Dok­kie­reeks ver­beeld SA se vi­su­e­le kuns­te

Die Burger - - 6 - La­e­ti­tia Pop­le

Die siel en werk­wy­se van pro­mi­nen­te Suid-A­fri­kaan­se kuns­te­naars gaan in ’n reeks dok­kies bloot­ge­lê word.

Die kuns­te­naar Henk Ser­fon­tein is lid van die groep S­kal­pel wat dié reeks ver­vaar­dig en so ’n groot leem­te in die kuns­wê­reld vul. Die reeks bied ’n baie be­son­der­se blik op die kuns­te­naar se i­dee- en leef­wê­reld.

Vi­su­e­le kuns word al hoe meer deel van men­se se leef­wê­reld en die pro­mi­nen­sie van Suid-A­fri­kaan­se vi­su­e­le kuns neem ook in­ter­na­si­o­naal toe, sê Ser­fon­tein.

“Al­hoe­wel die kuns­wer­ke nou­keu­rig be­spreek word, is Por­tret ook ’n kom­plek­se stu­die oor daar­die kuns­te­naar,” ver­tel Ser­fon­tein.

Die kre­a­tie­we drie­man­skap van S­kal­pel is Ser­fon­tein, die be­kroon­de ak­teur en vi­su­e­le kuns­te­naar S­ti­an Bam (dié reeks was sy i­dee) en die rol­pren­ten te­a­ter­re­gis­seur Jaco Bou­wer. ’n Rol­prent uit die Por­tret-reeks oor die kuns­te­naar en skry­wer Lien Bo­tha word van 24 tot 27 Au­gus­tus by kykNet se Sil­wer­skerm­fees in Kamps­baai ver­toon.

Soos vi­su­e­le kuns deel word van ge­wo­ne men­se se leef­wê­reld ont­staan daar ook die vraag na meer in­lig­ting oor kuns­te­naars, hul kuns en werk­pro­ses. “Ons wou diep­gaan­de ge­sprek­ke met vi­su­e­le kuns­te­naars voer oor hul ar­tis­tie­ke stra­te­gie en so­doen­de hul prak­tyk vir die ky­ker de­mis­ti­fi­seer,” ver­tel Ser­fon­tein.

Hul­le wil graag so­veel moont­lik pro­fie­le vir die reeks skep en spits hul­le ver­al toe op kuns­te­naars in die mid­del van hul loop­ba­ne. “Die fo­kus is op ge­hal­te, diep­te en di­ver­si­teit. Ons wil ’n paar reek­se van der­tien e­pi­so­des elk ver­vaar­dig.” In el­ke reeks gee hul­le aan­dag aan ver­skeie e­le­men­te – van tra­di­si­o­ne­le skil­der­kuns, straat­kuns, kon­sep­tu­e­le beeld­hou­kuns en do­ku­men­tê­re fo­to­gra­fie tot pop­kuns en uit­voe­ren­de kuns.

Hul­le het reeds pro­fie­le van Bo­tha, Asha Ze­ro, Jo­hann Louw, Wil­lie Be­ster, Wil­helm Saay­man, Han­na­lie Tau­te, E­ris Sil­ke, Ni­co­laas Ma­ritz saam­ge­stel. “Clau­det­te S­chreu­ders, Ba­rend de Wet, Ed Young, Li­za Gro­bler en An­ton Kan­ne­mey­er het ook aan­ge­dui dat hul­le graag saam met ons sal werk.”

Ser­fon­tein doen die na­vor­sing, wat baie lees­werk en on­der­hou­de met re­sen­sen­te soos Lloyd Pol­lack en ga­le­ry­ei­e­naars in­sluit. “Ek volg ook die kuns­te­naars op so­si­a­le me­dia. Ek be­paal hier­uit my fo­kus vir die on­der­houd wat ek dan voor­af met die kuns­te­naar be­spreek.” El­ke kuns­te­naar sal nou­keu­rig saam met hom aan die ver­tel­ling werk.

Die span span­deer ge­mid­deld 3 tot 5 dae by die kuns­te­naar. “Ons pro­beer ook in el­ke pro­gram die kuns­te­naar bin­ne die Suid-A­fri­kaan­se land­skap kon­teks­tu­a­li­seer. Ons het by­voor­beeld vir Lien Bo­tha in die Ha­rold Por­ter Na­si­o­na­le Bo­ta­nie­se tuin ge­fo­to­gra­feer. Met Asha Ze­ro het ons op die trein ge­spring en van Kaap­stad deur Wood­stock na Kalk­baai ge­ry om na die ste­de­li­ke graf­fi­ti te kyk. Ons het saam met Wil­lie Be­ster na ’n skroot­werf ge­gaan om ma­te­ri­aal vir sy beeld­hou­wer­ke te vind.”

Die doel­stel­ling hier­van is om die ver­want­skap tus­sen vi­su­e­le kuns en die werk­li­ke le­we aan te dui.

Fo­to: JACO BOU­WER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.