Paal­dans Moei­li­ker as wat jy dink

Beeld - - Voorblad - An­dré Da­mons

Men­se wat dink paal­dans is steeds net vir strip­pers, gly teen die ver­keer­de paal af en moet dit eers self pro­beer voor­dat hul­le oor­deel. En dan sal hul­le uit­vind hoe moei­lik dit is.

Dit is die bood­skap van jong dan­sers van Bloem­fon­tein wat die jong­ste en nou ge­wil­de fiks­heids nei­ging van paal­dans be­oe­fen.

Die groep dan­sers, wat on­langs ’n ver­to­ning voor hon­der­de men­se ge­hou het, is stu­den­te, wer­ken­de jong men­se wat dans vir die lek­ker­te, om fiks te wees en vir die lief­de daar­van.

Hul­le dans nie vir huur­geld nie en trek nie hul kle­re uit nie.

Paal­dans is ’n s­port waar­van die ge­wild­heid aan die groei is en daar word selfs hard ge­werk om dit deel van die O­lim­pie­se S­pe­le te maak.

Die ge­skie­de­nis van paal­dans

Paal­fiks­heid, soos dit van­dag ge­noem word, het ont­wik­kel in ’n mo­der­ne ma­nier van oe­fen – vir van pro­fes­si­o­ne­le sport­men­se en kuns­te­naars tot ge­wo­ne men­se wat net ge­wig wil ver­loor of ’n pas­sie en lief­de het vir dans – oud, jonk, stu­den­te en wer­ken­de men­se van al­le be­roe­pe.

Dit kom ’n lang pad en het in­vloe­de van “C­hi­ne­se paal”, “In­die­se paal” en die ek­so­tie­se dan­se van die Su­me­rie­se en Per­sie­se tye.

Vol­gens die In­ter­na­si­o­na­le Paal dans-fiks­heid s ver­e­ni­ging (IPDFA) strek paal­fiks­heid so ver te­rug as die “C­hi­ne­se paal” van die 12de eeu toe sir­kus­kuns­te­naars van die tyd paal­dans be­oe­fen het.

Van die toer­tjies wat ons van­dag sien, soos die “vlag”, waar daar reg­uit teen 90 ° aan die arms van die paal ge­hang word, word steeds ge­bruik, hoe­wel die dan­sers van die “C­hi­ne­se paal” se dan­se nie so vloei­end soos die he­den­daag­se dan­sers is nie.

In In­dië het stoei­ers meer as 800 jaar ge­le­de “Paal Ma­ha­rashtra”, soos dit daar be­kend ge­staan het, ge­bruik as ’n ma­nier om te oe­fen.

Van­dag vind daar steeds na­si­o­na­le Mal­lak­hamb-kam­pi­oen­skap­pe in In­dië plaas waar 14 sta­te deelneem en slegs mans deelneem.

Die IPDFA sê op sy web­werf van die vroeg­ste re­kords van paal­dans is in 1968 in O­re­gon, A­me­ri­ka, aan­ge­te­ken waar­na dit in die 1980’s in Kanada vlam ge­vat het. Fa­w­nia Die­trich het glo in 1994 die eer­ste paal­dans aan nie­kuns­te­naars ge­leer.

Paal­dans nie net vir ‘strip­pers’ nie

Daar is steeds ’n per­sep­sie dat paal­dans deur ont­klee­dan­sers ge­doen word en Ta­nya Co­gle, dan­ser en ei­e­naar van die Ver­ti­tu­de Po­le Stu­dio in Bloem­fon­tein wat on­langs sy jaar­lik­se ver­to­ning op die Bloem­fon­tein­se skou­ter­rein aan­ge­bied het, sê sy het ook eers ge­dink paal­fiks­heid is net vir ont­klee­dan­sers. Tot­dat sy dit self pro­beer het.

“Men­se moet op­hou oor­deel en dit self pro­beer. Hul­le sal dan be­sef dit verg baie krag om or­dent­lik op en om ’n paal te kan oe­fen en dans,” sê sy.

Sy het be­gin dans “toe dit nog baie ver­keerd was” en haar dans­on­der­wy­ser-ma was nie te­vre­de daar­mee nie.

“Ek was skaam om men­se te sê ek doen paal­fiks­heid, maar soos tyd ver­loop het en dit my stok­perd­jie, oe­fe­ning en s­port ge­word het, het ek al­mal daar­van ver­tel.”

Lou­i­se Cor­ne­lis­sen, ’n ver­koop s kon­sul­tan­te n dan­ser, lag lek­ker oor dié (wan)per­sep­sie.

“Dit is al­ge­meen. Ek het ook so ge­dink tot­dat ek be­gin dans het. Strip­pers is eer­der ek­so­tie­se dan­sers. Hul roe­ti­nes sluit nie ge­woon­lik krag en in­span­ning in nie, maar is meer vloei­en­de, sen­su­e­le be­we­gings.”

Vol­gens haar is dit on­kun­de wat men­se steeds laat dink dat paal­dans vir ont­klee­dan­sers is.

“Paal­fiks­heid se ge­wild­heid neem toe om­dat die stig­ma daar­ag­ter be­sig is om te ver­dwyn. Al­mal wil dit pro­beer en dan be­sef hul­le hoe moei­lik dit is. Dan kry hul­le re­spek vir die dan­sers,” sê Co­gle.

Paal­fiks­heid is moei­lik, want daar is al­tyd nu­we, moei­li­ker uit­da­gings, sê sy.

Daar is van­jaar 300 kaart­jies ver­koop vir haar ver­to­ning en ver­le­de jaar moes hul­le meer sit­plek voor­sien na­dat hul­le reeds 200 kaart­jies ver­koop het.

Paal­fiks­heid is vir al­mal – 16ja­ri­ge mei­sies tot dok­ters be­oe­fen dit, sê Co­gle.

Die kon­sep van paal­dans as ’n s­port of as ’n ge­wo­ne ma­nier van oe­fen is steeds nuut vir die mees­te men­se, sê Tra­cey Sim­monds van die Suid-Afrikaanse Paal s­port fe­de­ra­sie.

Vol­gens haar moet daar aan­ge­hou word om paal­sport te be­mark en so­doen­de sal dit in die hoof­stroom her­ken word as s­port en die s­tre­we na fiks­heid.

Paal­dans al hoe ge­wil­der

Paal­fiks­heid se ge­wild­heid het die laas­te paar jaar, ver­al in Suid-A­fri­ka, toe­ge­neem.

Vol­gens die Suid-Afrikaanse Paal­sport­fe­de­ra­sie is die ge­wild­heid van paal­fiks­heid een­vou­dig: Dit is ’n pret­ti­ge ma­nier om te oe­fen.

“Gesondheid en fiks­heid het die laas­te paar jaar meer van ’n pri­o­ri­teit ge­word vir die ge­wo­ne mens en daar­om soek men­se ’n op­win­den­de ma­nier om te oe­fen.

“Die ge­wild­heid van paal­fiks­heid het toe­ge­neem om­dat daar nou meer a­tel­jees oor die land heen is wat dit toe­gank­lik maak. Men­se be­veel dit aan vir hul vrien­de om­dat dit ’n ge­not­vol­le en doel­tref­fen­de ma­nier is om te oe­fen,” sê Sim­monds.

In Bloem­fon­tein het die s­port ook toe­ge­neem, sê Co­gle. Sy het in 2016 met ses dan­sers be­gin en van­jaar het sy 26 wat week­liks by haar oe­fen. Baie meer dan­sers is wel al deur haar han­de.

Ca­ro­lien van Heer­den (22), ’n stu­dent, sê dees­dae groei fiks­heid op so­si­a­le me­dia en al­mal wil op die een of an­der ma­nier deel wees daar­van. Sy het op 13 Ok­to­ber eer­ste ge­kom op Po­le Art Jo­han­nes­burg in die in­ter­me­di­ê­re af­de­ling. Sy het ook saam met Ja­ni­ne du P­les­sis (21), haar dans­maat, die duo-af­de­ling ge­wen.

Dié hon­neurs­stu­dent in fo­ren­sie­se we­ten­skap het ver­le­de jaar be­gin dans om fiks te word. En ’n bie­tjie ster­ker.

“My pa het ge­dink ek grap met hom (toe ek sê ek gaan paal­dans), want wie se dog­ter doen paal­fiks­heid van al­le din­ge en in die Vry­staat van al­le plek­ke.

“My ma het be­sluit om vir ons ’n paal te kry waar al­mal so nou en dan kan spin,” sê sy.

Vol­gens Cor­ne­lis­sen is vroue “meer be­wus en bloot­ge­stel aan die in­di­vi­du­a­li­teit en hoe om jou­self te wees”.

“Die kon­ser­wa­tie­we ma­nier waar­op ons groot­ge­maak is, is be­sig om te ver­dwyn en ons word al hoe meer li­be­raal in die mans­wê­reld,” sê sy.

Du P­les­sis, wat se­dert ver­le­de jaar dans, glo men­se soek ’n lek­ker ma­nier om te oe­fen en dit is p­re­sies wat paal­dans bied.

Sy dans om­dat sy dit ge­niet. “Die s­port word be­slis ge­wil­der en groei, ver­al on­der die jon­ger gar­de op so­si­a­le me­dia. Ek sal dit aan men­se voor­stel, want jy leer so­veel van jou­self.

“Dit laat jou toe om uit jou bok­sie te klim en om ’n nu­we uit­da­ging te pak.”

Paal­fiks­heid op pad S­pe­le toe?

Die IPDFA werk al twee jaar daar­aan om paal­sport deel van die O­lim­pie­se S­pe­le te maak.

Paal­sport is ’n on­der­te­ke­naar van die Wê­relda­gent­skap teen Ver­bo­de Mid­dels in S­port (Wa­da) en ’n waar­ne­men­de lid van die Al­ge­me­ne Ver­e­ni­ging van In­ter­na­si­o­na­le S­port­fe­de­ra­sies (GAISF).

Dit is twee van die be­lang­rik­ste stap­pe in die ver­kry­ging van er­ken­ning van die In­ter­na­si­o­na­le O­lim­pie­se Ko­mi­tee.

Dan moet min­stens 40 paal­sport­fe­de­ra­sies deur hul on­der­skeie na­si­o­na­le O­lim­pie­se ko­mi­tees er­ken word voor­dat dit vir die S­pe­le oor­weeg kan word.

“As dit eers deur die In­ter­na­si­o­na­le O­lim­pie­se Ko­mi­tee er­ken word, kan dit ge­kies word vir die Wê­reld­spe­le en kan dit in die toe­koms ge­kies word vir die O­lim­pie­se S­pe­le.

“Dit be­te­ken dat paal­sport dras­ties gaan ont­wik­kel en in die vol­gen­de paar jaar wyd­ver­spreid on­der­steu­ning en waar­de­ring gaan kry,” sê Sim­monds.

Daar word voor­sien dat paal­sport oor die wê­reld heen ge­wild sal wees en sal voort­gaan om erns­ti­ge at­le­te, as­ook die­ge­ne wat dit vir pret en fiks­heid doen, te lok.

“Dit is hoog tyd,” sê Van Heer­den.

Fo­to’s: AN­DRÉ DA­MONS

Ta­nya Co­gle dans teen ’n rooi ag­ter­grond op die Ver­ti­tu­de Po­le Stu­dio in Bloem­fon­tein se on­lang­se ver­to­ning.

Co­gle sluit die aand af met ’n vloei­en­de dans­roe­ti­ne wat van die an­der dan­sers deel­ge­maak het van die roe­ti­ne.

Ca­ro­lien van Heer­den le­wer ’n ver­maak­li­ke ver­to­ning met ve­re. Ja­ni­ne du P­les­sis hang soos ’n vlag aan die paal. Ni­na du P­reez hang ho­ri­son­taal aan die paal ter­wyl sy saam met die vlak 4-dans­groep dans. Ni­co­le­ne S­mith (20) dans op die mu­siek van True Ti­ger se “Black Wi­dow” in die Ver­ti­tu­de Po­le Stu­dio in Bloem­fon­tein se ver­to­ning. Du P­les­sis en Van Heer­den wys hoe­kom hul­le vroe­ër van­jaar die du­o­af­de­ling ge­wen het op Po­le Art Jo­han­nes­burg. Amy van der Lin­de van Wel­kom ver­maak die ge­hoor met ’n S­tar War­ste­ma-dans­roe­ti­ne.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.