Fliek

‘He­re­di­ta­ry’ laat jou ha­re reg­op staan

Die Burger - - 16 - Mar­gue­ri­te­ van­ Wyk Met­To­ni­Col­let­te,­Ga­briel­Byr­ne,­Mil­ly­S­ha­pi­ro­en­An­nDo­wd.­127­min.­Re­gie:­Ari­Aster.

Dit is ’n don­ker, on­heil­spel­len­de gru­fliek wat die ky­ker van­uit die staan­spoor op hol jaag en die bi­o­skoop be­vrees laat ver­laat.

Die ti­tel dui reeds aan dat ge­ne­ti­ka – in dié ge­val wor­ste­lings met gees­te­siek­tes soos ski­so­fre­nie en self­dood – sterk in dié ge­sin se bloed­lyn loop. Hoe lan­ger jy kyk, hoe meer ont­dek jy van die ka­rak­ters se ver­le­de.

Din­ge word eg­ter nie som­mer da­de­lik dui­de­lik nie.

An­nie Gra­ham (mees­ter­lik ver­tolk deur To­ni Col­let­te), o­pen die fliek met ’n hul­de­blyk by die be­graf­nis van haar ma, El­len. On­heil­spel­len­de mu­siek gaan din­ge voor­af en die ky­ker weet hier slui­mer trau­ma.

An­nie, ’n kuns­te­naar, pro­beer haar hart­seer be­sweer deur gre­pe uit haar le­we pre­sies in ’n mi­ni­a­tuur-pop­huis, soort­ge­lyk aan hul eie huis, uit te beeld.

Dik­wels fo­kus die ka­me­ra op die pop­huis en dan weer op hul huis so­dat dit moei­lik is om te be­paal wat die werk­lik­heid en wat kuns is. Dit dra by tot die on­heil­spel­len­de ge­voel wat die ky­ker kry.

C­har­lie (Mil­ly S­ha­pi­ro), hul jong dog­ter, is ’n ti­pie­se rand­fi­guur wat nie op skool in­pas nie. Sy slaap saans in ’n boom­huis. C­har­lie ver­sa­mel “vreem­de’’ speel­goed en sny by­voor­beeld ’n dooie duif se kop af met ’n skêr.

Haar broer, Pe­ter (A­lex Wolff), is ’n te­rug­ge­trok­ke en angs­ti­ge tie­ner.

En S­te­ve, ver­tolk deur Ga­briel Byr­ne, is ’n sterk, em­pa­tie­se pa, wat din­ge pro­beer nor­ma­li­seer.

Dit is ’n hoogs dis­funk­si­o­ne­le ge­sin, met ’n ma wat suk­kel om din­ge uit haar ver­le­de (en he­de) te ver­werk.

Sy is ’n slaap­wan­de­laar. C­har­lie sien drog­beel­de en maak vreem­de klik­ge­lui­de.

Die een vreem­de ding ná die an­der laat jou ha­re rys.

Ná An­nie se be­soek aan ’n on­der­steu­nings­groep om men­se te help om die ver­lies van ’n ge­lief­de te han­teer, ver­skyn ­Jo­an (Ann Do­wd) op die to­neel. Hul­le word vrien­de. As­of zoe­men­de maai­ers, kra­ken­de deu­re, on­ver­klaar­ba­re te­kens (in bloed) teen die muur nie ge­noeg is nie, ver­tel Jo­an aan An­nie hoe sy “vre­de” oor die dooi­es sal kry as sy ’n me­di­um deur ’n séan­ce o­proep.

’n Wê­reld vol boos­heid, waar­in ’n ge­sin o­ën­skyn­lik vas­ge­strik is, word bloot­ge­lê.

Jy ver­laat die te­a­ter uit­ge­put, bang en vol vrae.

C­har­lie­ is­ die­ jong­ kind­ wat­deur­ Mil­ly­ S­ha­pi­ro­ ver­tolk­word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.