Kemp­ton Park goed ge­prys

Beeld - - Huisgids -

Kemp­ton Park, wat in die E­kur­hu­le­ni-me­tro ge­leë is, se ei­en­doms­mark vaar steeds goed ten spy­te van die uit­da­gings wat die ei­en­doms­mark in Suid-A­fri­ka tans in die ge­sig staar.

An­dré Land­man, be­stu­ren­de di­rek­teur van Seeff Kemp­ton Park, sê ei­en­doms­pry­se in dié ge­bied is his­to­ries nog al­tyd goed ge­prys in ver­ge­ly­king met baie an­der ge­bie­de in Jo­han­nes­burg.

“Dit be­te­ken dat Kemp­ton Park selfs in ’n ko­pers­mark nie groot prys­ver­la­gings er­vaar nie. Kemp­ton Park het die voor­deel dat dit goeie waar­de vir geld bied in e­ni­ge soort mark.”

Land­man sê dit is nie net ei­en­doms­pry­se wat Kemp­ton Park ’n ge­wil­de keu­se maak om in te be­lê of in te woon nie, maar ook die goeie lig­ging, vol­op werks­ge­leent­he­de, ei­en­doms­op­sies wat by el­ke be­gro­ting pas en groot ont­wik­ke­lings wat tans hier plaas­vind of aan die kom is.

“Die stra­te­gie­se lig­ging van Kemp­ton Park maak dit ’n i­de­a­le a­rea vir baie nu­we ont­wik­ke­lings – en die ei­en­doms­mark kan be­slis net baat hier­by vind.”

’n Groot hoe­veel­heid ont­wik­ke­ling vind tans plaas langs die R21 tus­sen O.R. Tam­bo en P­re­to­ria. Dit sluit kom­mer­si­ë­le, re­si­den­si­ë­le en klein­han­del­ei­en­dom in.

Kom­mer­si­ë­le ont­wik­ke­lings sluit per­se­le vir lo­gis­tie­ke maat- skap­pye, vrag­maat­skap­pye en ver­pak­kings- en kon­struk­sie­toe­rus­ting-ver­vaar­di­gers in. Wat re­si­den­si­ë­le en klein­han­del­ont­wik­ke­ling be­tref, is daar baie oop grond langs die snel­weg tus­sen Kemp­ton Park en P­re­to­ria be­skik­baar wat i­de­aal is.

“So­dra hier­die grond ont­wik­kel is, sal dit tot ver­de­re groei by­dra en selfs nog meer werks­ge­leent­he­de skep.”

Land­man sê daar is al­tyd werks­ge­leent­he­de be­skik­baar in ten vol­le ont­wik­kel­de in­dus­tri­ë­le ge­bie­de soos I­san­do, S­par­tan, Chloor­kop en Jet Park, wat al­mal bin­ne die gren­se van Kemp­ton Park val.

“Hui­se in Kemp­ton Park kos so min soos R400 000 vir ’n in­tree­vlak­huis en styg tot om­trent R16 mil­joen vir ’n ei­en­dom op ’n luuk­se land­goed.

“Die mees­te hui­se in Kemp­ton Park is bin­ne om­hein­de ge­bie­de, vei­lig­heids­kom­plek­se en -land­goe­de­re ge­leë en daar is iets in el­ke prys­klas be­skik­baar.”

Land­man voeg by dat oop kom­mer­si­ë­le er­we in Kemp­ton Park on­ge­veer R1 200 per m² kos, ter­wyl oop re­si­den­si­ë­le er­we in die Se­ren­ge­ti-gholf­land­goed so­wat R800 per m² be­loop.

In­tree­vlak-ei­en­dom wat va­n­af R400 000 ge­prys word, be­staan uit een­he­de met twee slaap­ka­mers en een bad­ka­mer en kan ge­vind word in Kemp­ton Park-Sen­traal en R­ho­des­field, wat bin­ne sta­p­af­stand van die Kemp­ton Park-sta­sie en die Gautrein­sta­sie ge­leë is.

Gro­ter ei­en­dom­me met drie slaap­ka­mers en twee bad­ka­mers is ge­leë in ge­bie­de soos Ed­leen, Van Rie­beeck­park, G­len Ma­rais, Nor­kem Park, Bi­rch A­cres, Bi­rch­leigh en Bi­rch­leigh-Noord en be­loop tus­sen R1 mil­joen en

R1,5 mil­joen.

“Luuk­ser hui­se kos tus­sen R3 mil­joen en R16 mil­joen en is ge­leë in a­re­as soos Van Rie­beeck­park, G­len Ma­rais en die Se­ren­ge­ti-gholf­land­goed.

Land­man sluit af dat Kemp­ton Park in ge­heel ver­al ’n te­kort er­vaar aan meent­hui­se wat tus­sen R850 000 en R1,2 mil­joen kos.

Dié huis in ’n vei­lig­heids­buurt in Van Rie­beeck­park is ge­lys vir R3 850 000.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.