Ford, Ja­guar wil dui­sen­de af­lê

Beeld - - Sake -

Twee groot mo­tor­ver­vaar­di­gers het Don­der­dag aan­ge­kon­dig dat hul­le dui­sen­de men­se in Eu­ro­pa gaan af­lê.

Ford gaan die produksie van sy C-Max-veel­doel­voer­tug staak, wat meer as 6 000 men­se se werk by ’n fa­briek in Saar­lou­is, Duits­land, raak. Dis glo om­dat al hoe minder men­se groot mo­tors wil hê weens die ho­ër brand­stof­ver­bruik.

Die maat­skap­py her­oor­weeg ’n ge­sa­ment­li­ke vennootskap in Rus­land en wil die produksie van ou­to­ma­tie­se mo­tors in Bor­deaux, Frank­ryk, staak.

Ford se hoof­kan­toor in B­rit­tan­je en Ford C­re­dit se hoof­kan­toor gaan op een per­seel saam­ge­snoer word.

Ford het op die oom­blik 53 000 werk­ne­mers in Eu­ro­pa.

Hoe­wel hy nie ge­tal­le be­kend gemaak het nie, gaan af­leg­gings “in die dui­sen­de” be­loop, het S­te­ven Arm­strong, pre­si­dent van Ford in Eu­ro­pa, die Mid­de-Oos­te en A­fri­ka, op ’n nuus­kon­fe­ren­sie ge­sê.

Die plan is om so­ver moont­lik vry­wil­li­ge skei­dings­pak­ket­te te ge­bruik, het die maat­skap­py in ’n ver­kla­ring ge­sê.

Du­du­zi­le Nxe­le, Ford Mo­tors Suid-A­fri­ka se hoof van kor­po­ra­tie­we kom­mu­ni­ka­sie, het as volg op na­vrae gereageer: “Ons werk steeds aan die her­or­ga­ni­se­ring van ons wê­reld­wye ar­beids­mag om die maat­skap­py se stra­te­gie­se doel­wit­te te on­der­steun, ’n meer di­na­mie­se en be­mag­ti­gen­de werk­om­ge­wing te s­kep, en fik­ser te word as ’n on­der­ne­ming.

“Wat Suid-A­fri­ka be­tref, is daar op die oom­blik niks om aan te kon­dig nie.”

Ford Eu­ro­pa het in die der­de kwar­taal van sy boek­jaar ’n ver­lies van €245 miljoen voor ren­te en be­las­ting ge­ly.

Ja­guar Land Ro­ver, B­rit­tan­je se groot­ste mo­tor­ver­vaar­di­ger, het aan­ge­kon­dig dat hy 4 500 men­se gaan af­lê. Dis na­ge­noeg 10% van sy wê­reld­wye ar­beids­mag.

Fak­to­re wat ver­vaar­di­gers knou, is die ver­lang­sa­ming van e­ko­no­mie­se groei in C­hi­na, on­se­ker­heid on­der B­rit­se ver­brui­kers weens die na­de­ren­de B­rex­it, en selfs ’n drei­gen­de re­ses­sie in Duits­land.

Volks­wa­gen het vroe­ër ge­waar­sku dat hy be­snoei­ings sal moet doen te mid­de van “e­nor­me uit­da­gings”. – Saam­ge­stel deur Han­lie S­tad­ler. By­ko­men­de bron­ne: Bloom­berg, Reu­ters

Foto: AB INBEV

Suk­kel jy met jou bier­boep? Van Fe­bru­a­rie af sal jy pre­sies weet hoe­kom. An­he­u­ser-Busch InBev, die wê­reld se groot­ste bier­pro­du­sent, gaan die eer­ste word wat die voe­dings­in­lig­ting op een van sy top­ver­ko­per­bie­re, Budwei­ser, gaan aan­bring, in­slui­tend hoe­veel ka­lo­rieë (e­ner­gie) dit bevat. Bud Light is ’n lig­ge­wig teen net 110 ka­lo­rieë (so­wat 460 kilojoules). Dis nog nie wet­lik ver­plig­tend nie, maar bier­groe­pe het in 2016 oor­een­ge­kom om dié in­lig­ting teen 2020 op bie­r­e­ti­ket­te aan te bring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.