Pas­to­re moet ge­re­gu­leer word, vra kom­mis­sie

Die Burger - - 2 - – A­li­ces­ti­ne Oc­to­ber

Pas­to­re moet ’n li­sen­sie hê om die Woord te kan ver­kon­dig en ’n stel­sel moet ge­skep word so­dat e­we­knieë me­kaar kan mo­ni­tor.

So sê T­ho­ko Mkhwa­na­zi-Xa­lu­va, voor­sit­ter van die kom­mis­sie vir die be­vor­de­ring en be­sker­ming van die reg­te van kul­tuur-, gods­dien­sen taal­ge­meen­skap­pe.

Sy het ge­re­a­geer op die jong­ste klag­te teen ’n pas­toor. In dié ge­val word die pas­toor, van die Je­sus Do­mi­ni­on In­ter­na­ti­o­nal-kerk in Dur­ban, daar­van be­skul­dig dat hy mei­sies in sy ge­meen­te ge­mo­les­teer het.

Die kom­mis­sie sal na ver­wag­ting in Ju­nie aan­be­ve­lings oor die pro­fes­si­o­na­li­se­ring van pas­to­re aan die par­le­ment voor­lê.

Die Young Re­li­gi­ous Le­a­ders het in ’n ver­kla­ring die jong­ste be­we­ring be­treur.

“Ons vra dat ker­ke waar sul­ke ge­drag toe­ge­laat word, ge­sluit word so­dat so­be­re ge­loof ho­lis­ties her­stel kan word,” sê A­bel Ma­ha­chi, die Gau­teng­se pro­vin­si­a­le se­kre­ta­ris.

Die groep het die kom­mis­sie ook ge­vra om die pro­ses van self­re­gu­le­ring van ker­ke te be­spoe­dig.

Mkhwa­na­zi-Xa­lu­va sê die wet moet ge­wy­sig word so­dat daar voor­sie­ning ge­maak kan word dat ’n li­sen­sie aan pas­to­re uit­ge­reik word. Sy voor­sien ’n stel­sel vir pas­to­re en ge­loofs­lei­ers soort­ge­lyk aan die Raad vir Ge­sond­heids­be­roe­pe van Suid-A­fri­ka en die Pro­ku­reurs­or­de.

“Die men­se word al­mal deur hul e­we­knieë ge­mo­ni­tor en pas­to­re be­hoort nie die uit­son­de­ring te wees nie. Ons voel al die voor­val­le ge­beur juis weens die ge­brek aan so ’n stel­sel. Daar moet se­ker ge­maak word die men­se wat hul­le aan wan­ge­drag skul­dig maak word uit hul pos­te ver­wy­der.”

Die aan­be­ve­lings aan die par­le­ment is ver­vat in ’n ver­slag wat die kom­mis­sie saam­ge­stel het ná ’n on­der­soek na die kom­mer­si­a­li­se­ring van gods­diens en uit­bui­ting van men­se se ge­loofs­prak­ty­ke.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.