Eskom: Fa­se 1 van beurt­krag is hier

Die Burger - - 1 - Ver­slag­span –­ Fran­cois­ Wil­li­ams,­ Chris­ti­aan­ duP­les­sis­ en­ Si­mon­ Son­ne­kus­

Eskom het gis­ter­aand met fa­se 1beurt­krag be­gin weens die ar­beids­op­tre­de by sy krag­sta­sies.

Die beurt­krag het so­wat t­wee uur lank, tot om­streeks 20:00, ge­duur maar dit kan die vol­gen­de paar dae Suid-A­fri­ka­ners se voor­land wees.

Vol­gens Eskom kan hy weens in­ti­mi­da­sie en sa­bo­ta­sie nie waar­borg dat hy deur­lo­pend e­lek­tri­si­teit sal kan ver­skaf nie.

Hy vra ver­brui­kers om krag te be­spaar om beurt­krag teen te werk.

Fa­se 1 be­te­ken vol­gens Eskom se web­werf hy moet 1 000 MW krag be­spaar deur se­ke­re ge­bie­de se krag­toe­voer beur­te­lings af te s­ka­kel.

Dit blyk dat die na­si­o­na­le krag­toe­voer ook van­dag on­der er­ge druk gaan wees, sê Di­kat­so Mot­hae, ad­junk­woord­voer­der van Eskom.

Mu­ni­si­pa­li­tei­te be­sluit self hoe beurt­krag toe­ge­pas word en daar­om het som­mi­ge fa­se 2-beurt­krag in­ge­stel. Kra­gon­der­bre­kings kan dan lan­ger aan­hou en ge­reel­der ge­beur.

Wer­kers het eer­gis­ter met ont­wrig­ten­de op­tre­de be­gin om­dat Eskom nie van­jaar ’n loon­ver­ho­ging wil toe­staan nie

Vak­bon­de het Eskom gis­ter se­we dae ge­gee om die skaak­mat-si­tu­a­sie oor loon­ver­ho­gings op te los, an­ders gaan hul­le met ’n vol­skaal­se sta­king be­gin.

Dit is on­danks die drin­gen­de hof­be­vel wat Eskom gis­ter ge­kry het om wer­kers van ont­wrig­ten­de op­tre­de te weer­hou.

Die ar­beids­op­tre­de en beurt­krag is nie die e­nig­ste sleg­te nuus vir ver­brui­kers nie.

Die na­si­o­na­le e­ner­gie­re­gu­leer­der (Ner­sa) het be­kend ge­maak dat hy Eskom die reg gee om die so­wat R32 mil­jard te ver­haal wat hy in die vo­ri­ge drie boek­ja­re te min as in­kom­ste in­ge­kry het. Dit kan ’n ver­de­re prys­ver­ho­ging la­ter van­jaar be­te­ken.

Ner­sa het vroe­ër be­slis Eskom is net ge­reg­tig op ’n tariefverhoging van 5,23% vir dié boek­jaar.

Nom­fun­do Ma­se­ti, re­gu­leer­der van Ner­sa, het gis­ter ge­sê hul­le sal nou eers ’n plan op­stel oor hoe die R32 mil­jard van krag­ver­brui­kers ver­haal sal word. Dit sal in Sep­tem­ber be­kend ge­maak word.

In­tus­sen het die op­roer bui­te Eskom-ge­rie­we gis­ter voort­ge­duur.

Eskom sê in ’n ver­kla­ring steen­kool­af­le­we­ring by min­stens ses van sy krag­sta­sies is weer ont­wrig.

Al­le steen­kool­af­le­we­rings per vrag­mo­tor is nou ge­staak en net trei­ne word ge­bruik.

K­hu­lu P­ha­si­we, Eskom-woord­voer­der, sê die krag­toe­voer na Me­ga­watt Park in Jo­han­nes­burg, Eskom se hoof­kan­toor, was gis­ter in ’n sta­di­um “on­ver­klaar­baar af­ge­sny”.

So­wat 30 bus­se vol be­to­gers het daar op­ge­daag en ’n grief­skrif is aan P­ha­ka­ma­ni Ha­de­be, Eskom se uit­voe­ren­de hoof, oor­han­dig. Hy is luid­keels uit­ge­jou.

Ha­de­be sê Eskom is be­reid om ge­sprek­ke met die wer­kers te her­vat.

Lui­dens die grief­skrif het Eskom se­we dae om werk van die vak­bon­de se ei­se te maak.

So­li­da­ri­teit eis ’n ver­ho­ging van 9,5% en die NUM en Num­sa eis 15%.

Al drie vak­bon­de het loon­dis­pu­te by die Kom­mis­sie vir Ver­soe­ning, Be­mid­de­ling en Ar­bi­tra­sie ver­klaar.

P­ha­ka­mi­le Hlu­bi-Ma­jo­la, Num­sa­woord­voer­der, het gis­ter­mid­dag be­ves­tig die vak­bond sal nie op die ar­bi­tra­sie­pro­ses wag nie, maar gee Eskom ’n week voor­dat sy le­de vol­uit be­gin staak.

Co­sa­tu sê in ’n ver­kla­ring Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, het be­loof hy sal se­ker maak Eskom keer na die on­der­han­de­lings­ta­fel te­rug met ’n aan­bod van meer as 0%.

’n Be­to­ger van Num­sa het bui­te Me­ga­watt Park om ver­sko­ning ge­vra vir die on­ge­rief wat hul op­tre­de vir Suid-A­fri­ka­ners kan in­hou.

“Ons is jam­mer daar­oor. Daar is nog krag­sta­sies wat werk, maar as dit so aan­gaan, sal jul­le die ker­se, kom­ber­se en krag­op­wek­kers ge­reed moet kry,” sê hy.

’n An­der Num­sa-lid het aan le­de van So­li­da­ri­teit ge­sê hy skuld hul­le ’n ver­sko­ning om­dat Num­sa-le­de nie ge­dink het hul­le sal by die ar­beids­op­tre­de be­trok­ke raak nie.

“Soos hul­le sê: ’n Boer maak ’n plan en hul­le het groot boots, so hul­le kan Eskom m**r toe skop.”

Fo­to:­ DEAAN­ VIVIER­

0%-ver­ho­ging:­ Om­ge­krap­te­ le­de­ van­ die­ vak­bond­ Num­sa­ be­toog­ gis­ter­ bui­te­ Eskom­ se­ hoof­kan­toor­ in­ Me­ga­watt­ Park,­ Sand­ton­ –­ tal­le­ met­ T-hem­de­ aan­ met­ die­bood­skap:­ “0%­ wa­ge­ hi­ke­ =­ 0­ Me­ga­watts­ RSA”­ daar­op.­ Le­de­ van­ die­...

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.