Pe­ter­sen se by­drae op­nuut in die kol­lig

Ver­eer in Ei­ke­stad

Die Burger - - Kuns & Vermaak - Wil­lem de V­ries

S­TEL­LEN­BOSCH. - Die gees van Pa­trick Pe­ter­sen het in die loop van ’n US Woord­fees-aand­pro­gram ’n twee­de “aan­koms uit die s­ke­mer” aan­ge­neem met her­nu­de aan­dag aan sy rol as dig­ter, do­mi­nee en uit­ge­wer, en sy me­de­mens­lik­heid. Aan die hand van fo­to’s, ra­dio- en te­le­vi­sie­ma­te­ri­aal is in net on­der ’n uur ’n beeld van hier­die be­son­der­se en be­trok­ke mens in her­in­ne­ring ge­roep.

Hier­die do­mi­nee en st­rug­gle­dig­ter is deur Dorot­hea van Zyl, Woord­fees­di­rek­teur, in die Im­mer­groen-pro­fiel­pro­gram be­spreek, ook sy roe­ping en be­roep om ’n do­mi­nee-dig­ter te wees wat so diep be­trok­ke was by die stryd en die le­wens van sy ge­meen­te.

As do­mi­nee was hy in die be­die­ning in on­der meer Oudts­hoorn in die K­lein-ka­roo, Li­me A­cres in die Noord-kaap en la­ter aan die Wes­kus. Sy lei­den­de rol, ver­al as uit­ge­wer van pu­bli­ka­sies bui­te die hoof­stroom­uit­ge­wers se mark, het in 1997 op die pad na Pa­ter­nos­ter ge­ëin­dig waar hy ná ’n mo­tor­on­ge­luk oor­le­de is. In le­we was Pe­ter­sen ’n rol­mo­del, men­tor en in­spi­ra­sie vir skry­wers wat hul wer­ke in druk wou sien.

Da­vid Pie­ters, Wil­lem Frans­man Jr, An­net­te Frans­man en Mon­ty Isaacs het om die beurt wer­ke van en vir Pe­ter­sen ge­lees, en as­pek­te van sy le­we en skry­wer­skap is be­spreek. Vic­tor C F­re­de­ricks het van Pe­ter­sen se ge­dig­te ge­toon­set en roe­rend wer­ke vir stem en ki­taar uit­ge­voer. Pe­ter­sen het met sy Proguit­ge­wers werk ge­doen soort­ge­lyk aan die uit­ge­we­ry Tau­rus en Pa­trick Pe­ter­sen FRANS­MAN JR

Fo­to: WIL­LEM van die Se­s­ti­gers, meen Van Zyl.

Pe­ter­sen se deel­na­me aan skry­wer­sim­po­sia is ont­hou, waar­on­der sy rol as die eer­ste voor­sit­ter van die A­fri­kaan­se Skry­wers­ver­e­ni­ging, waar by ge­leent­heid ook Ne­der­land­se skry­wers soos Si­mon Vin­ke­n­oog en Ma­ri­on Bloem gas­spre­kers was.

Dit spyt ’n mens om te hoor die Pa­trick Pe­ter­sen-ge­denk­prys word nie meer toe­ge­ken nie. Die Wor­ces­ter­se skry­wer A­bra­ham P­hi­lips was die laas­te ont­van­ger van hier­die ge­sog­te toekenning.

Pe­ter­sen word ver­al ont­hou as ’n be­mag­ti­ger van die ont­mag­tig­des en as een van die va­ders van die swart A­fri­kaan­se skryf­kuns. Hier­die aan­bie­ding was ’n oor­sig uit die aard van die kort be­stek van die pro­gram.

Ho­pe­lik sal hy met sy “e­tiek van luis­ter” la­ter van­jaar as deel van ’n in­drin­gen­de be­stek­op­na­me van swart in­tel­lek­tu­e­le se by­dra­es tot A­fri­kaans in­drin­gend be­kyk word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.