K­leur­ry­ke skou­spel lui Wê­reld­be­ker 2018 in

Die Burger - - 3 - – Ma­ri­zan­ne Kok, Tass

Sok­ker­koors het die wê­reld gis­ter be­hoor­lik beet­ge­pak met die o­pe­ning­se­re­mo­nie van 2018 se Wê­reld­be­ker­toer­nooi in Mo­s­kou se Lu­zhni­ki-sta­di­on.

Die vlag van elk van die 32 deel­ne­men­de lan­de om die lyf van 32 vlag­dra­ers, gim­nas­te wat op me­kaar se han­de rond­hop en die pop­klan­ke van Rob­bie Wil­li­ams was op die kwar­tier lan­ge pro­gram.

Min­der as ’n uur voor die amp­te­li­ke o­pe­ning het die in­ter­na­si­o­na­le mo­del Na­ta­lia Wod­ja­no­wa van Rus­land en die sok­ker­le­gen­de I­ker Ca­sil­las van S­pan­je (wen­ner van 2010 se Wê­reld­be­ker-sok­ker­toer­nooi) 2018 se Wê­reld­be­ker-tro­fee in ’n nuut ont­werp­te reis­tas van Lou­is Vuit­ton na die veld ge­bring.

In ’n skou­spel van kleur en klank is ’n gras­groen mat vol sok­ker­bal­le op die sok­ker­veld oop­ge­rol waar­op gim­nas­te ge­rol en ge­tol het en al die vlae trots ge­swaai is.

’n Reu­se­vo­ël, waar­van die ge­sprei­de ve­re soos vlam­me lyk, het op die veld ver­skyn. Ná ’n ruk­kie het die Rus­sie­se san­ger Ai­da Ga­ri­ful­li­na op die rug van dié spro­kies­dier ver­skyn.

Die se­re­mo­nie het met die uit­voe­ring van ’n klas­sie­ke stuk deur die Rus­sie­se kom­po­nis Pi­o­tr Tsjai­kof­ski be­gin. Daar­na het Ga­ri­ful­li­na en Wil­li­ams die lied­jie “An­gels” saam ge­sing ter­wyl pa­re dan­sers die 32 deel­ne­men­de span­ne uit­ge­beeld het.

Tel­star 18, die amp­te­li­ke bal van die toer­nooi wat vroe­ër van­jaar vir ’n paar dae op die In­ter­na­si­o­na­le Ruim­te­s­ta­sie was en vroe­ër van­dees­maand te­rug­ge­bring is aar­de toe, is toe be­kend ge­stel in die stamp­vol sta­di­on met 80 000 sit­plek­ke. Die Bra­si­li­aan­se sok­ker­le­gen­de Ro­nal­do het die bal uit­ge­dra en op die veld rond­ge­skop.

Pres. Wla­di­mir Poe­tin het die sok­ker­wê­reld in Rus­land ver­wel­kom.

“Ek wens die he­le in­ter­na­si­o­na­le sok­ker­fa­mi­lie ge­luk met die o­pe­ning van die voor­ste sok­ker­kam­pi­oen­skap op die pla­neet,” het hy ge­sê. Gi­an­ni In­fan­ti­no, president van Fi­fa, het in Rus­sies en En­gels ge­sê: “Lie­we Rus­land, lie­we vrien­de, wel­kom by die Wê­reld­be­ker in Rus­land.” Die fees­te­lik­he­de het die eer­ste wed­stryd, tus­sen die gas­heer, Rus­land, en Sa­oe­di-Ara­bië, voor­af­ge­gaan.

Fo­to’s: GETTY IMAGES

Die B­rit­se pop­ster Rob­bie Wil­li­ams het ook ty­dens die o­pe­ning­se­re­mo­nie op­ge­tree.

’n Skou­spel van kleur en klank het die amp­te­li­ke o­pe­ning van Wê­reld­be­ker 2018 ge­ken­merk.

Die TV-aan­bie­der Vic­to­ria Lopy­re­va is ’n amp­te­li­ke am­bas­sa­deur van die toer­nooi.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.