Han­ne­tjie ry weg in nu­we kar

Wen­ner neem deel ‘om by­drae te lewer’

Beeld - - Voorblad -

Han­ne­tjie Kel­der­man (55) van Ne­w­lands in P­re­to­ria het gis­ter­mid­dag met ’n splin­ter­nu­we grys Kia Pi­can­to S­treet 1.0 by Kia se ver­toon­lo­kaal in E­den­va­le uit­ge­ry.

Op haar hak­ke was haar man, Harm, wat die he­le er­va­ring as “sur­re­a­lis­ties” be­skryf.

“’n Mens se le­we kan in ’n oog­wink ver­an­der,” het Han­ne­tjie ge­sê van die dag toe A­mo­re Bek­ker van T­jai­la­tyd op RSG haar bel met die nuus dat sý die ge­luk­ki­ge wen­ner van die mo­tor in die RSG-Beeld-Kin­der­fond­s­pro­jek is.

“Ek koop el­ke jaar mo­tor­kom­pe­ti­sie­kaart­jies. Dit is my ma­nier om iet­sie te­rug te gee en ’n by­drae te lewer.

“’n Mens doen dit om te help, nie eint­lik vir die mo­tor nie!”

Han­ne­tjie, ’n be­stuur­der van ’n kleu­ter­skool vir ge­strem­de kinders, het van­jaar ’n boe­kie met tien kom­pe­ti­sie­kaart­jies by een van die Kin­der­fonds se be­guns­tig­de or­ga­ni­sa­sies ge­koop.

“Toe A­mo­re die mid­dag oor die ra­dio sê sy gaan nou die wen­ner bel, het ek in Jan S­ho­ba-straat (Dun­can­weg) ge­ry. Die vol­gen­de oom­blik be­gin my foon lui en daar’s nê­rens plek om af te t­rek nie! Ek weet nou nog nie hoe ek by die huis ge­kom het nie.

“Dit is ’n groot se­ën. ’n Mens is so dank­baar.”

Harm ver­tel van daar­die dag. “Toe Han­ne­tjie my die og­gend laat weet sy is op die kort­lys om die mo­tor te wen, sê ek vir die He­re ek weet daar is dui­sen­de men­se wat ’n mo­tor no­dig het, maar dit sal baie gaaf wees . . .

“’n Mens voel baie k­lein. Be­ge­na­dig. Met so­veel deel­ne­mers is dit net so on­waar­skyn­lik om te wen.” Die mo­tor is vir die ge­sin ’n uit­koms, want die eg­paar se jong­ste kind, Ma­ry­ke (23), wat by ’n na­skool­sen­trum werk en by hulle woon, maak op bus­ver­voer staat om by haar werk te kom.

“Die bus­se is baie on­be­trou­baar,” sê Harm.

“Nou kan ons vir haar Han­ne­tjie se ou mo­tor gee.”

Die jaar­lik­se RSG-Beeld-Kin­der­fond­s­pro­jek in sa­me­wer­king met Kia is die Beeld-Kin­der­fonds se groot­ste geld­in­sa­me­lings­pro­jek.

Ge­du­ren­de die pro­jek, wat in Ju­nie be­gin het, is 35 075 SMS’e van R30 elk ont­vang, ter­wyl le­de van be­guns­tig­de or­ga­ni­sa­sies 11 736 kom­pe­ti­sie­kaart­jies ver­koop en 1 785 in­skry­wings by die fonds se bank­re­ke­ning in­be­taal is.

Die to­ta­le be­drag wat met die pro­jek in­ge­sa­mel is, sal eers­daags be­kend ge­maak word.

Die geld word aan die ein­de van die be­trok­ke geld­jaar oor­han­dig aan so­wat 30 lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sies wat hulp aan kinders in nood ver­leen.

Fo­to: THEANA BREUGEM

Han­ne­tjie Kel­der­man (regs) van P­re­to­ria ont­vang haar splin­ter­nu­we Kia Pi­can­to S­treet 1.0 van R154 495 by Kia Mo­tors E­den­va­le. Voor links is Da­vid Sieff, Kia se be­mar­kings­di­rek­teur. Ag­ter is Re­tha Fick, ad­junk­re­dak­teur van Beeld, A­drie van Staden, uit­voe­ren­de be­amp­te van die Beeld-Kin­der­fonds, Lou­i­se Joos­te, be­mar­kings­be­stuur­der van RSG 100-104fm, A­mo­re Bek­ker, aan­bie­der van T­jai­la­tyd op RSG, en Mu­ri­ël Jan­se van Rensburg, ge­leent­heids­ko­ör­di­neer­der van RSG.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.