Gul­si­ge pad­da word fliek­ster

Die Burger - - Kuns & Vermaak - Kon­tak: diek@fop­speen.co.za.

Jo­han My­burg Die ge­ïl­lus­treer­de kin­der­boek Net één sluk­kie, Pad­da! van Piet Gro­bler wat in 2002 by Hu­man & Rous­seau ver­skyn het, word nog van­jaar ’n kort­fliek in A­fri­kaans en En­gels.

Die vi­su­e­le kuns­te­naar Diek Gro­bler, Piet se broer, is be­sig om voor­be­rei­dings te tref om dié A­fri­kaan­se oor­ver­tel­ling van ’n Aus­tra­lie­se A­bo­ri­gi­ne-le­gen­de te ver­film.

“Piet het die sto­rie ver­plaas na A­fri­ka, met A­fri­ka-die­re,” sê Diek.

“En waar die oor­spronk­li­ke sto­rie ’n vloed­le­gen­de is wat met ’n om­ge­wings­ramp ein­dig, is die te­ma van Piet se sto­rie dié van ver­draag­saam­heid, re­spek en dat ons al­mal in vre­de saam kan woon as par­ty net nie so gie­rig en self­sug­tig is nie.”

Diek is die re­gis­seur en die a­ni­ma­sie word ge­doen deur Fop­speen Mo­ving Pic­tu­res.

Die A­me­ri­kaans-Bel­gie­se kom­po­nis Nik P­helps wat in Gent woon, is ver­ant­woor­de­lik vir die klank­baan en Syl­vai­ne S­tri­ke word ingespan vir die stem­werk.

Ver­sa­me­laars kan ’n be­perk­te op­laag van die kort­fliek be­kom teen R1 000. Dié be­drag sluit in ’n 12 mi­nu­te-DVD van die fliek, ek­stras (soos ’n do­ku­men­têr oor die maak van die fliek met kom­men­taar deur die skry­wer en die re­gis­seur), as­ook ’n be­perk­te-op­laag di­gi­ta­le druk­weer­ga­we van die ad­ver­ten­sie­plak­kaat van die fliek.

Dié kuns­werk van Piet Gro­bler, in A3-for­maat, word ge­druk op suur­vrye mu­seum­pa­pier. Die ko­per se naam – as on­der­steu­ner van die fliek – ver­skyn in die fliek se eind­ti­tels. Daar is ook die op­sie om vir R500 die 12 mi­nu­te-DVD met die do­ku­men­têr en die kom­men­taar deur die skry­wer en die re­gis­seur te koop. In­ge­sluit is ’n A4-groot­te di­gi­ta­le druk op suur­vrye mu­seum­pa­pier van ’n raam­pie uit die fliek. Die ko­per se naam ver­skyn iet­wat klei­ner as in die R1 000-op­sie in die eind­ti­tels van die fliek. )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.