Self­ken­nis dank­sy S­neeu­wit­jie, Di­a­na en Jung

Die Burger - - Boeke - Die prin­ses in el­ke vrou He­mel en See Boe­ke, R130

Cas van Rens­burg Met die neer­sit van Cas van Rens­burg se mak­lik lees­ba­re en nuut ge­re­di­geer­de boek het ek ge­voel soos ie­mand wat dae lank aan die voe­te van ’n ghoe­roe ge­sit het.

Wie an­ders sou so­veel wys­heid kon ont­gin uit die oor­be­ken­de S­neeu­wit­jie­spro­kie!

Ons lees spro­kies is eint­lik baie waar­de­vol­le spie­ëls. Dit wys die dap­per sie­le on­der ons wat­ter vreem­de ka­rak­ters in ons bin­ne­wê­reld bly.

Van Rens­burg ver­dui­de­lik hoe spro­kies eeue oue waar­he­de be­vat; ba­sie­se pa­tro­ne van mens­li­ke ge­drag, er­va­rings en ver­hou­dings. “Daar is le­wens­ken­nis in ons wat sel­de in­dien ooit be­nut word ... al­te dik­wels spook hier­die oer­er­va­rings by ons. Soms staan hul­le op en vat oor.

“Prin­se en prin­ses­se is ar­ge­ti­pes wat in al­le men­se leef,” skryf hy. Al­mal wil spe­si­aal wees en hul wa­re self uit­leef. Eint­lik han­del die boek oor “die diep­ste van al­le waar­he­de: hoe om ge­woon­weg mens te wees, ge­stroop van al­le waan, en naak”. Dus, jou­self. On­ge­luk­kig, soos S­neeu­wit­jie en prin­ses Di­a­na wat as ge­val­le­stu­dies ge­bruik word, ly baie van ons on­der ’n wre­de in­ner­li­ke stief­ma of “swart” ko­nin­gin; ie­mand wat ons laat glo ons ver­dien nie om ge­luk­kig te wees en lief­ge­hê te word nie.

Dis die don­ker ko­nin­gin se eie min­der­waar­dig­heid wat haar ver­hoed om haar moe­der­skap te kan uit­leef. (My er­va­ring is dat ’n oor­do­sis op­he­me­ling as kind ook op­ge­bla­se, don­ker prin­ses­se op­le­wer.)

Soos S­neeu­wit­jie ’n on­skul­di­ge slag­of­fer was, het ons ook nie skuld aan die ver­wron­ge spie­ëls waar­in ons van kleins af moet kyk nie. Dis on­moont­lik vir e­ni­ge kind om soos ’n prins of prin­ses te voel en die le­we met ge­son­de self­waar­de aan te pak son­der die be­won­de­ren­de oë van ’n ou­er­fi­guur.

Die skry­wer ver­tel hoe prin­ses Di­a­na se ge­brek­ki­ge self­waar­de haar laat ly het on­der die ko­nings­huis se ver- smo­ren­de pa­leis­re­ëls. Van­dag lyk ons “pa­leis­re­ëls” an­ders: “Ons staan op die wê­reld­ver­hoog van die glo­bal vil­la­ge. Ons Fa­ce­book en twiet, maar ons k­lein stem­me­tjies word ver­swelg deur die mas­sas om ons heen.”

Dees­dae is dit meer as ooit van le­wens­be­lang dat jy jou in­ner­li­ke le­we leer ken.

Maar juis S­neeu­wit­jie en prin­ses Di­a­na se swaar­kry het hul­le die woud in­ge­dwing. “Ons het al­mal swart ko­nin­gin­ne no­dig – ’n soort nood­lot wat ons die woud in­stuur en ons só op ’n reis plaas na heel­wor­ding en in­ner­li­ke vol­was­sen­heid.”

Men­se word her­haal­de­lik deur de­pres­sie, on­ge­luk­ke, ver­hou­dings­kri­sis­se, ver­lie­se, ver­sla­wings, eet­stoor­nis­se of mid­del­jaar­aan­pas­sings ge­dwing op ’n pad van groei. Ook deur dooie hu­we­li­ke, “waar ven­no­te in glas­kis­te langs me­kaar op dub­bel­bed­dens lê”.

’n Lang reis, oor se­we ber­ge en deur se­we val­leie, is no­dig. U­ni­ver­seel be­skou staan die ge­tal se­we vir die trap­pe van ont­wik­ke­ling. Die skry­wer ver­maan wel: “Men­se is al­tyd te haas­tig as dit kom by werk aan hul­le in­ner­li­ke si­tu­a­sies en ge­luk vind. Die psi­ge en die on­be­wus­te ver­al laat hom nie aan­jaag of voor­skryf nie.”

So ver­tel-ver­tel dek dié toe­gank­li­ke in­lei­ding tot die Jun­gi­aan­se siel­kun­de al die ba­kens in ’n he­lings­pro­ses en ons spi­ri­tu­e­le ont­wik­ke­ling.

Die boek is ook vir waar­heid­soe­ken­de mans be­doel. Mans se vrou­li­ke kant be­paal hul e­mo­si­o­ne­le in­tel­li­gen­sie, ge­voe­lens van sin­vol­heid en ver­hou­dings­ge­luk. “Dit is daar­om tra­gies om te sien hoe­dat suk­ses­vol­le sa­ke­man­ne op hul ou­dag, pleks van wy­se ou man­ne, bit­ter, kren­te­rig en mags­be­hep raak.” So baie van hul­le sterf bin­ne een of twee jaar ná af­tre­de om­dat hul­le “bin­ne leeg ge­bly” het.

As ons die sim­bo­liek van ’n een­vou­di­ge spro­kie soos S­neeu­wit­jie leer ver­staan en be­nut – soos dié boek ons leer hóé – weet ons ook hoe om dro­me en die ge­beu­re in ons le­we as spie­ël te ge­bruik. Selfin­sig plaas ons op die pad na ’n ry­ker, die­per en ver­vul­de le­we. – ’n siel­kun­di­ge en skry­wer van Die ring en Reis na bin­ne.

Cas van Rens­burg se Die spro­kie van Di­a­na, Prin­ses van Wal­lis: S­neeu­wit­jie en al die sto­ries het in 1998 ver­skyn en was só ge­wild dat die by­ge­werk­te weer­ga­we, Die prin­ses in el­ke vrou, nou ver­skyn het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.