Nóg ’n vlieg in SAUK se salf

Ten­der-saak krap sa­ke ver­der om

Beeld - - Nuus - Bo­no­lo Se­le­ba­no

Die wan­ke­len­de SAUK se lot is nou te­rug in die han­de van die par­le­ment, wat vier nu­we raads­le­de moet aan­be­veel.

Dit is mid­de-in ’n ge­spar­tel deur die presidensie en wet­ma­kers om ’n reeks be­dan­kings uit die SAUK-raad te be­heer waar ’n ten­der­skan­daal van R185 mil­joen die o­pen­ba­re uitsaaier se be­sten­dig­heid ver­der be­dreig.

Prof. H­len­gi­we Mk­hi­ze, voor­sit­ter van die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor kom­mu­ni­ka­sie, het gis­ter ge­sê die ko­mi­tee het ’n brief van pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa ont­vang waar­in hy die be­dan­king van vier SAUK-raads­le­de aan­vaar.

Die ko­mi­tee sal die vier va­ka­tu­res drin­gend pro­beer vul.

Om­dat daar nou net vier raads­le­de oor is, het die raad nie ’n kwo­rum nie.

K­hu­se­la Di­ko, woord­voer­der van Ra­map­ho­sa, het gis­ter be­ves­tig dat die pre­si­dent die be­dan­king van Mat­ha­tha T­se­du, K­rish Nai­doo, K­ha­nyi­si­le K­weya­ma en John Mat­ti­son aan­vaar het en dat dit nou by die par­le­ment be­rus om nu­we raads­le­de aan te be­veel.

“Die pre­si­dent doen slegs aan­stel­lings op aan­be­ve­ling van die par­le­ment,” sê Di­ko.

Die SAUK-raad het gis­ter sy af­wy­king van die nor­ma­le ten­der­ver­kry­gings­pro­ses met die aan­stel­ling van Ma­fo­ko Se­cu­ri­ty Pa­trols ge­reg­ver­dig, al het M­jay­e­li Se­cu­ri­ty se ten­der sy­ne ge­klop.

Die SAUK het wel aan­ge­dui dat hy M­jay­e­li se hof­aan­soek sal teen­staan om die ten­der ter­sy­de ge­stel te kry.

Die spe­si­a­le on­der­soek­een­heid (SOE) het Don­der­dag ge­sê hy gaan as ’n par­ty tot die saak toe­tree.

Te­bo­go Ma­lat­ji, woord­voer­der van die SAUK-raad, sê die raad het kom­mer­wek­ken­de pun­te in M­jay­e­li se ten­der op­ge­merk.

Hy sê die raad be­roep hom op die Wet op die Raam­werk vir Voor­keur­ver­kry­gings­be­leid om die af­wy­king te reg­ver­dig.

M­jay­e­li se bod was R2 mil­joen goed­ko­per as dié van Ma­fo­ko.

“Die raad is aan­ge­stel om die SAUK te her­stel en het dit ge­doen. Dit is ver­ras­send dat die le­de nou on­der­soek word oor die kon­trak. Hul­le het die wet na­ge­kom in die toe­ken­ning van die kon­trak,” sê Ma­lat­ji.

Vol­gens hom het M­jay­e­li na be­we­ring met sy ten­der­pun­te ge­peu­ter en was die raad daar­op ge­reg­tig om af te wyk.

“Die ver­klaar­der in M­jay­e­li se be­ë­dig­de ver­kla­ring sê hy weet hy het die bes­te pun­te ge­kry. Hoe sou hy dit weet as hy nie ge­sê is nie?

“Waar an­ders sou hy daar­die in­lig­ting ge­kry het as by ie­mand wat met die ver­kry­gings­ket­ting werk?” het Ma­lat­ji aan­ge­voer.

Beeld het M­jay­e­li se hof­aan­soek ge­sien.

Ny­am­be­ni Jo­nes Map­ha­lap­hathwa, wat in diens van die vei­lig­heids­maat­skap­py is, sê in sy hof­ver­kla­ring dat dit on­ge­oor­loof is om die ten­der van R185 mil­joen aan Ma­fo­ko toe te ken.

“Soos reeds ge­noem, het die eer­ste re­spon­dent die ten­der aan die twee­de, der­de of vier­de re­spon­dent toe­ge­ken, nie­teen­staan­de die feit dat die re­spon­den­te se ten­der­be­drae ho­ër is as dié van die aan­soe­ker.”

Nai­doo, wat vroe­ër van­dees­week as raads­lid be­dank het, sê be­we­rings dat hy en die an­der se be­dan­kings met die SOE se on­der­soek na die kon­trak te doen het, is vals.

“Ek was teen­woor­dig toe daar oor die ten­der be­sluit is. Dit is in goe­der trou ge­doen en in die bes­te kor­po­ra­tie­we be­lang. Die raad is die fi­na­le ar­bi­ter oor ad­mi­nis­tra­tie­we sa­ke; dit is so een­vou­dig soos dit.”

Le­bo Na­re van Ma­fo­ko Se­cu­ri­ty Pa­trols sê die saak is voor die hof en wil daar­om nie kom­men­taar le­wer nie.

In­tus­sen is ’n raad­ple­gen­de ver­ga­de­ring met per­so­neel oor die be­oog­de uit­diens­stel­lings wat van­dag en mô­re ge­hou sou word on­be­paald uit­ge­stel.

Die uitsaaier het vroe­ër in­ge­vol­ge die Ar­beids­wet ’n 189-ken­nis­ge­wing aan vak­bon­de be­dien oor die be­oog­de uit­diens­stel­ling van 981 per­ma­nen­te en 1 200 vry­skut­wer­kers.

Die SAUK sê die uit­diens­stel­lings is no­dig vir fi­nan­si­ë­le oor­le­wing.

Wil­lie Ma­disha (Co­pe), lid van die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor kom­mu­ni­ka­sie, doen ’n be­roep op Ra­map­ho­sa om ’n gel­de­li­ke red­dings­boei van die re­ge­ring om uit­diens­stel­lings by die SAUK te voor­kom.

Wol­ke pak saam bo die SAUK-ge­bou in Auck­land Park, Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.