Jou kits­gids tot die ma­triek­uit­slae: Al­les wat jy moet weet

Die Burger - - 6 - Na­si­o­na­le Se­ni­or Ser­ti­fi­kaat: To­taal Heel­tyds: 634 814 Deel­tyds: 161 475 O­n­af­hank­li­ke Ek­sa­men­raad: To­taal Heel­tyds: 11 473 Deel­tyds: 687

1. Wan­neer kry ma­trieks hul uit­slae?

Leer­lin­ge wat die O­n­af­hank­li­ke Ek­sa­men­raad (IEB) se ek­sa­men ge­skryf het, ont­vang hul uit­slae van­dag, 2 Ja­nu­a­rie, om mid­der­nag. Laat­sla­pers kan hul uit­slae mô­re­og­gend ook by hul sko­le kry.

Leer­lin­ge wat die Na­si­o­na­le Se­ni­or Ser­ti­fi­kaat (NSS) se ek­sa­men ge­skryf het (in al­le pro­vin­sies be­hal­we die Wes-Kaap), ont­vang hul uit­slae van 08:00 op Vry­dag 5 Ja­nu­a­rie.

In die Wes-Kaap ont­vang leer­lin­ge Vry­dag 5 Ja­nu­a­rie eers om 11:00 hul uit­slae.

■ ■ 2. Waar kry ek my uit­slae op Net­werk24?

Is jy dalk nog met va­kan­sie en kan nie van­dees­week jou uit­slae by jou skool gaan af­haal nie?

Kry jou NSS- of IEB-uit­slae op Net­werk24!

Hou jou ek­sa­men­nom­mer by­der­hand, tik dit op ons web­tuis­te in, en sie­daar!

3. Hoe­kom ver­skyn leer­lin­ge se na­me nie meer langs hul ek­sa­men­uit­slae in die koe­rant nie?

A­fri­kaan­se koe­ran­te pu­bli­seer ook van­dees­week die ma­triek­uit­slae van die NSS.

An­ders as in die ver­le­de, sal ma­trieks se na­me eg­ter nie saam met hul uit­slae ge­pu­bli­seer word nie. Die de­par­te­ment In sy voor­leg­ging oor sy ge­reed­heid vir ver­le­de jaar se ma­triek­ek­sa­men het die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys ge­sê min­der ma­trieks sou ek­sa­men ge­skryf het in ver­ge­ly­king met 2016 en 2015, het Net­werk24 be­rig. Vol­gens P­ris­cil­la O­ku­ban­jo, die de­par­te­ment se di­rek­teur van ek­sa­mens, is daar in to­taal (heel­tyd­se en deel­tyd­se leer­lin­ge in­ge­sluit) 798 289 leer­lin­ge wat sou ek­sa­men skryf. Dit is 37 838 min­der leer­lin­ge as in 2016. Al die pro­vin­sies, be­hal­we M­pu­ma­lan­ga en Noord­wes, het ver­le­de min­der leer­lin­ge ge­had. Die groot­ste af­na­me was in K­waZu­lu­Na­tal met 15 399 min­der leer­lin­ge as in 2016, en in Lim­po­po met 10 588 min­der leer­lin­ge.

van ba­sie­se on­der­wys het ’n paar jaar ge­le­de be­sluit om dít nie meer toe te laat nie om so­doen­de leer­lin­ge wat nie die ek­sa­men slaag nie se i­den­ti­teit te be­skerm.

4. Wan­neer maak die mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys die na­si­o­na­le slaag­sy­fer be­kend?

An­gie Mots­hek­ga, mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys, sal Don­der­dag­aand 4 Ja­nu­a­rie die na­si­o­na­le slaag­sy­fer op ’n glans­ge­leent­heid in Gau­teng aan­kon­dig.

Hier sal die leer­lin­ge met die bes­te pun­te in die land ook aan­ge­wys word.

Die ver­skil­len­de pro­vin­sies ding ook Don­der­dag­aand teen me­kaar mee om te sien wie di­van hul­le die bes­te slaag­sy­fer be­haal het.

Die Vry­staat het ver­le­de jaar ko­ning ge­kraai, met die WesKaap en Gau­teng kort op sy hak­ke.

5. Hoe­kom kry Wes­Kaap­se leer­lin­ge hul uit­slae la­ter as die res van die land?

Die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van on­der­wys s­tuur el­ke jaar eers die uit­slae na die be­trok­ke sko­le, waar die skool­hoof en die on­der­wy­sers vlug­tig Vry­dag­og­gend se­ker maak al­les is in plek.

Hoe­wel ma­trieks in die WesKaap ge­woon­lik eers hul uit­slae om 12:00 die mid­dag sou ont­vang, sal ma­trieks van­jaar ’n uur vroe­ër reeds weet of hul­le ge­slaag het.

Ma­trieks in dié pro­vin­sie sal hul uit­slae om 11:00 by sko­le kan af­haal, lui ’n ver­kla­ring

wat oor die na­week deur die Wes-Kaap­se on­der­wys­de­par­te­ment uit­ge­reik is.

“Die Wes-Kaap­se on­der­wys­de­par­te­ment het be­sluit om die uit­slae ’n uur vroe­ër be­skik­baar te maak om dit mak­li­ker te maak vir Mos­lem-leer­lin­ge om die Vry­dag­ge­be­de by te woon,” lui die ver­kla­ring.

6. Was daar e­ni­ge pro­ble­me ty­dens die ek­sa­men?

Mots­hek­ga het on­langs in ’n nuus­ver­kla­ring ge­sê die eind­ek­sa­men het son­der e­ni­ge groot voor­val­le plaas­ge­vind.

Sy het ook die leer­lin­ge en on­der­wy­sers be­dank vir hul har­de werk om se­ker te maak dat die ek­sa­men vlot ver­loop het.

U­ma­lu­si, die raad vir ge­hal­te­ver­se­ke­ring in al­ge­me­ne on­der­wys en op­lei­ding, het ook ein­de ver­le­de week die 2017-ma­triek­uit­slae goed­ge­keur. Vol­gens ’n me­di­a­ver­kla­ring was die ek­sa­men groot­liks son­der e­ni­ge on­re­ël­ma­ti­ge voor­val­le, be­hal­we vir ’n paar “klein ont­wrig­tings” wat in som­mi­ge de­le van die land er­vaar is.

Aan­ge­mel­de voor­val­le sluit in stu­den­te wat no­tas of sel­fo­ne by hul­le ge­had het, as­ook som­mi­ge wat me­kaar ge­help het, be­rig News24.

U­ma­lu­si ver­se­ker eg­ter die pu­bliek dat die Suid-A­fri­kaan­se ek­sa­men­stel­sel me­ga­nis­mes in plek het om dié on­re­ël­ma­tig­he­de in be­dwang te hou.

7. Wat is die ver­skil tus­sen die IEB­ en NSS­ek­sa­men?

Daar is ver­skeie as­ses­se­rings­lig­ga­me se ek­sa­men wat ma­triek­leer­lin­ge van­jaar kon af­lê.

Die mees­te leer­lin­ge skryf die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys se Na­si­o­na­le Se­ni­or Ser­ti­fi­kaat-ek­sa­men (NSS) wat deur dié de­par­te­ment be­stuur word.

Leer­lin­ge van o­pen­ba­re sko­le skryf die de­par­te­ment se NSSek­sa­men.

Die de­par­te­ment se NSS-ek­sa­men is re­la­tief nuut en is vir die eer­ste keer in 2008 in SuidA­fri­ka ge­skryf.

Ver­skeie leer­lin­ge het ook die O­n­af­hank­li­ke Ek­sa­men­raad (IEB) se na­si­o­na­le se­ni­or­ser­ti­fi­kaat­ek­sa­men af­ge­lê. Die mees­te pri­va­te sko­le se leer­lin­ge skryf die IEB-ek­sa­men.

Som­mi­ge pri­va­te sko­le se leer­lin­ge skryf ook die de­par­te­ment se NSS-ek­sa­men.

Daar is ook an­der as­ses­se­rings­lig­ga­me, soos die SuidA­fri­kaan­se Om­vat­ten­de As­ses­se­rings­in­sti­tuut (Sa­cai) en die Ben­ch­mark As­ses­sment A­gen­cy (BAA) wie se ek­sa­mens leer­lin­ge kon af­lê.

U­ma­lu­si is ver­ant­woor­de­lik om te be­paal of al­le as­ses­se­rings­lig­ga­me se ek­sa­mens wat ma­triek­leer­lin­ge in die land af­lê op peil is.

Al­le leer­lin­ge se ma­triek­kwa­li­fi­ka­sie word dus deur U­ma­lu­si uit­ge­reik en ge­ak­kre­di­teer en dít is wat ter­si­ê­re in­stel­lings in ag neem.

8. Wat was 2016 se slaag­sy­fer?

Die na­si­o­na­le ma­triek­slaag­sy­fer vir 2016 was 72,5% teen­oor 2015 se 70,7%.

Al­te­saam 815 609 ma­triek­leer­lin­ge het ver­le­de jaar land­wyd die eind­ek­sa­men in o­pen­ba­re sko­le af­ge­lê, van wie 146 997 deel­tyd­se leer­lin­ge was, en 668 612 heel­tyds.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.