Nu­we stem­pro­se­du­re

Beeld - - Bruide - Ek­stra koe­ran­te kan op Maan­dae ná die pu­bli­se­ring van ’n bruid se fo­to’s op ’n Sa­ter­dag by Ta­nya K­leyn­hans aan­ge­koop word (stuur e-pos na ta­nya.k­leyn­[email protected]­dia24.com vir meer in­lig­ting hier­oor). Pro­ses 3 (elke stem tel 5 pun­te) Vry­dag 14

Ons stel nu­we stem­pro­se­du­res be­kend vir 2018 se Beeld Bruid van die Jaar-kom­pe­ti­sie. Wan­neer ’n bruid se fo­to in die koe­rant ver­skyn, kan le­sers vir hul guns­te­ling­bruid stem deur:

Pro­ses 1 (elke SMS tel 1 punt)

SMS jou guns­te­ling­bruid se naam en van, jou naam en van, waar jy woon en e-pos­a­dres na 35986.

Be­gin jou SMS met die woord “Brui­de” en dan die bruid waar­voor jy wil stem se naam en van.

Die SMS-lyn sal oop bly tot die daar­op­vol­gen­de Vry­dag na­dat die bruid se fo­to’s in die koe­rant ver­skyn het. Die lyn sluit om 12:00.

Elke SMS kos R1,50. Gra­tis SMS’e geld nie en fou­tie­we SMS’e sal ver­re­ken word.

’n SMS-voor­beeld:

Brui­de, San­nie S­mit. Ta­nya K­leyn­hans, Auck­land Park, ta­nya.k­leyn­[email protected]­dia24.com. K­nip jou guns­te­ling­bruid se fo­to uit (slegs oorspronklike fo­to’s word aan­vaar), plak dit ag­ter­op ’n koe­vert saam met jou naam, a­dres en te­le­foon­nom­mer en stuur dit na: Bruid van die Jaar, Kings­way­laan 69, Me­di­a­park, Auck­land Park 2006.

Stem­me kan ook by Beeld se kan­toor in Jo­han­nes­burg af­ge­le­wer word, of ge­koe­rier word na:

Ont­vangs, Kings­way­laan 69, Me­di­a­park, Auck­land Park 2006.

Die sper­da­tum vir elke week se brui­de is die daar­op­vol­gen­de Vry­dag na­dat die bruid se fo­to’s in die koe­rant ver­skyn het.

Al­le stem­me moet ons teen 12:00 op die sper­da­tum be­reik om in aan­mer­king ge­neem te word. Stem­me vir van­dees­week se brui­de moet ons dus op

be­reik.

Dit bly die per­soon wat stem se ver­ant­woor­de­lik­heid om stem­me be­tyds in te dien en Beeld neem geen ver­ant­woor­de­lik­heid vir laat stem­me nie. Laat stem­me sal nie in aan­mer­king ge­neem word nie. Die­self­de pro­se­du­re geld vir brui­de wat bui­te Beeld se ver­sprei­dings­ge­bied val en wil deelneem.

Die bruid met die mees­te pun­te aan die ein­de van maand sal as die wenner vir daar­die maand aan­ge­wys word.

De­sem­ber

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.