Ál meer suk­kel met huur­geld

Beeld - - Huisgids - Wil­li­am Hor­ne

As jy ei­en­dom ge­koop het om te ver­huur en op daar­die in­kom­ste staat­maak, is daar sleg­te nuus: Dit lyk a­sof al hoe meer huur­ders in die treu­ri­ge e­ko­no­mie nie hul huur kan be­taal nie.

Boon­op is daar ’n sty­ging in die ge­tal men­se wat be­drog pleeg net om ’n huur­kon­trak te kan be­klink.

Gary Pal­mer, uit­voe­ren­de hoof van Para­gon Len­ding So­lu­ti­ons, sê dis nou be­lang­ri­ker as ooit te­vo­re dat ver­huur­ders hul­self be­skerm.

Ver­huur­ders moet ook vir lief neem dat die wins­ge­wend­heid van hul be­leg­ging in ei­en­dom on­der druk kan kom.

Een uit vier huur­ders be­taal nie elke maand hul huur ten vol­le nie, lui­dens PayProp se huur­in­deks vir Maart 2018.

In A­pril 2017 was dit 18,5% van huur­ders, waar dit op die oom­blik 23,2% is.

Pal­mer sê som­mi­ge huur­ders pleeg be­drog deur i­den­ti­teits­do­ku­men­te, bank­sta­te en werk­ge­wers­do­ku­men­te te ver­vals om ei­en­dom te huur.

Sul­ke huur­ders is dik­wels nie in staat om hul huur ten vol­le te be­taal nie, al het hul aan­soek dit nie uit­ge­wys nie.

Dis glad nie mak­lik om ag­ter­stal­li­ge huur­ders te ver­wy­der nie.

’n Huur­der wat nie huur be­taal nie, maar ook wei­er om uit te trek, moet met ’n uit­set­tings­be­vel uit­ge­sit word – en dit kan maan­de duur.

Vol­gens die PayProp-huur­in­deks was die ge­mid­del­de groei in land­wye re­si­den­si­ë­le huur­in­kom­ste slegs 3,27% in die twee­de kwar­taal van 2018.

In die oor­een­stem­men­de tyd­perk in 2017 het die mark nog met 6,76% ge­groei.

Pal­mer se raad aan voor­ne­men­de ver­huur­ders is om goeie huur­ders so lank as moont­lik te be­hou. “Dit kan e­nig­iets be­hels van ’n uit­ge­stel­de of la­er jaar­lik­se sty­ging in die huur of om die huur­der te­ge­moet te kom as hy ’n kon­tant­vloei­kri­sis on­der­vind.”

Hy stel dié stap­pe voor vir as ’n nu­we huur­der oor­weeg word: ■ Doen na­vor­sing bin­ne die wet: Sluit aan by en ge­bruik pro­duk­te soos WinDeed (die da­ta­bank vir ak­te­kan­to­re) en kre­diet­bu­ro’s soos Te­nant Pro­fi­le Net­work, wat die per­soon­li­ke ge­skie­de­nis van ’n voor­ne­men­de huur­der aan­toon, wat in­sluit hul ID-ve­ri­fi­ë­ring, hof­uit­spra­ke oor skuld teen hul­le, en maat­skap­py­re­sul­ta­te in­dien hul­le die huur­kon­trak in die naam van hul maat­skap­py on­der­te­ken.

■ Doen per­soon­li­ke na­vor­sing: Ge­bruik so­si­a­le me­dia om na­vor­sing te doen oor voor­ne­men­de huur­ders. Bin­ne mi­nu­te kan dié na­vor­sing wys op teen­stry­dig­he­de tus­sen wat hul­le be­weer en wat die werk­lik­heid is oor hul werk­sta­tus, ag­ter­grond en selfs kwa­li­fi­ka­sies.

■ Ve­ri­fi­eer hul ver­wy­sings: Praat met die vo­ri­ge ver­huur­ders by wie hul­le ge­huur het, as­ook vo­ri­ge werk­ge­wers.

Oor­weeg ook om apps soos Tru­eCal­ler te ge­bruik, wat sal help om die i­den­ti­teit van wie jou bel te ve­ri­fi­eer.

Fo­to: ISTOCK

Dit is al­tyd be­lang­rik om voor­ne­men­de huur­ders se ver­wy­sings te ve­ri­fi­eer voor­dat ’n huur­kon­trak ge­sluit word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.