Volk pak E­s­kom oor krag­pry­se

Ou­ta en an­der sê hul sê van­dag

Beeld - - Nuus - Fran­cois Wil­li­ams

Die slag­or­des is op­ge­stel on­der bur­ger­li­ke en sa­ke­or­ga­ni­sa­sies om E­s­kom van­dag te pak oor sy ver­soek om e­lek­tri­si­teit in die vol­gen­de drie jaar met min­stens 15% per jaar duur­der te maak.

Van die Suid-Afrikaanse ver­e­ni­ging van plaas­li­ke o­wer­he­de (Sal­ga), wat mu­ni­si­pa­li­tei­te ver­teen­woor­dig, tot die land­bou-or­ga­ni­sa­sie A­gri Wes-Kaap, die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting­mis­bruik (Ou­ta) en die Suider-Afrikaanse Ge­loofs­ge­meen­skap­pe se om­ge­wings­in­sti­tuut (Saf­cei) kry van­dag ’n beurt om hul mond oor E­s­kom se aan­soek vir ’n ver­hoog­de ta­rief voor die na­si­o­na­le e­ner­gie­re­gu­leer­der van SuidA­fri­ka (Ner­sa) uit te s­poel.

Ner­sa be­gin van­dag met land­wye o­pen­ba­re sit­tings oor E­s­kom se ta­riefaan­soek van 15% per jaar in die vol­gen­de drie jaar, asook ’n te­rug­wer­ken­de aan­soek om ver­lo­re in­kom­ste in die 2017-’18-boek­jaar te ver­haal.

Saf­cei, wat saam met die om- ge­wings­groep Earth­li­fe A­fri­ca in 2017 daar­in ge­slaag het om die re­ge­ring se kern­krag­bou­plan­ne deur die hoog­ge­regs­hof on­wet­tig en ir­ra­si­o­neel ver­klaar te kry, sê ver­brui­kers suk­kel reeds om hul re­ke­nin­ge te be­taal, en ge­meen­skap­pe moe­nie jaar­liks die las van prys­ver­ho­gings dra nie.

E­s­kom se aan­soek is ge­grond op ’n oor­op­ti­mis­tie­se pro­jek­sie oor sty­gen­de krag­vraag wat nie in voe­ling is met ver­bruik­sten­den­se nie, sê Saf­cei.

Liz M­cDaid, hoof van Saf­cei se veld­tog vir e­ko­lo­gie­se ge­reg­tig­heid wat van­dag na­mens Saf­cei by die Ner­sa-sit­ting sal op­tree, sê dit lyk of E­s­kom meer daar­op ge­fo­kus is om sy skuld te be­stuur as om sty­gen­de be­dryfs­kos­te weens swak be­stuur hok te slaan.

“Om krag­pry­se te ver­hoog so­dat E­s­kom sy vloot steeds op ’n on­doel­tref­fen­de ma­nier kan be­dryf, plaas ’n swaar las op ar­mes

‘‘

Om krag­pry­se te ver­hoog so­dat E­s­kom sy vloot steeds op ’n on­doel­tref­fen­de ma­nier kan be­dryf, plaas ’n swaar las op ar­mes en kwes­ba­res.

— Liz M­cDaid

en kwes­ba­res. Duur­der krag raak ver­al klein sa­ke­on­der­ne­mings, wat nie sin­vol is in ’n e­ko­no­mie wat nie groei nie.”

Vol­gens M­cDaid gaan Saf­cei daar­op aan­dring dat Ner­sa self na­vor­sing doen oor hoe om E­s­kom te her­struk­tu­reer so­dat hy na sko­ner e­ner­gie-op­los­sings kan oor­ska­kel. Ner­sa moet fokus op die e­tie­se be­wa­ring van die aar­de se hulp­bron­ne, en e­ko­no­mie­se en maat­skap­li­ke ge­reg­tig­heid moet bo­aan sy a­gen­da wees.

Die feit dat land­wye beurt­krag nog ’n werk­lik­heid vir Suid-A­fri­ka­ners is, wys hoe nood­saak­lik dit is om E­s­kom te her­struk­tu­reer en be­ter te be­stuur, sê Vai­no­la Ma­kan, ko­ör­di­neer­der van Saf­cei se veld­tog vir e­ner­gie- en kli­maat­ge­reg­tig­heid.

Die Wes-Kaap­se re­ge­ring, die myn­groep Si­ba­nye-S­til­l­wa­ter en die e­ner­gie­kon­sul­tant Ted Blom kry ook van­dag ’n spreek­beurt op die Ner­sa-sit­ting.

Ca­lib Cas­sim, waar­ne­men­de fi­nan­si­ë­le hoof van E­s­kom, sal eers na­mens E­s­kom ’n aan­bie­ding doen oor E­s­kom se ta­riefaan­soek, en aan die ein­de van die dag re­pliek le­wer op vrae.

Die sit­ting in Kaap­stad duur tot mô­re, waar­na ’n sit­ting Woens­dag in Port E­li­za­beth ge­hou word en Don­der­dag in Dur­ban. Die week daar­na word sit­tings in Kim­ber­ley, Bloem­fon­tein en Nel­spruit ge­hou, en in die daar­op­vol­gen­de week in Rus­ten­burg, Po­lo­kwa­ne en So­we­to. Die laas­te sit­ting is op 4 Fe­bru­a­rie in Mid­rand.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.