So­veel kos stu­deer jou

Maak jou som­me oor wat kos­te­doel­tref­fend en sin­vol is

Beeld - - Sake - Wil­li­am Hor­ne

Die fees­bal­lon­ne oor die ma­triek­uit­slae is skaars pap of jy moet vir van­jaar se klas­geld be­gin som­me maak.

Dié jaar is daar ’n re­kord­aan­tal ma­tri­ku­lan­te wat ver­der mag stu­deer na­dat 33,6% (172 043) van 2018 se ma­trieks met B-graad­vry­stel­ling ge­slaag het. Suid-A­fri­ka se groot u­ni­ver­si­tei­te het te­sa­me plek vir min­der as 40 000 eer­ste­jaars.

Se­dert die #Fees­Mus­tFall-be­we­ging in 2016 het klas­gel­de in die al­ge­meen nie met meer as 8% per jaar ge­styg nie.

Sa­ke het die nuut­ste be­skik­ba­re sy­fers vir 2019 se klas­gel­de vir eer­ste­jaars in ver­skil­len­de graad­rig­tings saam­ge­stel. (Sien gra­fi­ka hier­on­der.)

Dié ra­mings be­staan s­legs uit die kur­sus­geld en sluit nie by­ko­men­de kos­te (soos vir fo­to­sta­te, boe­ke en so meer) in nie.

Waar ’n in­stan­sie nie ’n BIng­graad aan­ge­bied het nie, is ’n BSc (Ing) as plaas­ver­van­ger ge­bruik.

Aan­ge­sien s­tu­den­te in hul eer­ste stu­die­jaar toe­ge­laat word om dit te ver­per­soon­lik met ver­skeie nie­ver­plig­te mo­du­le­keu­ses, is die ra­mings net maat­staw­we vir al­ge­me­ne vak­keu­ses in die on­der­skeie stu­die­rig­tings.

Maar die kur­sus­geld ver­teen­woor­dig net ’n ge­deel­te van die kos­te waar­voor be­groot moet word.

In die Wes-Kaap verskaf so­wel die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad as die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch ’n ra­ming van die to­ta­le uit­ga­wes wat ’n stu­dent in ’n stu­die­jaar sal hê.

Ma­ties meen dat die nood­saak­li­ke boe­ke, fo­to­ko­pi­ë­ring, druk­diens­te, in­ter­net­toe­gang en par­keer­geld om doel­tref­fend te kan stu­deer so­wat R11 100 vir die jaar sal be­loop.

S­tu­den­te wat in ’n u­ni­ver­si­teits­kos­huis bly, kan ver­wag om R63 6000 vir die jaar se ver­blyf, kos en was­goed­diens­te te be­taal. Pri­va­te ver­blyf sal aan­sien­lik duur­der wees.

Vir ’n stu­dent met ’n voer­tuig wat ’n BA-graad in die gees­tes­we­ten­skap­pe aan­pak en in die kos­huis ’n dub­bel­ka­mer deel, sal die mi­ni­mum kos­te vir die jaar, son­der sak­geld, so­wat R116 710 wees.

By I­keys be­loop die­self­de soort kos­huis­ver­blyf ge­mid­deld R5 000 meer. Die to­ta­le jaar se kos­te vir die­self­de graad en diens­te sal daar ’n mi­ni­mum van R136 020 be­loop.

Dink oor hóé jy wil be­taal

U­ni­ver­si­tei­te bied ver­skeie be­taal­me­to­des aan.

Re­gis­tra­sie­geld en ’n mi­ni­mum be­drag klas­geld moet vroeg in die jaar op­ge­dok word. Daar­na het s­tu­den­te die op­sie om stu­die­geld in paai­e­men­te af te be­taal, maar dan word af­slag vir vroeë be­ta­ling ver­beur.

Af­slag van 2,5% tot 10% word land­wyd by u­ni­ver­si­tei­te aan­ge­bied as al­le gel­de op een slag en be­tyds be­taal word, wat ver­al met duur­der gra­de in die in­ge­ni­eurs­we­se of we­ten­skap­pe ’n groot ver­skil aan die kos­te van ’n jaar se stu­dies kan maak.

S­tu­die­le­nings: Wat jy moet weet

Vir baie s­tu­den­te is ’n stu­den­te­le­ning die e­nig­ste ma­nier waar­deur hul­le kan stu­deer.

Suid-A­fri­ka se vier groot ban­ke bied soort­ge­ly­ke s­tu­den­te­le­nings­pak­ket­te aan, maar elk­een het ’n as­pek wat dit meer me­de­din­gend vir ’n spe­si­fie­ke soort graad, e­ko­no­mie­se kon­teks of stu­dent maak.

Vir die mees me­de­din­gen­de ren­te­koers blyk Ab­sa die wen­ner te wees met sy waar­borg dat hy e­ni­ge ren­te­koers wat jy by ’n an­der in­stel­ling kan kry, sal ver­be­ter in­dien jy vir een van sy s­tu­den­te­le­nings kwa­li­fi­seer.

Vir duur gra­de in ge­vor­der­de stu­die­vel­de is S­tan­dard Bank se grens­lo­se le­nings­be­drag vir klas­gel­de dalk die bes­te op­sie as jy nie te veel no­dig het vir ver­blyf of toe­rus­ting – wat hy wel be­perk – nie.

FNB se kri­te­ria vir wat­ter ter­si­ê­re in­stan­sies hy sal dek, is min­der s­treng as dié van an­der ban­ke.

Hy sal e­ni­ge soort kol­le­ge oor­weeg so­lank dit “doel­tref­fen­de on­der­rig” aan­bied.

Dié bank laat ook toe dat le- ners ’n grens­lo­se grasietydperk ná hul stu­dies ge­niet voor­dat hul­le die ka­pi­taal­be­drag van hul skuld moet be­gin af­be­taal.

Dit is mits die ren­te aan­hou be­taal word.

Ned­bank se groot al­ge­he­le le­nings­ver­moë gaan ge­paard met ’n stan­daard-grasietydperk van ses maan­de wat ver­leng kan word, maar die bank het ’n veel­sy­di­ge op­sie vir di­na­mie­se be­hoef­tes.

Sien die gra­fi­ka regs on­der vir ’n ver­ge­ly­king van die ver­skil­len­de op­sies wat ban­ke bied.

Vol­gens die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria sal ’n LLB-graad met 2019 se nuut­ste kos­te­ra­mings on­ge­veer R182 000 kos om bin­ne vier jaar te vol­tooi.

As by die klas­gel­de ge­voeg word die by­ko­men­de kos­te van R11 100 per jaar as­ook kos­huis­ver­blyf van ge­mid­deld R63 600 per jaar, kom die kos­te vir vier jaar se stu­die te staan op R480 800.

Om dié be­drag op skuld aan te gaan, son­der om sak­geld en toe­rus­ting by te voeg, is ’n groot las op ge­gra­du­eer­des wat met hul eer­ste werk be­gin.

Dit moet dus fyn op­ge­weeg word met die ver­dien­ste­ver­moë van e­ni­ge stu­dent en die kwa­li­fi­ka­sie wat hul­le wil be­haal.

Om sul­ke groot be­drae op skuld aan te gaan is ’n groot las op ge­gra­du­eer­des wat met hul eer­ste werk be­gin. Dit moet dus fyn op­ge­weeg word met die ver­dien­ste­ver­moë van e­ni­ge stu­dent en die kwa­li­fi­ka­sie wat hul­le wil be­haal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.