Hy kom­po­neer eint­lik steeds aan wen­werk

Beeld - - Kuns en vermaak - AJ Op­per­man

Hy kom­po­neer eint­lik steeds aan sy on­langs be­kroon­de Kla­vier­kon­sert Nr. 1, sê die Kaap­se kom­po­nis Adrian More, wat met die Hel­gaard S­teyn-prys vir dié kom­po­si­sie ver­eer is.

“Daar is die he­le tyd din­ge wat ek wil re­di­geer of ver­an­der,” sê More, wat Don­der­dag die prys in Pot­chef­stroom van die Ab­sa Trust ont­vang het vir dié kom­po­si­sie, wat uit drie be­we­gings be­staan, naam­lik Vi­va­ce mi­nac­ci­o­so, A­da­gio con mol­to es­pres­si­o­ne en Al­le­gro mol­to e vi­va­ce.

“Ek het rond­om 2010 be­gin aan­te­ke­nin­ge maak. Toe ek be­gin het, was ek so drie tot vier maan­de daar­mee be­sig,” sê More, wat ook on­der meer die A­fri­kaan­se o­pe­ra An­ti-Lai­us die lig laat sien het.

“Ek het dit aan­vank­lik ein­de Ok­to­ber, be­gin No­vem­ber 2014 vol­tooi. So­wat drie we­ke voor­dat dit uit­ge­voer is, het ek weer aan die laas­te deel van die der­de be­we­ging ver­an­der. Dit is maar ’n pro­ses. Jy be­stee soms vier tot ses uur per dag aan kom­po­si­sie.”

Die kom­po­si­sie is nog net een keer uit­ge­voer. Dit was in die Kaap­stad­se stad­saal met die pi­a­nis Fran­cois du Toit as so­lis saam met die Kaap­stad­se Fil­har­mo­nie­se Or­kes.

More wou dit weer laat uit­voer, maar dit was moei­lik om die ge­leent­heid daar­voor te kry te­sa­me met die on­se­ker­heid van ’n nu­we werk.

“Ek is steeds eint­lik spra­ke­loos oor dié prys,” sê More, wat laas Maan­dag al ge­hoor het hy is die wen­ner, maar dit tot Don­der­dag moes stil hou.

Die Hel­gaard S­teyn-prys ter waar­de van R625 000 word jaar­liks om die beurt in vier ka­te­go­rieë toe­ge­ken, naam­lik mu­siek­kom­po­si­sie, beeld­hou, ro­man­kuns en skil­der­kuns.

More wil hom toe­spits op rol­prent­klank­ba­ne en het on­der meer die mu­siek vir ’n do­ku­men­tê­re rol­prent, The Black Mam­bas, ge­skryf.

“Ek is nog nie op die vlak van hoof­stroom­rol­pren­te nie, maar ek werk in daar­die rig­ting.

“Ek het ook al din­ge soos klin­gels ge­kom­po­neer.”

Tans skryf hy aan ’n nu­we ko­mie­se A­fri­kaan­se o­pe­ra.

“Ek dink hu­mor in o­pe­ra is be­lang­rik. My vo­ri­ge A­fri­kaan­se o­pe­ra was baie erns­tig. Ons kan nie net heel­tyd tra­ge­die hê nie.”

More is in Wel­kom ge­bo­re, het in Vi­r­gi­nia groot­ge­word en aan G­rey Kol­le­ge in Bloem­fon­tein ge­ma­tri­ku­leer.

Daar­na het hy aan die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad (UK) gaan stu­deer en la­ter do­seer, waar P­ret­ty Yen­de – van­dag ’n be­roem­de so­praan met tal­le suk­ses­se in die bui­te­land – een van sy stu­den­te was.

Hy is vroeg in sy le­we deur mu­siek be­ïn­vloed.

“Op skool het twee men­se, Fran­cois Rau­ten­bach, wat my kla­vier ge­leer het, en Net­tie Im­mel­man ’n groot ver­skil ge­maak.

“Op u­ni­ver­si­teit het Gra­ham Fitch my be­na­de­ring en be­grip ver­fyn van wat in die kop­pe van an­der kom­po­nis­te aan­ge­gaan het.

“Prof. Pe­ter Klat­zow (kom­po­nis wat al twee keer die Hel­gaard S­teyn-prys ont­vang het) het my weer ge­help om my eie teg­niek en ver­moë af te rond so­dat ek ge­mak­lik as kom­po­nis kon voel.”

Hy het la­ter ook aan die Roy­al Col­le­ge of Mu­sic in Lon­den ge­stu­deer, waar hy ’n mees­ters­graad in ge­vor­der­de kom­po­si­sie, rol­prent­kom­po­si­sie, kla­vier en stem vol­tooi het.

“Ek dink my fa­mi­lie was dalk te­leur­ge­steld toe ek mu­siek ge­kies het, maar ek glo mu­siek ver­an­der le­wens. As dit ’n harts­tog is en jy doen nie iets daar­aan nie, doen jy jou­self ’n on­reg aan. Van­dag on­der­steun my fa­mi­lie my, want hul­le weet dat ek die reg­te keu­se ge­maak het.”

Die Hel­gaard S­teyn-prys word toe­ge­ken vol­gens ’n be­ma­king uit die boe­del van dr. J.H. (Jan) S­teyn. Vo­ri­ge wen­ners van dié prys sluit in Klat­zow vir mu­siek, Wim Bo­tha vir vi­su­e­le kuns en die skry­wers Dan S­leigh, Wil­lem An­ker en P.G. du P­les­sis vir ro­man­kuns.

‘‘

As mu­siek ’n harts­tog is en jy doen nie iets daar­aan nie, doen jy jou­self ’n on­reg aan.

Adrian More

Fo­to: TIAN DU P­REEZ

Mo­ha­med Jee­wa van Ab­sa Trus­t­diens­te en More, wat van­jaar met die Hel­gaard S­teyn-prys ver­eer is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.