Cas van Rens­burg sterf

Die Burger - - 1 - Chris­to Bu­ch­ner

Daar is al te ro­jaal te werk ge­gaan met die snoei­skêr in die Leeus se kamp vir mô­re se Su­per­rug­by-wed­stryd teen die Hur­ri­ca­nes in Wel­ling­ton.

Nie min­der nie as tien ver­an­de­rin­ge, waar­van twee po­si­si­o­neel, is ge­maak aan die span wat ver­le­de week skan­des ge­maak het teen die Reds in B­ris­ba­ne.

On­der die voor­spe­lers is die ha­ker, Mal­colm Marx, die e­nig­ste wat in die­self­de trui as teen die Reds ge­sien sal word.

Die leen­spe­ler van die Pu­mas, die blon­de­kop­flank Mar­nus S­choe­man, be­gin die eer­ste keer ’n Su­per­wed­stryd vir die Leeus. Hy het nog el­ke keer in­druk ge­maak wat hy as plaas­ver­van­ger in­ge­span is en het ook drie drieë in sy laas­te twee ver­sky­nings ge­druk.

Met hom wat in­kom, skuif K­wag­ga S­mith van flank na agt­ste­man, met Ha­cji­vah Dayi­ma­ni wat vir hom plek maak.

Cy­le B­rink sal in die nr.7-trui te sien wees, met die kap­tein, Fran­co Mos­tert, wat na sy ge­reel­de po­si­sie van slot skuif, waar Mar­vin O­rie hom eers op die plaas­ver­van­gers­bank sal be­vind.

Mos­tert het ’n nu­we slot­maat in Lou­rens Eras­mus, wat die plek van An­dries Fer­rei­ra neem.

Daar is ook twee nu­we stut­te te sien in Dy­lan S­mith (los­kop) en Ja­co­bie A­dri­aan­se (vas­kop). Ja­c­ques van Rooy­en en Ru­an D­rey­er maak vir hul­le plek.

Ag­ter­langs kry die skrum­ska­kel, Nic Groom, ook soos S­choe­man die eer­ste keer kans in die be­gin­span, met Dil­lon S­mit wat uit die groep is.

Met die lin­ker­vleu­el Aphi­we Dy­an­tyi weer fiks, neem hy die plek van Ma­dosh Tamb­we, ter­wyl Li­o­nel Ma­poe ook sy te­rug­keer maak.

Dit bring mee dat Ro­han Jan­se van Rens­burg hom eers weer tus­sen die plaas­ver­van­gers be­vind. Met dié dat N­ga­ni Lau­ma­pe te­rug­keer as sen­ter vir die Hur­ri­ca­nes, kon hul­le dit be­kos­tig om ’n su­per­ster soos Vin­ce Aso nie eens in hul 23-tal in te sluit nie.

Dit ver­tel ’n ver­haal van sy eie oor die ge­hal­te van die tuis­span. Die laas­te keer wat die Leeus in die “Koek­blik” teen die Hur­ri­ca­nes ge­speel het, was met die eind­stryd in 2016. Slegs se­we van die Leeus wat daar­die dag in die be­gin­span was, draf hier­die keer weer van­uit die staan­spoor uit.

■ ­ Leeus: An­dries­Coe tzee,­R uan­Com­brinck, ­Ha­rold­V or­ster,­Li­o­nel­Ma­poe ,­Aphiw e­Dy an­tyi,­El tonJan­tjies,­Nic­Gr oom,­K wag­ga­S mith,­C yle­B­rink, ­ Mar­nus­S­choe­man, ­F ran­co­Mo stert­(k), ­L ou­ren­sEras­mus,­Jac o­bie­A dri­aan­se,­Mal colm­Mar x,­Dy­lan­S mith.­PLAA SVERVANGER­S:­R ob­bie­Coe tzee,Jo­han­nes­Jonk er,­Jac ques­v an­R ooy­en,­Mar­vinO­rie,­Ha­cjiv ah­D ayi­ma­ni,­Ashl on­D a­vids,­R o­hanJan­se­v an­R ens­burg,­S yl­vi­an­Ma­huz a. Hur­ri­ca­nes: Jor­die­Barr ett,­Ju­li­an­Sa vea,­Mat tProc­tor,­Ng ani­Lau­ma­pe ,­Ben­Lam, ­Be au­den­Bar­rett,­Finl ay­Chris tie,­Gar eth­E vans,­Ar die­Sa vea,Brad­S­hiel ds­(k), ­Michael­F a­ti­a­lo­fa,­V aea­Fi­fi­ta, ­ Jeff­To’o­ma­ga-Al­len,­Rick y­Ric ci­tel­li,­To­by­S mith.PLAAS­VER­VAN­GERS:­Ja­me s­O ’Reil­ly,­Chris­E ves,Ben­Ma y,­Sam­L ou­si,­R eed­P rin­sep,­Ja­mie­Boo th,I­haia­W est,­Ne­he­Mil­ner -S­kud­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.