Die Burger

Wil­lem Bos­hoff se beeld­hou­werk ge­wild

- Mar­thi­nus van Bart

Drie beeld­hou­wer­ke van in­heem­se hout­soor­te deur die beeld­hou­er Wil­lem Hen­drik A­dri­aan Bos­hoff het al­te­saam R466 088 op S­trauss & Co se on­lang­se vei­ling van kuns en oud­he­de in Jo­han­nes­burg be­haal.

Vir sy B­lin­de Vis IV van o­lien­hout, een van Suid-A­fri­ka se mooi­ste in­heem­se hout­soor­te wat ver­want is aan die By­bel­se o­lyf­boom van Is­rael, is R90 944 be­taal. Sy Paas­bol-bak­kie, wat hy in 1985 as een van ʼn paar ge­maak het, is vir R159 152 op­ge­veil. Sy skep­ping Be­ryl­loid, ’n voor­stel­ling met ver­skil­len­de hout­soor­te van die let­ter B in brail­le, in 1982 en 1983 ge­maak, het R215 992 be­haal. En vir ’n vier­de skep­ping, maar hier­die keer in a­lu­mi­ni­um, Ku­bus, is R28 420 be­taal. Laas­ge­noem­de be­staan uit los ku­bus­tie­se e­le­men­te wat op ’n spe­si­fie­ke ma­nier ge­groe­peer word om dan in ’n vier­kan­ti­ge ku­bus­tie­se hou­er te pas. Dit laat mens aan die so­ge­naam­de Ku­bus van Ru­bick dink. Vir Bos­hoff is dit ’n ab­strak­sie of sim­bool van ’n mid­de­stad.

Wil­lem Bos­hoff is in 1951 in Ve­ree­ni­ging ge­bo­re en is nou woon­ag­tig in Ken­sing­ton, Jo­han­nes­burg. Hy is ʼn Chris­ten-ge­lo­wi­ge wat by ge­leent­heid as le­ke­pre­di­ker die Woord ver­kon­dig het. Hy hou daar­van om Chris­te­li­ke sim­bo­liek in sy beeld­hou­werk te ver­ge­stalt. Ook het hy groot em­pa­tie met blin­des, en dit word dan ook in sy werk ge­re­flek­teer. Aan die bo­kant van B­lin­de Vis IV het hy in brail­le ’n aan­ha­ling uit ’n lied­jie So­mething in the Way van die Rock-groep Ni­r­va­na be­ves­tig: “It’s O.K. to eat fish, be­cau­se they don’t ha­ve any fee­lings”.

Die be­trok­ke kuns­werk is een van ’n reeks van ne­ge. Hier­die een is eg­ter die e­nig­ste een wat van o­lien­hout ge­skep is. Van die an­der is van in­heem­se ki­aat. Aan elk­een van die ne­ge beeld­hou­wer­ke in hier­die B­lin­de Vis-reeks is ʼn be­te­ke­nis­vol­le aan­ha­ling in brail­le-teks ge­heg.

Bos­hoff het sy kuns­op­lei­ding aan die Kuns­skool van die Jo­han­nes­burg­se Teg­nie­se Kol­le­ge ont­vang. Sy va­der, Mar­tiens Bos­hoff, was ’n skryn­wer­ker, en Wil­lem het by hom ge­leer om hout met re­spek en lief­de te be­je­ën. Hy het eg­ter ook sy beeld­hou­ers­ta­lent met me­taal­werk op die proef ge­stel en ’n reeks van 13 beeld­hou­wer­ke ge­skep. Hy het ’n ou stal in Park­town, Jo­han­nes­burg, ge­huur en dit in ’n kuns­a­tel­jee om­skep. Ook het hy daar saans kuns­klas­se aan­ge­bied.

Bos­hoff doen ook skil­der­werk in o­lie­verf, en sy kuns­styl kan as eks­pres­si­o­nis­ties be­stem­pel word. Sy skil­de­rye kom dik­wels voor op vei­lings van S­te­phan Welz & Co en S­trauss & Co.

In 2001 het die SA A­ka­de­mie vir We­ten­skap en Kuns ’n ere-me­dal­je vir die vi­su­e­le kuns­te en beeld­hou­werk aan hom toe­ge­ken, en in 2008 het die Jo­han­nes­burg U­ni­ver­si­ty of Techno­lo­gy ’n e­re­dok­tors­graad aan hom toe­ge­ken.

Hy het in 2000, toe dit nog die Rand­se A­fri­kaan­se U­ni­ver­si­teit was, ’n beeld­hou­werk van 33 ton, K­ring van Kennis, op die kam­pus op­ge­rig. Dit be­staan uit 11 rot­se met aan­ha­lings in die 11 amp­te­li­ke lands­ta­le daar­op ge­gra­veer.

In 2004 het hy ’n pla­ket in gra­niet ont­werp vir die Kon­sti­tu­si­o­ne­le Hof op Con­sti­tu­ti­o­nal Hill in Braam­fon­tein met die na­me van agt ANC-le­de wat in die Ri­vo­ni­a­ver­hoor in 1964 in die Hoog­ge­regs­hof van Suid-A­fri­ka aan hoog­ver­raad teen Suid-A­fri­ka skul­dig be­vind is en op 12 Ju­nie van daar­die jaar tot lang­ter­myn­ge­van­ge­nis­straf op Rob­ben­ei­land ge­von­nis is. Die ge­denk­steen dra die op­skrif Pri­son Sen­ten­ces.

 ?? Fo­to: S­TRAUSS & CO ?? Wil­lem Bos­hoff se beeld­hou­werk B­lin­de Vis IV van o­lien­hout, met ’n aan­ha­ling in brail­le­skrif aan die bo­kant. Dit is vir R90 944 deur S­trauss & Co op­ge­veil.
Fo­to: S­TRAUSS & CO Wil­lem Bos­hoff se beeld­hou­werk B­lin­de Vis IV van o­lien­hout, met ’n aan­ha­ling in brail­le­skrif aan die bo­kant. Dit is vir R90 944 deur S­trauss & Co op­ge­veil.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa