Mi­ni­mum loon op 1 Januarie van krag

Beeld - - Nuus -

Die na­si­o­na­le mi­ni­mum loon van R20 per uur word op 1 Januarie 2019 van krag, het pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa gis­ter op ’n se­re­mo­nie in K­lip­town, So­we­to, aan­ge­kon­dig.

Ra­map­ho­sa het sy aan­kon­di­ging ge­maak op die plek waar die ANC se Vry­heids­ma­ni­fes in 1955 aan­vaar is.

Toe is daar vir die eer­ste keer vir ’n mi­ni­mum loon ge­vra.

Ra­map­ho­sa het in No­vem­ber die wet­ge­wing goed­ge­keur vir ’n maan­de­lik­se mi­ni­mum loon van R3 500 vir wer­kers in die mees­te ka­te­go­rieë, maar het nie toe ge­sê wan­neer dit in­ge­stel sal word nie.

Ver­teen­woor­di­gers van die sa­ke­sek­tor, die ge­or­ga­ni­seer­de ar­beid­sek­tor, as­ook ge­meen­skaps­groe­pe, het gis­ter die se­re­mo­nie in K­lip­town by­ge­woon.

Die nu­we wet­li­ke be­pa­lings be­hels ’n ver­plig­te be­ta­ling van R20 per uur, maar vir plaas­wer­kers word dit in­ge­fa­seer teen R18 per uur en vir huis­wer­kers teen R15 per uur.

Ra­map­ho­sa was die aan­vank­li­ke dryf­krag ag­ter die nu­we wet­ge­wing na­dat hy in 2014 deur oud­pres. Ja­cob Zu­ma aan­ge­stel is om die ar­beids­om­ge­wing te pro­beer sta­bi­li­seer.

Ta­nya Co­hen, uit­voe­ren­de hoof van Bu­si­ness U­ni­ty SA, het vroe­ër ge­sê ’n sta­bie­le ar­beids­mark in kom­bi­na­sie met ’n mi­ni­mum loon sal ’n po­si­tie­we beeld van Suid-A­fri­ka aan die kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap­pe uit­dra.

Vol­gens Co­hen vul die mi­ni­mum loon die ga­ping tus­sen wat maat­skap­lik aan­vaar­baar en ook e­ko­no­mies haal­baar is.

Zin­gis­wa Lo­si, pre­si­dent van Co­sa­tu, het ge­sê die helf­te van die na­sie sal reg­streeks voor­deel trek uit die mi­ni­mum loon om­dat 47% van die ar­beids­mag tans min­der as dit ver­dien.

Hy glo ook dat die mi­ni­mum loon as sti­mu­lus sal dien om die e­ko­no­mie aan die gang te kry.

T­hu­la­ni Ts­he­fu­ta van die Na­si­o­na­le E­ko­no­mie­se, Ont­wik­ke­ling­sen Ar­beids­raad (Ned­lac) sê die mi­ni­mum loon moet saam met die plan­ne vir die na­si­o­na­le ge­sond­heids­org­ver­se­ke­ring en die voor­stel vir om­vat­ten­de maat­skap­li­ke wel­syn wat tans in dié raad be­spreek word, on­der oë ge­neem word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.