Min weet JZ wat wag toe sy OB word

Beeld - - By - Wil­lie S­pies ■ S­pies is ’n pro­ku­reur en di­rek­teur in die regs­fir­ma Hur­ter S­pies Ing.

Die Gup­ta-be­heer­de TV-ka­naal ANN7, wat ná die val van oud­pres. Ja­cob Zu­ma ver­le­de jaar ’n s­til­le dood ge­sterf het, het in Sep­tem­ber 2014 sy eer­ste Suid-A­fri­ka­ner van die Jaar-toe­ken­nings­ge­leent­heid ge­hou.

Dit was ’n glans­ge­leent­heid wat deur ver­skeie ho­ë­pro­fiel-Suid-A­fri­ka­ners by­ge­woon is, on­der an­de­re adv. Ge­or­ge Bi­zos, die ANC-ve­te­raan Andrew Mlan­ge­ni en die des­tyd­se Mej. Suid-A­fri­ka, Ro­le­ne S­trauss.

Pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa se swa­er, Pa­tri­ce Mot­se­pe, is as die Sa­ke­per­soon­lik­heid van die Jaar aan­ge­wys. Die hoog­te­punt van die aand was die Suid-A­fri­ka­ner van die Jaar-toe­ken­ning, wat ge­gaan het aan adv. T­hu­li Ma­don­se­la.

Min het hul­le ge­weet wat nog sou kom. Ma­don­se­la het in daar­die sta­di­um reeds haar veel­be­spro­ke ver­slag oor N­kand­la, “Se­cu­re in Com­fort”, uit­ge­reik, waar­in sy be­vind het dat Zu­ma on­be­hoor­lik be­voor­deel is deur die R246 mil­joen wat die staat be­stee het aan so­ge­naam­de vei­lig­heids­op­gra­de­rings aan sy pri­va­te tuis­te by N­kand­la in K­waZu­lu-Na­tal.

Net twee we­ke voor die toe­ken­nings­aand het G­we­de Man­tas­he en sy des­tyd­se ad­junk, Jes­sie Du­ar­te, Ma­don­se­la daar­van be­skul­dig dat sy “haar nie kor­rek ge­dra het nie”, dat sy haar po­si­sie as o­pen­ba­re be­sker­mer (OB) “mis­bruik” en dat sy “’n po­pu­lis­tie­se o­ri­ën­ta­sie” o­pen­baar in die wy­se waar­op sy haar on­der­soe­ke be­kend stel.

A­friForum het straf­reg­te­li­ke klag­te teen Man­tas­he en Du­ar­te in­ge­dien op grond daar­van dat hul kri­tiek in die o­pen­baar op die kan­toor van die OB neer­ge­kom het op ’n straf­reg­te­li­ke oor­tre­ding van die wet wat die OB-amp re­gu­leer.

Ma­don­se­la het ook des­tyds groot steun van Co­sa­tu en Num­sa ge­kry. Dit was een van die eer­ste voor­beel­de van ’n o­pen­ba­re amps­dra­er wat daar­in kon slaag om die steun van die he­le spek­trum, va­n­af A­friForum aan die een kant tot by Num­sa aan die an­der kant, te mon­ster om­dat sy die reg­te ding ge­doen het.

Twee jaar la­ter, s­legs ’n dag voor die ver­stry­king van Ma­don­se­la se amp as OB, het sy haar ver­slag oor staat­skaping, “S­ta­te of Cap­tu­re”, ge­pu­bli­seer waar­in sy die om­vang van staat­skaping deur die Gup­tas, Zu­ma, sy fa­mi­lie en sy ver­trou­e­lin­ge in die re­ge­ring oop­ge­vlek het. Sy het ge­las dat die pre­si­dent ’n reg­ter­li­ke kom­mis­sie van on­der­soek, ge­lei deur ’n reg­ter wat deur die hoof­reg­ter aan­ge­wys word, moet aan­stel om die be­son­der­he­de van staat­skaping te on­der­soek.

Hier­die ver­slag was die twee­de spy­ker in Zu­ma se po­li­tie­ke doods­kis.

Zu­ma, soos die mees­te po­li­tie­ke mag­heb­bers, het graag die wa­pen van ko­öp­te­ring ge­bruik om po­ten­si­ë­le kri­ti­ci stil te hou en sag te maak.

Daar word al­ler­weë ge­sê Zu­ma se aan­stel­ling van Ma­don­se­la in 2009 het vir hom le­lik skeef­ge­loop.

Ma­don­se­la is op 28 Sep­tem­ber 1962 in Jo­han­nes­burg ge­bo­re. Haar ou­ers was in­for­me­le han­de­laars en sy het in So­we­to groot­ge­word, maar haar ho­ër­skool­op­lei­ding in S­wa­zi­land on­der­gaan. Daar­na het sy ’n BA-graad aan die U­ni­ver­si­teit van S­wa­zi­land en ’n LLB aan die U­ni­ver­si­teit van die Wit­wa­ters­rand ver­werf.

Sy het ’n seun en ’n dog­ter as en­kel­ou­er groot­ge­maak na­dat haar man op ’n jong ou­der­dom oor­le­de is.

Haar seun, Wan­tu, het in 2012 nuus ge­maak toe hy Ma­don­se­la se luuk­se amps­voer­tuig, ’n BMW X6, ge­leen het ter­wyl sy ge­slaap het en teen ’n tuin­muur­tjie aan die ein­de van ’n dood­loop­straat in Mo­re­le­ta­park vas­ge­jaag het. Haar dog­ter, Wen­zi­le, het reg­te aan Tuk­kies stu­deer en was ’n ak­tie­we lid van die EFF.

Ma­don­se­la self was ja­re lank ’n ANC­lid, maar het in 2007 uit die or­ga­ni­sa­sie be­dank om­dat sy haar rol as ’n on­ver­bon­de per­soon baie erns­tig op­ge­neem het.

Sy het dit reg­ge­kry om aan­vaar­baar te wees vir Suid-A­fri­ka­ners reg oor die po­li­tie­ke spek­trum. Die re­de daar­voor is nie i­de­o­lo­gie nie, maar in­te­gri­teit. In­te­gri­teit wat sy o­pen­baar het in die sin dat sy een van die min van Zu­ma se o­pen­ba­re aan­stel­lings was wat nie haar siel ver­koop het of haar laat sag­maak het om oë toe te knyp vir wat ver­keerd is nie.

Dit het haar ’n wel­ver­dien­de wen­ner ge­maak van al die toe­ken­nings wat haar te beurt ge­val het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.