Jon­ges kan ver­niet by jazz-pi­a­nis leer

Die Burger - - 16 - Ma­ri­a­na­ Ma­lan Ra­mon­ Alexander

Leer deur te kyk hoe ’n ken­ner dit doen. As dit boon­op ver­niet is, des te be­ter.

Die jazz-pi­a­nis Ra­mon Alexander bied in jeug­maand juis so ’n ge­leent­heid aan jong mu­si­kan­te wat meer van sy vaar­dig­he­de wil leer. Die ve­reis­te is dat hul­le reeds on­der­vin­ding moet hê as deel van ’n groep of or­kes.

Son­dag kan 50 jazz-leer­lin­ge na die Jazz in the Na­ti­ve Yards in Gu­gu­le­tu gaan waar klas­se van 11:30 aan­ge­bied sal word.

Na die tyd sal Alexander (kla­vier) en die res van sy kwar­tet (Brad­ley P­rin­ce op ki­taar, C­had­leigh Go­war op bas­ki­taar en An­ne­mie Nel op trom­me) ’n kon­sert aan­bied.

Alexander en sy or­kes se groot lief­de is Kaap­se jazz, be­staan­de uit ver­skil­len­de e­le­men­te soos kerk­mu­siek, lang­arm­mu­siek en folk.

Dis mu­siek uit die Kaap wat nou al wê­reld­wyd waar­deer word vir die me­lo­dieë en die rit­me, die sa­me­smel­ting van in­heem­se klan­ke, Eu­ro­pe­se mu­siek en in­vloe­de wat die sla­we des­tyds saam­ge­bring het. Abdul­lah I­bra­him is een van Alexander se groot in­spi­ra­sies.

“Daar is baie ge­leent­he­de in die Kaap om deel te wees en te leer van jazz,” sê Alexander, “maar dis al­tyd vir my lek­ker om an­der te leer. Ek is aan­ge­lê as pe­da­goog en ge­niet dit.”

Hy het so­wat ne­ge jaar lank klas­ge­gee aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, maar klas­gee is nie sy e­nig­ste ta­lent nie. Hy is ’n klas­siek op­ge­lei­de pi­a­nis en ’n ge­kwa­li­fi­seer­de wyn­ma­ker. Die lief­de vir jazz, wat op 15 al be­gin het, het eg­ter sy fi­na­le loop­baan­keu­se be­paal.

Drie jaar ge­le­de het Alexander se al­bum E­choes of Louws­kloof die lig ge­sien.

Hy werk tans aan ’n nu­we al­bum, maar ook aan een saam met die Kaap­se jazz­pi­a­nis, kom­po­nis en vo­ri­ge or­kes­lei­er van Pa­ci­fic Ex­press in die 1970’s, I­bra­him K­ha­lil S­hi­hab (ge­bo­re as Chris S­chil­der tot­dat hy hom in 1975 tot die Islam be­keer het). Hul­le hoop om die al­bum Es­sen­ce of Spring in Ok­to­ber be­kend te stel. Dis ver­al nu­we in­ter­pre­ta­sies van S­chil­der se kom­po­si­sies wat Za­ne A­dam ge­sing het.

Alexander tree dik­wels saam met an­der kuns­te­naars op.

Hy is ’n be­ken­de ge­sig op A­fri­kaan­se kuns­te­fees­te en was al op die ver­hoog saam met M­cCoy M­ru­ba­ta, Rob­bie Jan­sen, To­ny Ce­dras, Me­la­nie S­choltz, Er­rol Dy­ers, An­ton Goo­sen, An­na Da­vel, Mel Bo­tes, A­man­da S­try­dom, Da­nie Nie­haus, Mat­hys Roets, Zo­la­ni Ma­ho­la (F­reshly­ground), Frank Pa­co, Bob­by van Jaars­veld en Fran­cois van Co­ke.

In die na­bye toe­koms tree sy kwar­tet op in die Cryptjazz­re­stau­rant in Kaap­stad (25 Ju­lie) en die Masque-te­a­ter in Mui­zen­berg (29 Ju­lie).

Die­ge­ne wat Son­dag die slyp­skool wil by­woon, moet by Lu­na Pai­ge be­spreek. Bel haar by 082 859 2420 of s­tuur e-pos na lu­na­pai­ge­mu­sic@ gmail.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.