FruitLook stel boer se wa­ter­be­hoef­tes vas

Die Burger - - Landbou - V­re­den­dal Kaap­stad Clan­wil­li­am 100 km Citrus­dal Paarl De Doorns Ca­le­don Mon­ta­gu Bon­nie­va­le Gra­fi­ka24

An­dré Roux

Die on­der­ge­mid­del­de re­ën­val wat groot de­le in die Wes-Kaap die af­ge­lo­pe win­ter ge­kry het, het ver­oor­saak dat wa­ter­be­per­kings van tus­sen 20% en 43% reeds in se­ke­re ri­vier­stel­sels van toe­pas­sing is.

Ter­wyl die aan­plant van kon­tant­ge­was­se by die wa­ter­be­per­kings aan­ge­pas kan word, is daar spe­si­fie­ke uit­da­gings wan­neer dit by die be­sproei­ing van per­ma­nen­te ge­was­se kom.

Hier is jou o­plos­sing

Die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van land­bou bied ’n gra­tis in­lig­tings­diens, FruitLook, aan be­sproei­ers. Dit help boe­re om met be­perk­te wa­ter­bron­ne steeds ’n aan­vaar­ba­re pro­duk­sie­vlak te hand­haaf wan­neer hul­le per­ma­nen­te ge­was­se pro­du­seer.

Die FruitLook-pro­jek is van 1 Ok­to­ber van­jaar weer aan die gang. Be­sproei­ers kry hier­deur week­liks in­lig­ting oor hoe­veel wa­ter hul boor­de en win­gerd­blok­ke werk­lik ge­du­ren­de die vo­ri­ge week ge­bruik het. Hier­die in­lig­ting word as ’n rig­lyn ge­bruik om te be­paal hoe­veel in die hui­di­ge week be­sproei moet word.

Maar hoe werk die teg­no­lo­gie?

FruitLook ge­bruik die jong­ste sa­tel­liet­teg­no­lo­gie om pro­du­sen­te te help om ge­was­pro­duk­sie en groei so­wel as wa­ter­ver­bruik pre­sie­ser te be­stuur. Dié teg­no­lo­gie bied be­sproei­ers u­nie­ke da­ta­p­ro­duk­te. In­lig­ting word met be­hulp van sa­tel­liet­beel­de (af­stands­waar­ne­ming) en van weer­sta­sies in­ge­sa­mel, waar­na dit in baie kom­plek­se al­go­rit­mes ge­bruik word om groei­pa­ra­me­ters te be­re­ken. Hier­die pa­ra­me­ters kan aan­dui: hoe goed die ge­was­se groei; hoe­veel wa­ter dit ver­bruik; hoe doel­tref­fend dit is; en of daar wa­ter­te­kor­te is. Drie wa­ter­ver­wan­te aan­dui­ders word aan pro­du­sen­te ge­bied. Dit hou ver­band met werk­li­ke ver­dam­ping, ver­dam­pings­te­kor­te en hoe doel­tref­fend bi­o­mas­sa wa­ter ver­bruik. Dít ver­wys na hoe­veel groei plaas­ge­vind het met die hoe­veel­heid wa­ter wat in die pro­ses ge­bruik is. Die in­lig­ting wat deur FruitLook oor ver­dam­pings­te­kor­te ver­kry word, kan on­der meer help vas­stel of ’n boer se boord of win­gerd­blok wa­ter­skaars­te on­der­vind of selfs oor­ma­tig be­sproei word.

Die voor­de­le en te­rug­voer

FruitLook help boe­re om met gro­ter se­ker­heid te boer en kan hul­le geld spaar – ver­al met be­sproei­ings­uit­ga­wes soos vir wa­ter, e­lek­tri­si­teit en be­mes­ting.

Die te­rug­voe­ring wat die de­par­te­ment al van pro­du­sen­te ge­kry het, be­wys dat FruitLook ’n nut­ti­ge hulp­mid­del vir boe­re is om die gro­ter prent­jie raak te sien – ver­al wat wa­ter­be­hoef­tes op hul pla­se be­tref.

Om die diens te ver­be­ter, is die ge­bied wat deur FruitLook ge­dek word, uit­ge­brei om die aar­tap­pel­pro­duk­sie­ge­bie­de in die Sand­veld in te sluit. Dit sluit nou ook al­le ge­was­se tot Mon­ta­gu en Bon­nie­va­le in.

Hoe kan jy deel word?

Boe­re moet bloot die web­werf Fruitlook.co.za be­soek en daar­op re­gis­treer. Jy kan self ’n u­nie­ke ge­brui­kers­naam en wag­woord kies. E­ni­ge boord, win­gerd­blok of lan­de­ry kan dan op die kaart – wat al­le be­werk­te a­re­as aan­toon – ge­merk word.

Roux is die di­rek­teur van vol­hou­ba­re hulp­bron­be­stuur in die Wes-Kaap­se land­bou­de­par­te­ment. Stuur e-pos na in­fo@fruitlook.co.za vir meer in­lig­ting.

Die ge­bied wat FruitLook van­af hier­die sei­soen dek, sluit Lut­z­vil­le/V­re­den­dal in die noord­wes­te, De Doorns in die noor­de tot Mon­ta­gu/ Bon­nie­va­le in die oos­te in.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.