Mens se IK word ál la­er – stu­die

Die Burger - - 1 -

IK-tel­lings het die laas­te paar de­ka­des ge­lei­de­lik af­ge­neem en dit is om­ge­wings­fak­to­re se skuld, is in ’n nu­we stu­die be­vind.

Die stu­die, wat Maan­dag ge­pu­bli­seer is, het be­vind dat dit glad nie ge­ne­ti­ka is wat ’n rol in die af­na­me speel nie, be­rig CNN.

Na­vor­sers van Noor­weë het die IK­tel­lings van mans wat tus­sen 1962 en 1991 daar ge­bo­re is, ont­leed en be­vind dat die IK-tel­ling met drie pun­te vir el­ke de­ka­de tus­sen 1962 en 1975 toe­ge­neem het, ter­wyl daar ’n ge­lei­de­li­ke af­na­me in die tel­ling van die­ge­ne was wat ná 1975 ge­bo­re is.

Soort­ge­ly­ke stu­dies in De­ne­mar­ke, B­rit­tan­je, Frank­ryk, Ne­der­land, Fin­land en Est­land het ’n een­der­se da­len­de nei­ging in IK-tel­lings ge­toon, sê Ole Ro­ge­berg, ’n se­ni­or na­vor­sings­ge­noot van die Rag­nar F­ris­ch-sen­trum vir e­ko­no­mie­se na­vor­sing in Noor­weë en me­de-uit­ge­wer van die stu­die.

Ro­ge­berg glo dat die ver­an­de­ring nie weens ge­ne­ti­ka is nie.

Vol­gens hom kan die om­ge­wings­fak­to­re in­sluit ver­an­de­ring in die on­der­wys­stel­sel, die me­dia-om­ge­wing, voe­ding, min­der lees en die toe­na­me in in­ter­net­ge­bruik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.