Da­tum vir her­o­pe­ning van sko­le eers la­ter be­kend – An­gie

Beeld - - Voorblad - Sa­rel van der Walt

Ou­ers en die ge­meen­skap moet hul­le nie steur aan bood­skap­pe op so­si­a­le me­dia oor wan­neer die sko­le sal her­o­pen nie, sê An­gie­Mots­hek­ga, mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys.

Die de­par­te­ment sal la­ter dié da­tum be­kend maak, het die mi­nis­ter gis­ter­mid­dag op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in P­re­to­ria ge­sê.

Mots­hek­ga sê dit is nie moont­lik om nou al te sê wan­neer die sko­le, wat op 18 Maart ge­sluit is, sal her­o­pen nie.

Al­les hang af van die om­vang van die pan­de­mie.

“Ek kan reg­tig nie sê wan­neer dit sal ge­beur nie. Ons mo­ni­tor die si­tu­a­sie deu­ren­tyd.”

Die mi­nis­ter sê ’n her­stel­plan word op­ge­stel om in wer­king te stel wan­neer die sko­le her­o­pen.

“Ons moet on­der meer be­plan hoe ons ver­lo­re tyd kan in­haal. Dit kan in­sluit dat ons lan­ger klas­tye in­stel of die skool­ter­my­ne ver­an­der. Ons het ’n baie goeie ver­hou­ding met pri­va­te sko­le en glo hul­le sal moont­lik ook by ons plan­ne in­ska­kel­.

“Daar is ook plan­ne vir hoe leer­lin­ge ge­du­ren­de die in­per­king ge­help kan word. Niks is nog ge­fi­na­li­seer nie.”

Die Ver­e­nig­de Na­sies (VN) se kin­der­fonds (U­ni­cef) en die na­si­o­na­le on­der­wys-sa­me­wer­kings­fonds on­der­steun die de­par­te­ment, sê die mi­nis­ter.

Old Mu­tu­al het R50 mil­joen be­skik­baar ge­stel vir hulp.

Die on­der­steu­nings­pro­gram­me sluit in die aan­bie­ding van les­se op ra­dio en TV vir ver­al ma­triek­leer­lin­ge.

Die SAUK, DStv, e.tv en maat­skap­pye soos Tel­kom, Vo­da­com, Cell C en MTN het reeds hul hulp aan­ge­bied so­dat klas­se op aan­lyn plat­forms aan­ge­bied kan word.

Die ske­du­le is op die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys se web­werf be­skik­baar.

Mots­hek­ga doen ook ’n be­roep op ou­ers om in die tyd van in­per­king toe te sien dat hul kin­ders vei­lig bly en dat hul­le ge­leer word om vir die lek­ker te lees.

“Moe­nie kin­ders al­leen laat nie en wees as­se­blief op die uit­kyk na de­pres­sie en bied hul­le deu­ren­tyd on­der­steu­ning,” sê Mots­hek­ga.

“Dit is ook be­lang­rik om deur­lo­pend met die kin­ders te praat oor die be­vor­de­ring van ge­sond­heid en vei­lig­heid in die huis. Lê ver­al klem op per­soon­li­ke hi­gi­ë­ne.

“Ons vra jul­le om as­se­blief vir die kin­ders tyd te maak om te lees, om saam met hul­le te lees, vir hul­le te lees en sto­ries te deel.

“Boe­ke vir ’n lek­ker­lees­er­va­ring is ook op die de­par­te­ment se web­werf be­skik­baar.”

Haar de­par­te­ment het sy al­ge­me­ne be­dry­wig­he­de gis­ter­nag op­ge­skort.

Die mi­nis­ter sê sy is daar­om baie be­kom­merd oor kin­ders wat in skool­tyd deel is van die de­par­te­ment se voe­dings­pro­gram.

“Om­dat ons nie nou daar­mee kan voort­gaan nie, het ons met die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling ge­praat oor die voe­ding van arm ge­meen­skap­pe.”

Hul­le is reeds be­sig om in samewerkin­g met nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies aan­dag daar­aan te gee.

An­gie Mots­hek­ga

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.