As ’n lei­er on­der be­leg ver­dien CR steun vir sy stryd

Die Burger - - 18 -

Soos dit ’n po­li­ti­kus be­taam, wys pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa nie die druk waar­on­der hy ver­keer nie, maar die S­ha­ke­spea­re-aan­ha­ling “U­ne­a­sy lies the he­ad that we­ars the cro­wn” (uit King Hen­ry IV) geld ook vir hom.

Die­ge­ne wat kitsl­op­los­sings vir lands­kwes­sies ver­wag, moet nie on­der ’n il­lu­sie ver­keer oor teen­stand uit sy eie par­ty met die stryd om die hart en siel van die ANC wat nog on­be­sleg is nie. Sy mags­voor­sprong (slegs 179 stem­me by Nas­rec) is lank nie vas­ge­an­ker nie.

Oor­logs­ver­kla­rings be­ge­lei die fak­sie­stryd. By die Ja­cob Zu­ma-hof­ver­sky­ning in Dur­ban het Su­pra Ma­hu­ma­pe­lo, ont­hef­de ANC-pre­mier in Noord­wes, steeds na Zu­ma ver­wys as “ons president” en na N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma as “ons lei­ers­keu­se”.

Hy het ook uit­ge­vaar teen die “mags­dronk Nas­rec-tri­om­fant­li­kes” wat moet op­hou op­tree as­of net hul­le “die or­ga­ni­sa­sie” (ANC) is. Op die mis­luk­te K­waZu­lu-Na­tal­se ANC-kon­fe­ren­sie is G­we­de Man­tas­he, ANC-voor­sit­ter en on­der­steu­ner van Ra­map­ho­sa, o­pen­lik uit­ge­jou en ’n spreek­beurt ge­wei­er.

In die Vry­staat het die ANC-bur­ge­mees­ter van Dihla­beng Ra­map­ho­sa op so­si­a­le me­dia vir ’n “uit­ver­ko­per” uit­ge­kryt. Ag­ter­af stook Zu­ma die vu­re en roer die huts­pot.

Min­stens die Vry­staat en Noord­wes se ANC toon ook ’n weer­sin in Ra­map­ho­sa. Hul pro­vin­si­a­le en mu­ni­si­pa­le mags­ba­sis­se (en hou­vas op be­gro­tings, ten­ders en kon­trak­te) word be­dreig.

Te mid­de van die aan­slag verg ’n wig­gel­toer tus­sen staat en par­ty Ra­map­ho­sa se aan­dag. As president is hy her­stel­wer­ker (van staat­skaping se ska­de), be­mar­ker (op die G7-be­raad), ver­soe­ner (op die A­fri­ka­ner­bond se eeu­fees) en ve­le meer. Van hom word ook ver­wag om die e­ko­no­mie reg te ruk.

As par­ty­lei­er moet hy die ANC ver­e­nig hou on­danks die uit­kal­we van eie mag.

Ná 100 dae aan die be­wind, is sy wit­te­brood ver­by en ver­he­wig die aan­slag. Die ANC-pres­ta­sie in die 2019-ver­kie­sing gaan be­slis­send wees vir die kon­so­li­da­sie van sy mags­ba­sis. Met die ba­lan­se­ring van lands­be­lang en par­ty­be­lang as ’n ne­we­fak­tor.

Ra­map­ho­sa het Suid-A­fri­ka van die af­grond van al­ge­he­le staat­skaping weg­ge­lei. En pro­beer ’n dyk daar­teen bou. As ’n lei­er on­der be­leg ver­dien hy be­grip van al­mal wat hul­le by die stryd om ’n on­kreuk­ba­re staat skaar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.