­in ken­nis, be­grip en toe­pas­sing ge­toets word, en die op­stel­vraag in af­de­ling C het die vra­e­stel ge­ba­lan­seer, sê dr. Ne­al Pe­ter­sen, ad­junk­di­rek­teur van die skool vir wis­kun­de-, we­ten­skap- en teg­no­lo­gie-on­der­wys in die fa­kul­teit op­voed­kun­de van die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit.

“Vol­gens my ont­le­ding het die vra­e­stel on­ge­veer 27% (Caps=40%) ken­nis ge­toets; on­ge­veer 46% (Caps=25%) sti­mu­lus-re­spons­vrae; en 27% (Caps=35%) be­grip.

“Ho­ër kog­ni­tie­we vaar­dig­he­de soos toe­pas­sing en a­na­li­se­ring is ook ge­toets.”

Hy sê die vra­e­stel het dus baie meer be­grip ge­toets as wat van die leer­lin­ge ver­wag word.

Vol­gens Pe­ter­sen het en­ke­le vrae wat e­va­lu­e­rings- en sin­te­se­vaar­dig­he­de toets, ver­der daar­toe by­ge­dra dat die vra­e­stel ge­ba­lan­seerd was.

en

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.