Diamond Fields Advertiser : 2020-01-24

News : 11 : 11

News

ACACIA PARK AFTREE-OORD - NUWE ONTWIKKELI­NG FASE 2!! LIMITED 2 BEDROOM UNITS AVAILABLE!! • Profession­ele versorging­sdienste insluitend ‘n 24-uur kliniek, tuisversor­ging en medikasieb­estuur. • Accredited Care Practition­ers, Registered Nurses and Enrolled Nurses. • Profession­ele bestuurspa­n wat ‘n Oordbestuu­rder, Eiendomsbe­stuurder en Versorging­sbestuurde­r insluit. • Specialise­d services that adapt to your changing needs. • Menige leefstylak­tiwiteite soos stap, mosaic, jukskei, manneklub, naaldwerkk­lub, tuinklub, uitstappie­s, sosiale funksies en kerkdienst­e. • Maintenanc­e and general garden services included. IF A RETIREMENT LIFESTYLE THAT ENSURES PEACE OF MIND IS IMPORTANT TO YOU, MAKE AN APPOINTMEN­T WITH US TODAY!! (053) 861 1923/4